Як банку збільшити статутний капітал за спрощеною процедурою
Рубрики
27.07.2017 | 12:20

НКЦПФР затвердила Порядок реєстрації випусків акцій при спрощеній процедурі реорганізації та капіталізації банків. Він буде діяти у випадках збільшення банками статутного капіталу або проведення реорганізації шляхом приєднання до іншого банку за спрощеною процедурою, визначеною Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.17 р. № 1985-VIII.

Так, збільшення статутного капіталу банку за спрощеною процедурою здійснюють за такими етапами:

1) отримання попередньої згоди НБУ на здійснення капіталізації банку за спрощеною процедурою;

2) затвердження наглядовою радою банку ринкової вартості акцій;

3) ухвалення загальними зборами акціонерів банку відповідних рішень;

4) не пізніше за наступний день після проведення загальних зборів публікація в офіційному друкованому органі реєструвального органу та розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних реєструвального органу про ринок цінних паперів повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права за додаткової емісії, яке має містити дані про загальну кількість розміщуваних банком акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права;

5) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій та проспекту їх емісії до реєструвального органу;

6) реєстрація реєструвальним органом випуску акцій, проспекту емісії акцій та видача банку тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій разом із зареєстрованим проспектом емісії акцій;

7) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера;

8) укладання із Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів (у разі відсутності чинного договору);

9) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката;

10) реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій, щодо яких ухвалено рішення про приватне розміщення;

11) видача банком на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, які вони придбавають, письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій не пізніше за день, що передує дню початку укладення договорів із першими власниками в процесі приватного розміщення акцій;

12) укладення договорів із першими власниками в процесі приватного розміщення акцій;

13) затвердження результатів укладення договорів із першими власниками в процесі приватного розміщення акцій уповноваженим органом банку;

14) затвердження результатів приватного розміщення акцій уповноваженим органом банку;

15) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій уповноваженим органом банку;

16) внесення загальними зборами акціонерів змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу банку, з урахуванням результатів розміщення акцій;

17) погодження НБУ статуту банку в новій редакції;

18) реєстрація змін до статуту банку, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу банку, в органах державної реєстрації;

19) подання до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій;

20) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати приватного розміщення акцій;

21) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та зареєстрованого звіту про результати приватного розміщення акцій;

22) переоформлення глобального сертифіката, що раніше був оформлений і депонований до депозитарію, з урахуванням розміщених акцій, випуск яких було оформлено тимчасовим глобальним сертифікатом.

 Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку реєстрації випусків акцій при спрощеній процедурі реорганізації та капіталізації банків» від 14.07.17 р. № 530.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати