Піклування про здоров'я українців: Уряд затвердив Положення про безперервний профрозвиток медпрацівників
Рубрики

Уряд затвердив Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я. 

Положенням установлено, що всі фахівці у сфері охорони здоров'я після здобуття вищої освіти та отримання кваліфікації після закінчення навчання в інтернатурі для подальшої атестації мають право на безперервний професійний розвиток. Атестацію медпрацівників здійснюють кожні п'ять років. Результати проходження професійного розвитку обов'язково враховують під час атестації для присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії або кваліфікації працівника чи продовження дії ліцензії на провадження діяльності з медпрактики.

Безперервний профрозвиток включає участь у процесі формальної, неформальної (підвищення знань за освітніми програмами, яке не передбачає присудження державної кваліфікації) та інформальної (самоосвіта під час повсякденної діяльності) освіти у сфері охорони здоров'я.

До основних форм інформальної освіти належать, зокрема, участь у фахових нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, виставках, у симуляційних тренінгах, майстер-класах, стажування в клініках інших країн, дистанційне навчання тощо.

За проходження безперервного профрозвитку нараховують бали, які обліковує працівник (шляхом створення та ведення особистого освітнього портфоліо) та роботодавець. Бали безперервного профрозвитку, які отримав здобувач освіти, підлягають щорічній перевірці органом, при якому створено відповідну атестаційну комісію, на відповідність порядку та критеріям нарахування балів безперервного професійного розвитку, які має встановити МОЗ.

Кількість балів за різні форми інформальної освіти у процесі безперервного профрозвитку визначає і затверджує МОЗ.

Очікується, що нова система безперервного професійного розвитку забезпечить належний контроль якості атестації медиків та поліпшить якість медичної допомоги українцям.

 Постанова КМУ «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я» від 28.03.18 р. № 302

telegram ukr

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати