ЗАРПЛАТУ ПІДВИЩУВАЛИ ЩОМІСЯЦЯ: ЯК НАРАХУВАТИ ВІДПУСКНІ
18.11.2020 | 08:11
Заробітна плата зростала щомісяця протягом 12 останніх місяців на 5 гривень. Працівник іде в щорічну відпустку, тож  яким чином виглядатиме розрахунок коефіцієнта коригування та відкоригованого заробітку загалом? Будь ласка, надайте приклад розрахунку відпускних виплат за таких даних.

У п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, сказано, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації  відповідно  до  актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах),  як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом  якого  за  працівником  зберігається середній заробіток, заробітна плата, уключаючи премії та інші виплати, що враховуються при  обчисленні  середньої  заробітної  плати, за проміжок часу до підвищення   коригуються   на   коефіцієнт   їх   підвищення.

Ще в листі від 28.07.08 р. № 3144/0/10-08/13 Мінсоцполітики роз’яснювало, що коефіцієнт коригування (підвищення) визначається шляхом ділення окладу (тарифної ставки), установленого працівникові після підвищення, на його оклад (тарифну ставку) до підвищення.

У вашому випадку буде 12 коефіцієнтів, що визначатимуться діленням окладу в місяці надання відпустки на оклад першого місяця розрахункового періоду, другого і т.д.

Наприклад, працівник іде у відпустку в листопаді, а оклад 10 000,00 грн.

Розрахунковий період: 01.11.2019 р. — 31.10.2020 р.

У листопаді 2019 р. оклад 9940,00 грн.

У грудні 2019 р. — 9945,00 грн. і т.д.

У вересні 2020 р. — 9990,00 грн.

У жовтні 2020 р. — 9995,00 грн.

Тому коефіцієнти коригування:

для листопада 2019 р.: 10 000,00 ÷ 9940,00 = 1,00603;

для грудня 2019 р.: 10 000,00 ÷ 9945,00 = 1,005530 і т.д.;

для жовтня 2020 р.: 10 000,00 ÷ 9995,00 = 1,00050.

У Порядку № 100 не сказано, скільки знаків після коми має бути в коефіцієнті. Але нескладні підрахунки показують, у т.ч. на умовах вашого прикладу, що коли обмежитися лише двома, то результат коригування відрізнятиметься. Мета коригування — підтягти зарплату попередніх місяців до рівня місяця, у якому надають відпустку.

Порівняйте:

9940,00 х 1,00603 = 9999,94 (9999,9382) — без округлення коефіцієнта;

9940,00 х 1,01 = 10 039,40 — з округленням коефіцієнта.

При цьому врахуйте, що коригуванню підлягають доплати, надбавки, премії та інші виплати, які враховуються при обчисленні середньої зарплати.

І якщо у грудні 2019 р. було нараховано, наприклад, 100 грн премії, то результати будуть відповідно:

10 040,00 х 1,00603 = 10 100,54;

10 040,00 х 1,01 = 10 140,40.

Не коригувати ми не можемо. Пункт 10 Порядку № 100 визначає, що на госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної  плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових  можливостей.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати