Форми Звіту про управління та Звіту про платежі на користь держави: Мінфін оприлюднив проект
Рубрики
22.05.2018 | 11:43

Мінфін розробив проект, яким планує внести зміни до НП(С)БО 1 «Загальні зміни до фінансової звітності». Така необхідність пов’язана з тим, що з 01.01.18 р. запрацювали нові норми Закону про бухоблік.

Нагадаємо: одна зі змін стосується двох нових форм звітності, які повинні подавати підприємства разом із фінзвітністю, — Звіт про управління та Звіт про платежі на користь держави. Детальніше про всі зміни до головного бухгалтерського закону, які запрацювали з цього року, читайте в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 102 за 2017 р. на стор. 6.

Звітним періодом для складання Звіту про управління та Звіту про платежі на користь держави є календарний рік. Уперше подавати такі форми звітів потрібно вже за підсумками 2018 року разом із річною фінзвітністю.

Зокрема, НП(С)БО планують доповнити новим розділом V «Склад та елементи звіту про управління та звіту про платежі на користь держави», який роз’яснює порядок складання та звітування за новими звітами.

Так, Звіт про управління повинен містити фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан та перспективи розвитку підприємства і розкриває основні ризики й невизначеності його діяльності. А також  інформацію екологічного й соціального характеру та аналіз показників із фінзвітності з відповідним описом та поясненнями.

Від подання такого звіту звільнено мікро- та малі підприємства. А середні підприємства можуть не відображати у звіті нефінансову інформацію.

Звіт про платежі на користь держави має містити інформацію про платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь державного чи місцевих бюджетів. Зокрема, підприємства повинні будуть наводити інформацію про загальну суму платежів, за видами платежів та за кожним об’єктом надрокористування/використання лісових ресурсів. Форму такого звіту наводитимуть у додатку 4 до НП(С)БО 1. Ознайомитись з її запланованою формою можна тут.

Звітним періодом для складання Звіту про управління та Звіту про платежі на користь держави є календарний рік. Уперше подавати такі форми звітів потрібно вже за підсумками 2018 року разом із річною фінзвітністю.

 Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та 2 «Консолідована фінансова звітність»

telegram ukr

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати