Профторговці ЦП утримуватимуть ПДФО з інвестиційного прибутку за новими правилами
Рубрики

Мінфін спільно з НКЦПФР унесли зміни до Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента, затвердженої наказом Мінфіну України від 22.11.11 р. № 1484, рішенням ДКЦПФР від 22.11.11 р. № 1689.

Нововведення передбачають, що результат (інвестиційний прибуток або збиток) від операції з кожним окремим пакетом ЦП буде розраховуватись як різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого пакета ЦП із урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю. Останню визначають із суми документально підтверджених витрат на придбання такого окремого пакета ЦП.

Також урахуйте, якщо протягом звітного періоду платник податку поніс витрати, пов'язані з придбанням ЦП емітентів, що мають ознаки фіктивності, то такі витрати не вдасться врахувати під час визначення фінрезультату за операціями з цінними паперами або деривативами. Підставою для неврахування цих витрат є перебування емітента таких цінних паперів у списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, на дату понесення таких витрат.

Документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними за межами України, є звіт торговця ЦП, який формується на базі звіту іноземної інвестиційної фірми, та інші документи (за наявності).

За результатом звітного податкового року профторговець — податковий агент повинен здійснювати розрахунок інвестиційного прибутку, отриманого платником податку в такому році, та суми податку і збору з такого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету, з урахуванням утриманих та сплачених сум податку і збору протягом року. Розрахунок за результатами року не здійснюється в разі, якщо протягом року в зв'язку з виконанням або розірванням договору (договорів), укладеного (укладених) з платником податку, інвестиційний прибуток було розраховано, а податок та збір утримано і сплачено до бюджетів у повному обсязі.

Рішення/Наказ НКЦПФР/Мінфіну України «Про затвердження Змін до Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента» від 16.01.18 р. № 2/8. Набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на 13.03.18 р. не опубліковано

telegram ukr

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати