Зміна складу засновників ТОВ — як оформити
26.07.2017 | 09:08
ТОВ має двох учасників, яким належить по 50% у статутному капіталі. Один із них не повністю вніс свій вклад та хоче вийти з ТОВ. Замість нього в ТОВ увійде інша особа. Як оформити такі зміни? Яку суму коштів повертати засновнику, що виходить? Чи може він продати свою частку?

Відповідь: Нюанси корпоративних правовідносин між засновниками приватного підприємства та між засновниками та власне приватним підприємством безпосередньо законом не врегульовано. Тому насамперед їх має регулювати статут приватного підприємства. Також, на наш погляд, до таких правовідносин допустимо за аналогією до закону застосовувати норми Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ), які регулюють діяльність товариств з обмеженою відповідальністю (ст. 8 цього Кодексу). 

Тож якщо засновник підприємства не повністю вніс свій вклад до статутного капіталу, то він має право продати свою частку в ньому лише в тій частині, у якій її вже сплачено. Це передбачено ч. 3 ст. 147 ЦКУ. При цьому має бути дотримано переважне право іншого засновника на купівлі ним частки (її частини) свого партнера пропорційно до розмірів своєї частки, якщо статутом чи домовленістю між ними не встановлено іншого порядку здійснення цього права. Купівлю здійснюють за ціною та на інших умовах, на яких частку (її частину) пропонували для продажу третім особам. Якщо інший засновник підприємства не скористається своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір засновника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, установленого статутом ТОВ чи домовленістю між його учасниками, то таку частку (її частину) може бути відчужено третій особі (ч. 2 ст. 147 ЦКУ).  

У разі продажу частки (її частини) у статутному капіталі укладають договір купівлі-продажу між засновником (продавцем) та іншою особою (покупцем). Продаж частки в статутному капіталі підприємства відбувається за ціною, узгодженою між сторонами договору купівлі-продажу.

Тобто в цій ситуації засновник може продати оплачену частину своєї частки (з дотриманням переважного права іншого учасника) третій особі. Після чого збори засновників мають ухвалити рішення про внесення змін до статуту у зв’язку зі зміною складу засновників та провести їх державну реєстрацію. 

Утім варто врахувати, що закон нічого не каже щодо подальшої долі неоплаченої частини частки учасника. Якщо буквально трактувати норми ст. 147 ЦКУ, то виходить, що в продавця залишається у власності неоплачена частина частки, а отже, він усе ще залишатиметься засновником (третім) підприємства. 

Знову ж таки, застосовуючи аналогію закону, засновник підприємства вправі вийти зі складу його засновників (можливо, це передбачено статутом підприємства). У загальному випадку, якщо в установчих документах не врегульовано вартість частини майна підприємства, що підлягає виплаті, то вона повинна відповідати вартості його чистих активів, що визначають у порядку, установленому законодавством, пропорційно до його частки в статутному капіталі на підставі балансу, складеного на дату виходу. Розрахунок належної учаснику частини прибутку здійснюють на дату виходу з підприємства. Тобто в загальному випадку засновнику, який виходить зі складу засновників, не повертають попередньо реально внесених ним коштів до статутного капіталу (вони вже стали власністю підприємства). Натомість йому виплачують вартість частини майна підприємства пропорційно до розміру його частки в статутному капіталі.

Але така ситуація — не загальний випадок, бо якщо засновник продасть оплачену частину частки, то він залишиться власником лише неоплаченої частки. Пленум Верховного Суду України щодо цього висловив таку позицію: у разі якщо учасник не повністю вніс (не повністю оплатив) свій вклад до статутного капіталу товариства, йому виплачують дійсну вартість частки пропорційно до внесеної (оплаченої) частини вкладу (п. 30 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24.10.08 р. № 13). Іншими словами, у підприємства не виникає підстав для виплати засновнику вартості частини майна підприємства пропорційно до розміру неоплаченої ним частки в статутному капіталі.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати