Як оформляти митну декларацію в разі розстрочення імпортного ПДВ
Рубрики

Фіскали роз’яснили нюанси оформлення митних декларацій (далі — МД) у разі отримання розстрочення сплати імпортного ПДВ. Мовиться, зокрема, про роз’яснення за Порядком надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час увезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України, затвердженим постановою КМУ від 07.02.18 р. № 85.

За словами контролерів, при заповненні графи 47 МД слід застосовувати такі коди способу розрахунку:

 • для загальної нарахованої суми податку на додану вартість (ПДВ) — «71»;
 • для загальної розстроченої суми ПДВ — «92»;
 • для гарантійної суми ПДВ, на яку надається фінансова гарантія у вигляді документа, — «31»;
 • для щомісячної розстроченої суми ПДВ, яка підлягає сплаті в безготівковій формі, — «01»;
 • для суми ПДВ, визначеної як різниця між загальною нарахованою сумою ПДВ («71») та загальною розстроченою сумою ПДВ («92») та яка підлягає сплаті в безготівковій формі, — «01»;
 • для суми ПДВ, що була сплачена за декларацією, заповненою у звичайному порядку, та додатковою МД, — «70».

При поданні МД зі сплатою першого розстроченого платежу з ПДВ відомості про нарахування сум ПДВ у графі 47 МД слід відображати окремими рядками, а саме:

 • загальна нарахована сума ПДВ, що підлягає сплаті, — за кодом способу розрахунку «71»;
 • загальна розстрочена сума ПДВ — за кодом способу розрахунку «92»;
 • щомісячна розстрочена сума платежу ПДВ — за кодом способу розрахунку «01» та (за наявності) сума ПДВ, що визначається як різниця між загальною нарахованою сумою ПДВ («71») та загальною розстроченою сумою ПДВ, — за кодом способу розрахунку «01»;
 • гарантійна сума ПДВ, на яку надається фінансова гарантія у вигляді документа, — за кодом способу розрахунку «31».

При наступному щомісячному поданні додаткових МД зі сплатою розстроченої суми з ПДВ заповнення граф декларації здійснюється з урахуванням таких особливостей:

 • у графі 40 МД зазначаються відомості про МД зі сплатою першого розстроченого платежу з ПДВ та (у подальшому) про додаткові МД, за якими сплачені щомісячні розстрочені суми ПДВ;
 • у графі 47 МД відомості про нарахування сум ПДВ відображаються окремими рядками, а саме:
 • загальна нарахована сума ПДВ — за кодом способу розрахунку «71»;
 • загальна розстрочена сума ПДВ — за кодом способу розрахунку «92»;
 • сума ПДВ, що була сплачена за МД, заповненою у звичайному порядку, та додатковими МД (сплачені щомісячні розстрочені суми ПДВ та, у разі наявності, сума ПДВ, визначена як різниця між загальною нарахованою сумою ПДВ та загальною розстроченою сумою ПДВ), — за кодом способу розрахунку «70»;
 • щомісячна розстрочена сума ПДВ — за кодом способу розрахунку «01»;
 • гарантійна сума, на яку надається фінансова гарантія у вигляді документа, — за кодом способу розрахунку «31».

При поданні МД зі сплатою першого розстроченого платежу з ПДВ та при наступному щомісячному поданні додаткових МД (крім останньої) заповнюються:

1) графа 52 МД:

 • у лівому підрозділі — гарантійна сума ПДВ, яка відповідає гарантійній сумі ПДВ, зазначеній у графі 47 МД за кодом способу розрахунку «31»;
 • у правому підрозділі графи — код заходу гарантування «01»;

2) графа 48 МД — граничний строк сплати грошових зобов'язань відповідно до умов розстрочення сплати ПДВ (кінцевий термін дії гарантії);

3) графа «D/J» — гранична дата подання наступної додаткової декларації, яка дорівнює строку сплати наступного платежу щомісячної розстроченої суми податку, установленому в рішенні.

Класифікатором документів, затвердженим наказом № 1011*, установлено коди документів, які застосовуються при оформленні МД із наданням розстрочення сплати ПДВ:

 • для рішення про розстрочення грошового зобов'язання — «8034»;
 • для фінансової гарантії у вигляді документа банківської установи — «9306».

* Класифікатор способів розрахунку, затверджений наказом Мінфіну України від 20.09.12 р. № 1011.

 Лист ДФСУ «Щодо застосування відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій» від 10.05.18 р. № 13813/7/799-99-19-01-01-17

telegram ukr

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

 • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати