Як страховикам визначити доходи від будь-якої діяльності
Рубрики
16.05.2016 | 09:03

Фіскали роз'яснили: для визначення обсягу доходу страховика від будь-якої діяльності необхідно враховувати сумарне значення графи 3 таких рядків Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (ф. № 2):

— 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»;

— 2120 «Інші операційні доходи»;

— 2200 «Дохід від участі в капіталі»;

— 2220 «Інші фінансові доходи»;

— 2240 «Інші доходи»;

— 2010 «Чисті зароблені страхові премії».

Підрахований дохід страховики відображають у рядку 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (затверджено наказом Мінфіну України від 20.0.15 р. № 897).

Показник графи 3 рядка 2010 «Чисті зароблені страхові премії» ф. № 2 визначають за формулою з п. 33 Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну України від 11.04.13 р. № 476: рядок 2011 «Премії підписані, валова сума» - рядок 2012 «Премії, передані у перестрахування» - рядок 2013 «Зміна резерву незароблених премій, валова сума» + рядок 2014 «Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій».

Окрім цього, показник річного доходу від будь-якої діяльності важливий і для таких цілей:

— розрахунку 20-мільйонного бар'єру (ті платники, хто його не досяг, звітують раз на рік, для тих, хто перевищив звітний період, — квартал);

— визначення 20-мільйонного критерію, від якого залежить, чи повинен платник податку на прибуток коригувати фінрезультат до оподаткування на всі різниці (окрім від’ємного значення об'єкта оподаткування минулих звітних років), визначені відповідно до положень р. ІІІ Податкового кодексу України.

Лист ДФС«Щодо розрахунку обсягудоходіввід будь-якої діяльності страховою компанією для застосування пп. 134.1.1 ПКУ  і відображення їх у податковій декларації з податку на прибуток» від 25.04.16 р.№ 9281/6/99-99-15-02-02-15

Читайте також:

— Як страховикам визначити об'єкти оподаткування — у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 19 за 2016 р.

— Перестрахові премії:чиобкладають їх податком на прибуток — у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 44 за 2016 р., стор.31

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати