Надходження індивідуальних податкових консультацій за 13.04.18 р.
Рубрики
13.04.2018 | 12:15

Сьогодні, 13 квітня 2018 року, маємо такі свіжі ІПК:

ДФС України від 20.03.18 р. № 1134/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку оподаткування ПДВ та податком на прибуток операцій з отримання товариством коштів у вигляді забезпечувального (гарантійного) платежу»;

ГУ ДФС у м. Києвi від 02.04.18 р. № 1318/ІПК/26-15-13-06-09 «Щодо використання рахунку фізичної особи — підприємця для власних потреб»;

ГУ ДФС у Полтавськiй областi від 02.04.18 р. № 1319/ІПК/16-31-13-02-15 «Щодо порядку сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичною особою — підприємцем, у випадку коли його наймані працівники працюють в іншому регіоні»;

ГУ ДФС у Харкiвськiй областi від 02.04.18 р. № 1323/ІПК/20-40-13-11-11 «Щодо справляння рентної плати за спеціальне використання води»;

ГУ ДФС у Харкiвськiй областi від 02.04.18 р. № 1324/ІПК/20-40-13-11-11 «Щодо справляння рентної плати за спеціальне використання води, з урахуванням фактично викладених обставин»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1395/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг, пов’язаних із програмною продукцією»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1396/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг нерезидентом резиденту неплатнику ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1397/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку відображення платником податку даних податкового обліку у податковій звітності з ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1398/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку відображення платником податку даних податкового обліку у податковій звітності з ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1399/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку відображення платником податку даних податкового обліку у податковій звітності з ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1400/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Про порядок включення до бази оподаткування ПДВ штрафних санкцій»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1401/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку відображення платником податку даних податкового обліку у податковій звітності з ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1403/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо віднесення до податкового кредиту суми попередньої оплати за товари»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1404/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної у разі одночасної зміни ціни та кількості послуг, зазначених у податковій накладній»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1405/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Про оподаткування послуг з розроблення та тестування програмного забезпечення та інших послуг у сфері інформатизації»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1406/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної у разі одночасної зміни номенклатури»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1407/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної у разі зміни вартості товару»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1408/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій по списанню витрат об’єктів незавершених капітальних інвестицій»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1409/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо деяких питань, пов’язаних з функціонуванням системи електронного адміністрування ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1410/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо застосування норм податкового законодавства при здійсненні операцій зі списання дебіторської заборгованості, по якій минув строк позовної давності та яка виникла в періоді, коли підприємством застосовувався касовий метод податкового обліку з ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1411/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо включення до бази оподаткування ПДВ суми компенсації втрат від курсових різниць»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1412/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку відображення платником податку даних податкового обліку у податковій звітності з ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1413/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Про оподаткування операцій з необоротними активами»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1414/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку відображення платником податку даних податкового обліку у податковій звітності з ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1416/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку відображення платником податку даних податкового обліку у податковій звітності з ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1417/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку формування податкового кредиту з ПДВ за операцією із оприбуткування об’єкта застави на баланс (у разі звернення стягнення на предмет застави, шляхом набуття на нього права власності)»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1418/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку відображення платником податку даних податкового обліку у податковій звітності з ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1419/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Про порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг нерезиденту»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1420/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку відображення платником податку даних податкового обліку у податковій звітності з ПДВ»;

ГУ ДФС у Харкiвськiй областi від 05.04.18 р. № 1421/ІПК/20-40-13-11-11 «Щодо віднесення до переліку витрат приватного нотаріуса сум сплачених за спожиту, при здійснення нотаріальної діяльності, електроенергію в орендованому приміщенні»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1423/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку оподаткування ПДВ операції з постачання послуг із технічної підтримки програмної продукції»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1424/6/99-99-08-02-01-15/ІПК «Щодо права підпису електронних документів юридичної особи, ведення бухгалтерського обліку якої проводиться на договірних засадах»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1425/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної у разі одночасної зміни ціни та кількості товару, зазначених у податковій накладній»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1426/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Про порядок формування податкового кредиту на підставі тимчасових митних декларацій»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1427/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку визначення бази оподаткування ПДВ при здійсненні платником ПДВ операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту за ціною нижчою ціни придбання таких товарів»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1428/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України медичних виробів»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1429/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку складання розрахунку коригування до зведеної податкової накладної»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1430/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо надання роз’яснення, чи є, згідно чинного законодавства, обов’язковим застосування касового методу обліку»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1431/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної у разі зміни ціни та кількості товару»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1432/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Про порядок бюджетного відшкодування ПДВ у разі попередньої оплати»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1433/ІПК/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо необхідності нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при здійсненні операції з продажу основних засобів та матеріалів, що були придбані до 01.01.2015 та суми ПДВ за якими не були включені до податкового кредиту»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1434/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Про порядок оподаткування ПДВ послуг по організації пожежної охорони та компенсації сум податку з доходів фізичних осіб»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1435/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо оподаткування ПДВ операції з безоплатної передачі працівнику цінної речі в якості подарунка до ювілейної дати»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1436/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо оподаткування операції з оренди нежитлового приміщення»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1437/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо необхідності відображення у податковій декларації з ПДВ податкової накладної, яка згідно з інформацією платника складена без факту здійснення господарської операції»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1438/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з отримання послуг від нерезидента, який не має постійного представництва на митній території України»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1439/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку визначення податкових зобов'язань з ПДВ за операціями із отримання бюджетних коштів платником податку за кодом бюджетної класифікації 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1440/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Про оподаткування операцій з компенсації вартості авіаквитків»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1441/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо формування податкового кредиту з ПДВ на підставі рахунку постачальника»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1442/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій із зарахування зустрічних однорідних вимог за договорами поставки послуг»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1443/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку визначення звичайних цін з метою визначення бази оподаткування ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1444/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Про оподаткування ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1445/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо можливості включення до податкового кредиту сум ПДВ, зазначених у податковій накладній, у якій показник графи 7 містить більше двох знаків після коми»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1446/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо можливості віднесення платником, який застосовує касовий метод податкового обліку, до податкового кредиту сум ПДВ на підставі податкових накладних, які своєчасно не включені до складу податкового кредиту»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1455/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку нарахування податкових зобов’язань з ПДВ у разі придбання товарів/послуг без ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1456/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо оподаткування ПДВ заходів з благоустрою міста, фінансування яких здійснюється за рахунок пайових внесків власників тимчасових споруд, сплачених на розрахунковий рахунок платника (уповноваженої особи)»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1458/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо порядку формування податкового кредиту підприємством на підставі рахунка, що виставляється постачальником як плановий платіж за спожиту електричну енергію»;

ГУ ДФС у Запорiзькiй областi від 05.04.18 р. № 1459/ІПК/08-01-14-07-09 «Щодо отримання довідки від постачальника електроенергії, якщо відключення було зовнішнім»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1460/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо формування податкових зобов'язань та податкового кредиту у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1461/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо визначення бази оподаткування ПДВ у експедитора при наданні транспортно-експедиторських послуг»;

ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi від 05.04.18 р. № 1462/ІПК/04-36-12-23-21 «Про збір за місця для паркування транспортних засобів»;

ГУ ДФС у Харкiвськiй областi від 05.04.18 р. № 1463/ІПК/20-40-13-11-11 «Щодо оподаткування суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, отриманої фізичною особою — підприємцем від Фонду соціального страхування»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1464/К/99-99-13-02-03-14/ІПК «Щодо порядку оподаткування доходів фізичної особи від надання нерухомості в оренду (суборенду)»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1465/6/99-95-42-03-15/ІПК «Щодо відображення податкових зобов’язань в податковій декларації з ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1466/ІПК/99-95-42-03-15/ІПК «Щодо відображення податкових зобов’язань в податковій декларації з ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1467/6/99-95-42-03-15/ІПК «Про оподаткування ПДВ коштів, отриманих як відшкодування земельного податку»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1468/6/99-95-42-03-15/ІПК «Щодо визначення дати податкових зобов’язань з ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1469/6/99-95-42-03-15/ІПК «Щодо відображення податкових зобов’язань в податковій декларації з ПДВ»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1470/6/99-99-15-02-02-15/ІПК «Щодо правомірності надання неприбутковою організацією цільової гуманітарної допомоги виробами медичного призначення для індивідуального користування»;

ДФС України від 05.04.18 р. № 1471/6/99-99-15-02-02-15/ІПК «Щодо можливості зміни назви товару та оформлення прибуткових/видаткових накладних у разі його продажу».

Служба новин газети «Все про бухгалтерський облік»

telegram ukr

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати