Як визначити ринкову вартість цінних паперів
Рубрики

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР) установила правила визначення ринкової вартості цінних паперів. Зокрема, її визначає наглядова рада (або виконавчий орган акціонерного товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом АТ).       

Водночас наглядова рада або виконавчий орган АТ повинні зважати на таке: якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначають їхню ринкову вартість, на різних біржах відрізняється, ринкову вартість таких цінних паперів визначають як середньоарифметичне значення розрахованих фондовими біржами біржових курсів таких цінних паперів згідно з нормативно-правовим актом НКЦПФР, що встановлює порядок визначення біржового курсу цінного папера, протягом останніх трьох місяців їх обігу, що передують дню, станом на який визначають ринкову вартість таких цінних паперів.       

Якщо жодною з фондових бірж не було розраховано жодного біржового курсу цих цінних паперів, ринкову вартість таких цінних паперів визначають як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Ринкову вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах і внесені (вносяться) як оплата вартості акцій, визначають відповідно до вимог нормативно-правового акта НКЦПФР, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного АТ.       

Якщо день, станом на який визначають ринкову вартість цінних паперів, припадає на вихідний або святковий день, ринкову вартість цінних паперів розраховуватимуть на останній робочий день, що передує такому дню.

       Рішення НКЦПФР «Про визначення ринкової вартості цінних паперів» від 29.03.16 р. № 360. Набере чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.15 р. № 289-VIII, але не раніше від дня його офіційного опублікування

Також читайте:

— Додаток ЦП: визначаємо фінрезультат від операцій із продажу цінних паперів — у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 13 за 2016 р., стор. 61

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати