• Головна
  • Положення про порядок проведення конкурсу "ДИВО-ПОШУКИ "ДО ВУС"

Положення про порядок проведення конкурсу "ДИВО-ПОШУКИ "ДО ВУС"

1. Загальні положення

1.1. ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» (далі – Редакція) із метою популяризації серед (потенційних) передплатників газети «Все про бухгалтерський облік» (далі – Газета) проводить конкурс «Диво-пошуки "ДО ВУС"» (далі – Конкурс) на умовах, викладених нижче.

1.1.1. Девіз Конкурсу:  «Якщо Ви не боягуз — беріть участь в диво-пошуках «ДО ВУС».

1.2. Інформація про умови проведення Конкурсу та  результати розміщується на сайті Редакції – http://vobu.ua/ukr/component/zoo/item/dyvo-poshuky-do-vus (далі за текстом – «сайт Редакції»), а також може бути поширена Редакцією в інший не заборонений чинним законодавством спосіб, зокрема, шляхом опублікування в пресі, оголошення на радіо тощо.

2. Умови участі в Конкурсі

2.1. У Конкурсі беруть участь усі охочі особи (далі – Учасники).

2.2. Не допускаються до участі в Конкурсі спiвробiтники Редакції.

2.3. Особи, які бажають стати учасниками Конкурсу, надсилають на e-mail dovus@vobu.com.ua свої контактні дані (ПІБ, контактний телефон, e-mail) та варіанти дібраних слів.

2.4. Редакція залишає за собою право перевіряти достовірність наданих даних та не допускати до участі осіб у разі виявлення неправдивих або неточних відомостей.

3. Строки проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться з «23» грудня 2020 року по «17» січня 2021 року включно на всій території України (окрім тимчасово окупованої території України та зони проведення АТО).

3.2. З 00:00 годин «23» грудня 2020 року до 23:59 годин «17» січня 2021 року всі передплатники, які виконали умови, визначені п. 2.1 цього Положення, можуть взяти участь у Конкурсі.

3.3. Визначення переможців буде проводитися «20» січня 2021 року об 11:00 годині.

4. Порядок визначення переможців

4.1. Учаснику необхідно надіслати на e-mail: dovus@vobu.com.ua свої контактні дані (ПІБ, контактний телефон, e-mail) та варіанти дібраних слів. Таким чином, Учасник надає свою згоду на участь у Конкурсі та погоджується з умовами Конкурсу.

4.2. Визначення переможців здійснює комісія Редакції.

Перелік та кількість подарунків наведено в таблиці нижче:

Подарунок

Кількість подарунків, яка може бути розіграна за період акції, шт.

Бездротові навушники

6

Журнал “Дніпро”

6

4.3. З учасником, який за результатами Конкурсу виграв подарунок, зв’яжеться представник Редакції щодо способу отримання подарунка.

4.4. Учасник, який надав неправильні або недостовірні дані, втрачає право на отримання подарунка. Про це Учасника повідомляють протягом 14 робочих днів.

4.5. Результати проведення Конкурсу «20» січня 2021 року фіксуються в протоколі проведення Конкурсу.

4.6. Подарунок за бажанням Учасника видається йому особисто за актом приймання-передачі в Редакції за адресою: м. Київ, вул. Довженка, 7; із 09:00 до 18:00 год у робочі дні або надсилається через відділення АТ «Укрпошта» або «Новою поштою» за рахунок Редакції.

4.7. Редакція видає/надсилає Учаснику подарунок протягом 15 робочих днів із дати проведення розіграшу за умови надання інформації, передбаченої п. 4.3. цього Положення, та повної адреси доставки.

4.8. Подарунок залишається у власності Редакції у разі, якщо протягом 15 робочих днів із дати проведення розіграшу Учасник не з’явився для отримання подарунка або не повідомив адреси, на яку необхідно його вислати, або не забрав подарунок із відділення поштового зв’язку протягом 5 робочих днів із причин, які не залежать від Редакції;

4.9. Учасник Конкурсу має право заявити про свою відмову від отримання подарунка. Така відмова повинна бути направлена на e-mail dovus@vobu.com.ua протягом 5 календарних днів із моменту визначення переможців. Після направлення заяви про відмову від отримання подарунка учасник Конкурсу втрачає право на його отримання.

4.10. Це Положення може бути змінено директором Редакції шляхом прийняття відповідного наказу. Про внесення змін до Положення інформація розміщується на сайті Редакції, а також може бути поширена Редакцією в інший не заборонений чинним законодавством спосіб.

4.11. Суперечки, скарги, зауваження учасників щодо організації та проведення Конкурсу розглядаються уповноваженими представниками Редакції.

4.12. Редакція не несе відповідальності за роботу відділень поштового зв’язку, будь-які поштові помилки, затримки з доставкою поштових відправлень тощо.

4.13. Питання, не передбачені цим Положенням, що стосуються організації та проведення Конкурсу, вирішуються уповноваженими представниками Редакції у межах, дозволених чинним законодавством.

4.14. Подарунки, які отримають переможці Конкурсу, оподатковуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Податки на подарунки сплачує Редакція.

5. Права організатора акції

5.1. Редакція має право відмовити Учаснику Конкурсу в участі, якщо інформація Учасника відрізняється від наданої ним інформації згідно з п.п. 2.1, 2.4 Положення тощо.

5.2. Редакція має право відмовити в наданні подарунка та позбавити права отримати відповідний подарунок обраному згідно з цими Правилами Переможцю Конкурсу, який не надав, згідно з п.п. 2.1, 2.4 даного Положення, необхідну інформацію та/або надав неправдиві або неповні дані тощо.

5.3. Редакція має право змінювати умови проведення Конкурсу та це Положення та/або скасувати Конкурс шляхом прийняття відповідного наказу директором Редакції. Інформація про зміну умов проведення Конкурсу, внесення змін до Положення розміщується на сайті Редакції, а також може бути поширена Редакцією в інший не заборонений чинним законодавством спосіб. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не було спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цього Положення.

5.4. У випадку порушення Учасником Конкурсу даних Правил та з будь-яких інших причин Редакція має право на власний розсуд усунути Учасника від подальшої участі в Конкурсі.

5.5. Редакція має право збільшити або зменшити загальну кількість подарунків за цим Конкурсом або включити в Конкурс додаткові заохочення, не передбачені цим Положенням, про що Редакція повідомляє шляхом розміщення інформації на сайті Редакції.

6. Відповідальність

6.1. Редакція не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні або неналежне виконання своїх зобов'язань, передбачених Конкурсом, якщо таке невиконання або затримка безпосередньо або опосередковано викликані настанням надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза його контролем (далі – Форс-мажор). При цьому обставинами Форс-мажору вважаються будь-які обставини, що впливають на виконання зобов'язань Редакцією, які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням від дії або випадками, що знаходяться поза контролем Редакції та не існували на момент початку Конкурсу, включаючи, але не обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, масові заворушення, заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки, встановлення блокпостів та інших кордонів на території України, блокування об'єктів поштового зв'язку, зміни в роботі банківських установ, події, викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо.

6.2. Редакція не несе відповідальності за можливі проблеми технічного характеру, які можуть вплинути на участь у Конкурсі, зокрема, за перебої в роботі сайта vobu.ua, викликані незалежними від Редакції обставинами.

6.3. Редакція не несе відповідальності за наслідки подальшого використання подарунка Переможцем Конкурсу з моменту його отримання, у тому числі за ризик втрати або псування подарунка.

7. Інше

7.1. Суперечки, скарги, зауваження учасників щодо організації та проведення Конкурсу розглядаються уповноваженими представниками Редакції.

7.2. Питання, не передбачені цим Положенням, що стосуються організації та проведення Конкурсу, вирішуються уповноваженими представниками Редакції у межах, дозволених чинним законодавством.

7.3. Подарунки, які отримають переможці Конкурсу, оподатковуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Податки на подарунки сплачує Редакція.

7.4. Цей Конкурс є публічним інформуванням (донесенням) умов. Зокрема, умов отримання подарунків Переможцями Конкурсу.

7.5. Детальні умови Конкурсу розміщено на сайті Редакції.

7.6. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку наданої ним із метою участі у цьому Конкурсі та для цілей оподаткування інформації (тобто збирання, зберігання, використання та обробку такої інформації, а також її передачу афілійованим особам Редакції, консультантам та іншим відповідним третім особам). Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. У випадку, якщо виконання умов Конкурсу передбачає передачу персональних даних Учасника в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Учасник шляхом надсилання інформації для участі в Конкурсі автоматично передає Редакції зазначені персональні дані та надає згоду на здійснення їх обробки та інших необхідних дій із метою участі в даному Конкурсі.

7.8. Факт участі в Конкурсі автоматично означає ознайомлення й повну згоду Учасника з даним Положенням та умовами проведення Конкурсу, у тому числі згоду на зйомку (фотозйомку) та розміщення фото Переможця на сайті vobu.ua та опублікування в пресі.

7.9. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення даного Положення про Конкурс, та/або питань, не врегульованих цим Положенням, остаточне рішення приймається Редакцією відповідно до вимог законодавства України. При цьому рішення Редакції є остаточним і не підлягає оскарженню.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати