Які премії треба враховувати в розрахунку відпускних
08.02.2021 | 08:00
Чи беруться до розрахунку середньої з/п для відпустки та лікарняних премії до свят, такі як премія до Дня незалежності або до Нового року?

У п. 32 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266, сказано, що середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які подаються до податкового органу.

Звідси висновок: усі премії та інші виплати, на які нараховано ЄСВ і які занесено до Звіту з ЄСВ, включаються до розрахунку лікарняних і декретних.

Відповідно до п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), під час розрахунку середньої заробітної плати за 12 та 2 місяці враховуються всі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у п. 4 цього Порядку, серед яких (перелік підпунктів п. 4 неповний):

а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника (за винятком доплат за ст. 105 КЗпП (суміщення тощо));

б) одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

в) компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

з) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

и) виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

і) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

л) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати;

м) заробітна плата, яка нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму.

Звідси випливає, що одноразові премії до Дня незалежності, Нового року, ювілейних дат при обчисленні середньої заробітної плати за 12 та 2 місяці не враховуються.

Виплати в розмірі середнього заробітку (лікарняні, декретні, виплати за ст.ст. 119, 121 КЗпП) беруть до розрахунку при обчисленні середньої зарплати за 12, але не враховують при обчисленні середньої зарплати за 2 місяці.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати