З 1 жовтня депозитаріям додали роботи під час звітування
Рубрики
27.09.2017 | 12:30

Збільшення клопоту із звітуванням пов’язане з внесенням змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 11.06.13 р. № 992.

Зокрема, додатково потрібно буде розкривати інформацію про власників пакета акцій ПАТ, які мають права на акції в розмірі 5% і більше статутного капіталу. Адже відтепер, якщо емітентом є публічне акціонерне товариство, то власником пакета акцій уважають особу, яка має права на акції в розмірі 5% (а не мінімальних 10%, як раніше) і більше його статутного капіталу.

Фактично, ці зміни пов’язані з оновленням із 23.03.17 р. деяких положень Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-IV (п. 15 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.17 р. № 1983-VIIІ). Тобто наразі розкриттю на фондовому ринку підлягають:

  1. інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств (незалежно від типу та/або класу). Її подає емітентові цінних паперів Центральний депозитарій цінних паперів у встановлені законодавством строки;
  2. інформація про власників акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких становить 5 відсотків і більше акцій. Її подає Центральний депозитарій емітентові цінних паперів у встановлені НКЦПФР строки. Зокрема, ця інформація обов'язково має містити:
    • розмір пакета такого власника зі зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій;
    • відомості про власника зі зазначенням імені (найменування) власника, коду згідно з ЄДР (для юрособи-резидента) або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юрособи-нерезидента).

При цьому інформація про власників пакетів (10% і більше) акцій приватних акціонерних товариств та власників акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких становить 5% і більше акцій, є відкритою та оприлюднюється в установленому НКЦПФР порядку шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів НКЦПФР.

Рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 10.08.17 р. № 584. Набирає чинності з 01.10.17 р.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати