Варто знати: Мінсоцполітики затвердило нові вимоги безпеки під час роботи за комп'ютерами
Рубрики

Мінсоцполітики затвердило Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями (далі — Вимоги).  Цей документ прийнято на заміну морально застарілим Правилам охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, які було затверджено Держгірпромнаглядом у 2010 році.

Документ поширюється на всіх суб’єктів господарювання без винятку і встановлює мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв. Утім деяких робочих місць та гаджетів цей перелік не зачіпає: зокрема, він не стосується роботи пілотів, працівників, які займаються обслуговуванням, ремонтом і налагодженням екранних пристроїв, а також не поширюється на використання планшетів, смартфонів та мобільних телефонів.

Головні положення Вимог:

  • роботодавець повинен поінформувати працівників під підпис про умови праці та наявність на їх робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих чинників (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних), які виникають під час роботи з екранними пристроями та ще не усунуто, а також про можливі наслідки їх впливу на здоров’я працівників (ст. 5 Закону України «Про охорону праці»);
  • роботодавець мусить забезпечити навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними, а також у випадках модифікації та організації роботи обладнання;
  • роботодавець має вжити заходів, щоб забезпечити відповідність робочого місця працівника Вимогам;
  • за рахунок тривалості робочої зміни мають бути організовані внутрішні регламентовані перерви для відпочинку відповідно до Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 р. № 7;
  • за свій рахунок роботодавець має забезпечити проведення медоглядів працівників відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.07 р. № 246.

Крім того, документом визначено вимоги безпеки до робочих місць працівників з екранними пристроями та мінімальні вимоги безпеки під час роботи з екранними пристроями, а також мінімальні вимоги до екранних пристроїв.

Від редакції газети «Все про бухгалтерський облік» нагадаємо: недотримання згаданих вимог може спричинити штрафні санкції за порушення законодавства з охорони праці. 

 Наказ Мінсоцполітики України «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями» від 14.02.18 р. № 207

telegram ukr

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати