Емітенти цінних паперів розкриватимуть більше інформації для Нацкомісії
Рубрики
25.06.2018 | 13:15

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР) кардинально оновила Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР. До особливої інформації емітента цінних паперів відтепер належатимуть зокрема такі відомості:

 • прийняття рішення про розміщення ЦП на суму, що перевищує 25% (а не 10%, як до цього!) статутного капіталу;
 • наявність, строк дії та сторони акціонерного договору;
 • осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
 • зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
 • зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних із голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 • порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;
 • порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
 • рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;
 • повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій;
 • зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів;
 • кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення тощо.

Нагадаємо, таку особливу інформацію емітенти ЦП зобов’язані розкривати. Причому розкриття має відбуватись шляхом оприлюднення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на власному веб-сайті та подання до Нацкомісії.

Крім того, НКЦПФР офіційно закріпила, що емітенти ЦП мають розкривати ще й аудиторський звіт щодо фінансової звітності (консолідованої фінзвітності (за наявності) та висновок про огляд проміжної фінзвітності (проміжної консолідованої фінзвітності (за наявності). При цьому звіт та висновок мають відповідати Міжнародним стандартам аудиту.

 Рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 19.04.18 р. № 243

Білі троянди символізують захоплені чисті почуття його дарувальника.

telegram ukr

 

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

 • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати