З’явилися зміни Ліцензійних умов здійснення профдіяльності на фондовому ринку
Рубрики

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (далі — Комісія) затвердила зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (далі — Ліцензійні умови), затверджених рішенням Комісії від 14.05.13 р. № 818.

Комісія розширила вимоги до оприлюднення ліцензіатами (тобто професійними учасниками фондового ринку, які отримали ліцензії на здійснення певного виду професійної діяльності на фондовому ринку) річної фінзвітності та річної консолідованої фінзвітності.

Якщо раніше ліцензіатів просто зобов’язували оприлюднювати цю звітність разом з аудиторським висновком до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, на своєму сайті з публікацією в періодичному чи неперіодичному виданні, то наразі ця вимога полягатиме в такому.

Ліцензіат зобов’язаний буде не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднити названу фінзвітність, завірену заявником (окрім товариств, у яких звітного періоду (року) від дати створення не минуло) разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або сайті (у повному обсязі) з опублікуванням у періодичному (чи неперіодичному) виданні.

Аудиторський висновок має відповідати вимогам, установленим рішенням Комісії від 12.02.13 р. № 160.

Для проведення аудиту ліцензіат повинен залучити лише ту аудиторську фірму, яку включено до реєстру аудиторських фірм, що можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (такий реєстр веде Комісія).

Вимоги до оприлюднення: інформацію необхідно розмістити на веб- сторінці (сайті) у вигляді PDF-файлів у вільному доступі в цілодобовому режимі за кожний звітний період. Перебувати там інформація має протягом 5 років від дати її опублікування.

Ліцензіатів зобов’язали впродовж 5 робочих днів після оприлюднення повідомити про це Комісії письмово (у довільній формі). При цьому необхідно буде зазначити веб-сторінку (або сайт), періодичне (чи неперіодичне) видання,  де інформацію оприлюднено.

З-поміж інших змін — вимоги до призначення нового керівника фондової біржі.

Раніше вимога Ліцензійних умови до посадових осіб ліцензіата полягала в необхідності дотримання цих умов.

Тепер вона полягає в такому.

Під час призначення на посаду нового керівника фондова біржа повинна перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Кандидатуру керівника фондової біржі мають погоджувати відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Комісії від 22.01.13 р. № 64.

Рішення Комісії «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку» від 10.03.16 р. № 270.

Останні новини:

— Які пільги щодо сплати податків і зборів мають учасники АТО

— Індивідуальна знижка на товар — додаткове благо

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати