【Консультація】Дивіденди отримано: як їх відображати в бухобліку залежно від методу обліку корправ
Рубрики
10.04.2018 | 10:23
Наше підприємство придбало корправа кількох ТОВ. Деякі корправа ми обліковуємо за справедливою вартістю, а деякі — за методом участі.
Як нам показати в бухобліку отримані від них дивіденди?

ВІДПОВІДЬ: Облік отриманих дивідендів повністю залежить від порядку обліку корпоративних прав ТОВ, від якого отримують ці дивіденди. Розповімо детальніше.

Балансову вартість фінінвестицій, які обліковують за методом участі в капіталі, зменшують на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування (абз. 2 п. 12 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»).

Тобто в разі застосування до обліку корпоративних прав методу участі в капіталі нараховані за ними дивіденди не потрапляють до бухдоходу інвестора/учасника. Тому ви повинні зробити запис: Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» Кт 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі». Ну а отримання відобразити звичною проводкою: Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» Кт 373. Таким чином, за фінінвестиціями, які обліковують методом участі в капіталі, отримані від об’єктів інвестування дивіденди не беруть участі в розрахунку бухфінрезультату.

За фінінвестиціями, які обліковують не за методом участі в капіталі (тобто їх відображають, приміром, за справедливою вартістю), у бухобліку суму належних дивідендів від таких об’єктів інвестування визнають у доходах. Тож дивіденди від ТОВ, корправа яких ви обліковуєте за справедливою вартістю, ви відображаєте проводкою: Дт 373 Кт 731 «Дивіденди одержані».

Зверніть увагу! Дохід визнають у періоді прийняття рішення про виплату дивідендів, а не в періоді їх фактичного отримання, як може здатися з назви субрахунку 731 (п.п. 7, 20 П(С)БО 15 «Дохід»).

Звісно, це далеко не всі нюанси, пов’язані з обліком корправ на підприємстві. У матеріалі, присвяченому обліку й оподаткуванню операцій з придбання та продажу корпоративних прав, у нашій газеті № 33 за 2018 рік на стор. 44 ви знайдете відповіді на такі запитання:

☕ корправа стороннього ТОВ: що то за «звір» для цілей обліку;

☕ що входить до собівартості придбаних корправ;

☕ які є варіанти подальшого обліку корправ;

☕ які корправа обліковують за методом участі;

☕ як у бухобліку відображають облік інвестиції за методом участі;

☕ як уникнути застосування методу участі;

☕ як показати в бухобліку продаж корправ;

☕ які податкові коригування фінрезультату передбачені в операціях з корправами;

☕ корправа придбали у юрособи-нерезидента — коли утримувати податок на репатріацію;

☕ які є ПДВ-ризики в операціях з корправами?

Цей матеріал є одним з «гвинтиків» спецвипуску «ТОВ: Все про корпоративні права, частина 2», присвяченого обліку й оподаткуванню операцій зі своїми та чужими корпоративними правами, що вийшов друком під № 33 за 2018 рік. У ньому ми розповіли, зокрема, про таке:

☕ формування статутного капіталу: облік та оподаткування;

☕ передача права користування майном до статкапіталу: облікові особливості у сторін;

☕ учасник виходить: як ТОВ обліковувати виплати та облік у інвестора;

☕ фізособа-учасник виходить із ТОВ: як оподатковувати повернену вартість частки;

☕ зменшення статутного капіталу: облік у ТОВ та інвестора-юрособи;

☕ придбання та продаж корправ єдинником-юрособою: податкові нюанси;

☕ продаж частки ТОВ фізособою: розрахунки за податком на доходи і військовим збором;

☕ продаж успадкованих та отриманих у подарунок корправ: скільки платити податків;

☕ викуп ТОВ частки у своєму статутному капіталі: облік та оподаткування.

Своєю чергою, у першій частині цього спецвипуску, у № 30 за 2018 рік, присвяченому юридичним нюансам корпоративних відносин, ми ґрунтовно розкрили такі теми:

☕ оформлюємо передання майна до статкапіталу підприємства;

☕ забагато не буває, або як збільшити статутний капітал ТОВ;

☕ умови та обставини зменшення статутного капіталу ТОВ;

☕ вихід із ТОВ: хто, коли та як;

☕ розправа чи справедливість: як виключити учасника з ТОВ;

☕ купівля-продаж частки у статутному капіталі ТОВ;

☕ ТОВ купує частку у своєму статутному капіталі: тонкощі угоди.

Антон ЮЛІН, консультант газети «Все про бухгалтерський облік»

Ще більше різноманітних аспектів, пов’язаних із операціями з корпоративними правами, ми розглянули в матеріалах:

☕ Купівля корпоративних прав: операція «Нерезидент» — у газеті № 78 за 2017 рік на стор. 25;

☕ Як виплатити дивіденди нерезиденту за період до набуття ним корпоративних прав у ТОВ — у газеті № 74 за 2017 рік на стор. 28;

☕ Продаж корпоративних прав: чи рахувати податкові різниці — у газеті № 61 за 2017 рік на стор. 33;

☕ Податково-прибуткові нюанси обліку інвестицій за методом участі — у газеті № 88 за 2016 рік на стор. 6;

☕ Бухоблік інвестицій за методом участі в капіталі — у газеті № 88 за 2016 рік на стор. 8.

 

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати