За якою формою госптовариствам з держчасткою звітувати щодо держдивідендів
10.06.2020 | 12:24

Державна податкова служба України

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Категорія 102.09 Прибуток. Дивіденди та подібні платежі

За якою формою звітності подається розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку СГ, у яких в статутному фонді є частка державної власності?

Коротка:

  Акціонерні товариства, які є платниками дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку (доходу) (у разі не прийняття рішення про виплату дивідендів можуть скористатись формою Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженою наказом Державної податкової служби України від 16.05.2011 № 285 (далі – Розрахунок № 285), для звітування перед контролюючими органами та подати до Розрахунку № 285 доповнення, складені за довільною формою.

Повна:

  З 27.02.2020 року набули чинності зміни, внесені п. 7 Закону України від 16 січня 2020 року № 465-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» до Закону України від 21 вересня 2006 року № 185 «Про управління об’єктами державної власності» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 185).
  Так, частину п’яту ст. 11 Закону № 185 доповнено новими положеннями, відповідно до яких господарські товариства один раз на рік подають до податкового органу розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку в порядку та строки, встановлені Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
  При цьому, платники частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку несуть відповідальність за неподання або несвоєчасне подання до податкових органів розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку або за порушення правил нарахування та сплати (перерахування) таких платежів у порядку, передбаченому ПКУ.
  Водночас, 23.05.2020 набрав чинності Закон України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466), згідно з яким внесено зміни до пп. 46.1 та 46.2 ст. 46 ПКУ, в яких передбачено, що платники частини чистого прибутку (доходу) та/або дивідендів на державну частку, визначені Законом № 185, подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та річну фінансову звітність.
  Крім того, розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, які подаються до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюються до податкової декларації.
  Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 138).
  Пунктом 3 Порядку № 138 встановлено, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання Декларації.
  Форма Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджена наказом Державної податкової служби України від 16.05.2011 № 285 (далі – Розрахунок № 285).
  Слід відмітити, що п. 46.6 ст. 46 ПКУ встановлено, що якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.
  До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.
Крім того, п. 46.4 ст. 46 ПКУ передбачено, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам ПКУ з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.
  У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.
  Враховуючи наведене вище, акціонерні товариства, які є платниками дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку (доходу) (у разі не прийняття рішення про виплату дивідендів у встановлений Законом № 185 термін) з метою виконання вимог Закону № 185 та ПКУ щодо звітування можуть скористатись формою Розрахунку № 285 для звітування перед контролюючими органами та подати до такого розрахунку доповнення, складені за довільною формою.

10.06.2020 р.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати