Позовна давність

Строки позовної давності: точка відліку

Цей матеріал стане у пригоді всім, хто збирається шукати правди в суді. Адже строк, у межах якого можна звернутися до суду з надією на захист своїх прав та інтересів, у переважній більшості випадків обмежений. Формально відмовити у прийнятті позовної заяви тільки через його закінчення не можуть. Але в процесі розгляду позовну давність згадають неодмінно, і, якщо не знайдеться поважних причин для пропуску, у позові буде відмовлено. Тут не зайвим буде поквапитись, адже іноді строк встановлено зовсім невеличкий.

І ще: пам'ятайте, що позовна давність може бути збільшена за домовленістю сторін, але не зменшена! Договір про збільшення позовної давності укладають у письмовій формі (ст. 259 ЦКУ).

№ п/п

Вид позовних вимог

Строк позовної давності

Початок перебігу строку

Посилання на нормативні документи

1. Загальна позовна давність

1.1

Усі позовні вимоги, для яких договором або законом не встановлено інший строк позовної давності

3 роки

від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила

ст. 257, ч. 1 ст. 261 ЦКУ

1.2

 

Позовні вимоги, по зобов'язаннях:

 • що виникли в разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи

3 роки

від дня досягнення нею повноліття

ст. 257, ч. 4 ст. 261 ЦКУ

 • з визначеним строком виконання

від дня, наступного за останнім днем для виконання

ст. 257, ч. 5 ст. 261 ЦКУ

 • строк виконання яких не визначений або визначений моментом пред'явлення вимоги

від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання, а якщо боржникові надано пільговий строк для виконання такої вимоги — зі спливом цього строку

 • за регресними зобов'язаннями

від дня виконання основного зобов'язання

ст. 257, ч. 6 ст. 261 ЦКУ

1.3

 

Вимоги про визнання ордера на жиле приміщення недійсним

від дня видачі ордера

ст. 59 ЖКУ

1.4

Вимоги про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, заявлені після розірвання шлюбу

від дня, коли один зі співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності

ч. 2 ст. 72 СКУ

1.5

Вимоги про відшкодування шкоди від забруднення з суден
і ядерної шкоди

від дня, коли потерпілий дізнався або повинен був дізнатися, що йому заподіяна така шкода, але не більше 6 років з дня події, що спричинила забруднення, і 15 років — з дня події, що викликала ядерну шкоду

ст. 390 КТМУ

1.6

Позови автотранспортних підприємств, організацій і громадян, що випливають з прокату автомобілів

від дня події, що стала підставою для пред'явлення позову

п. 169 Статуту автотранс-порту

2. Спеціальна позовна давність щодо виконання деяких видів договорів

2.1

Порука

Вимоги кредитора до поручителя:

 • якщо договір поруки був укладений на визначений у ньому строк

строк, відведений договором поруки для пред'явлення вимоги

зі спливом строку, встановленого боржнику для виконання основного зобов'язання

ч. 4 ст. 559 ЦКУ

2.1

 

 • якщо такий строк не встановлено

6 місяців

зі спливом строку, встановленого для виконання боржником основного зобов'язання

ч. 4 ст. 559 ЦКУ

 • якщо такий строк не встановлено, і також не встановлено строку виконання боржником основного зобов'язання або він пов'язаний із пред'явленням вимоги

1 рік від дня укладання договору поруки

від дня укладання договору поруки

2.2

Купівля-продаж

2.2.1

Виявлення недоліків проданого товару:

 • на який не встановлено гарантійний строк

1 рік

від дня виявлення недоліків у межах строків[1], встановлених ст. 680 ЦКУ, якщо інше не передбачено договором або законом

п. 4 ч. 2 ст. 258, ст. 681 ЦКУ

 • на який встановлено гарантійний строк або строк придатності

від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку або строку придатності[2]

 • проданого в рамках господарського договору

6 міс.

від дня встановлення покупцем недоліків

ч. 8 ст. 269 ГКУ

2.2.2

Вимоги про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності

1 рік

від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила

п. 3 ч. 2 ст. 258, ч. 4 ст. 362 ЦКУ

2.3

Дарування

Розірвання договору дарування

1 рік

від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила

п. 5 ч. 2 ст. 258, ст. 728 ЦКУ

2.4

Наймання (оренда)

2.4.1

Відшкодування наймодавцю збитків у зв'язку з пошкоджен-ням речі, яку було передано за договором найму (оренди)

1 рік

від дня повернення речі наймачем

ст. 786 ЦКУ

2.4.2

 

Відшкодування наймачеві витрат на поліпшення речі, отриманої ним за договором найму (оренди)

 

від дня припинення договору найму

2.5

Підряд

2.5.1

Вимоги по договору підряду, пов'язані з неналежною якістю роботи:

 • щодо будівель і споруд

3 роки

від дня прийняття роботи замовником

ст. 863 ЦКУ

 • щодо інших об'єктів

1 рік

2.5.2

Вимоги з приводу недоліків роботи, щодо якої договором підряду або законом встановлено гарантійний строк: — щодо будівель і споруд

3 роки

від дня заявлення про недоліки, якщо це було зроблено протягом гарантійного строку

ст. 863, ч. 1 ст. 864 ЦКУ

 • щодо інших робіт

1 рік

2.5.3

Якщо відповідно до договору підряду роботу було прийнято замовником частинами:

 • щодо будівель і споруд

3 роки

від дня прийняття роботи в цілому

ст. 863, ч. 2 ст. 864 ЦКУ

 • щодо інших робіт

1 рік

2.5.4

Вимоги за цивільно-правовим договором будівельного підряду

10 років (якщо більший строк не буде встановлено договором або законом)

від дня прийняття роботи замовником

ст. 884 ЦКУ

2.5.5

Вимоги за господарським договором підряду на капітальне будівництво, пов'язані з:

 • недоліками некапітальних конструкцій:

а) які могли бути виявлені звичайним способом прийняття роботи;

б) не могли бути виявлені звичайним способом прийняття роботи

1 рік

 

2 роки

від дня виявлення недоліків, якщо договором або законом було передбачено надання гарантії якості і недоліки виявлені протягом цього строку; в іншому випадку — від дня прийняття роботи замовником

ч. ч. 3, 4 ст. 322 ГКУ

 • недоліками капітальних конструкцій:

а) які могли бути виявлені звичайним способом прийняття роботи;

б) не могли бути виявлені звичайним способом прийняття роботи

3 роки

 

10 років

від дня виявлення недоліків, якщо договором або законом було передбачено надання гарантії якості і недоліки виявлені протягом цього строку; в іншому випадку — від дня прийняття роботи замовником

 • відшкодуванням збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій

30 років

від дня прийняття роботи замовником

2.5.6

Відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, виконаного по договору підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт:

 • якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обвалів

30 років

від дня прийняття побудованого об'єкта

ч. 5 ст. 324 ГКУ

 • в інших випадках

10 років

2.5.7

Вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку для життя або здоров'я замовника та інших осіб

10 років (якщо законом не передбачено більш тривалі строки (строки служби))

з моменту прийняття роботи

ч. 3 ст. 872 ЦКУ

2.6

Перевезення

2.6.1.

Вимоги за договорами перевезення вантажу (цивільно-правові) чи пошти

1 рік

з моменту, який визначають відповідно до транспортних статутів

п. 6 ч. 2 ст. 258, ст. 925 ЦКУ

2.6.2

Вимоги за договорами перевезення вантажу (господарські договори):

 • до перевізника, якщо була пред'явлена претензія, від якої той повністю чи частково відмовився, або відповідь не було одержано протягом строку, відведеного для відповіді

6 місяців

від дня одержання відповіді або закінчення строку, встановленого для відповіді

ч. 4 ст. 315 ГКУ

 • вимоги перевізника до вантажовідправника або вантажоотримувача

з моменту, який визначають відповідно до транспортних статутів

ч. 5 ст. 315 ГКУ

2.6.3

Позови до залізниць щодо:

 • відшкодування за псування, пошкодження або недостачу вантажу, багажу та вантажобагажу

1 рік (для вантажу)
і 3 роки[3] (для інших випадків)

від дня видачі вантажу, багажу або вантажобагажу

п. п. 134, 136 Статуту залізниць, ч. 3 ст. 925 ЦКУ

 • відшкодування за втрату вантажу

через 30 діб від дня закінчення терміну доставки

 • відшкодування за втрату вантажу під час перевезень у прямому змішаному сполученні

через 2 місяці від дня прийому вантажу до перевезення

 • відшкодування за втрату багажу чи вантажобагажу

через 10 діб після закінчення терміну доставки багажу чи вантажобагажу

 • прострочення доставки вантажу, багажу або вантажобагажу

від дня видачі вантажу, багажу або вантажобагажу

 • стягнення штрафу за невиконання плану перевезень

після закінчення п'ятиденного терміну, встановленого для оплати штрафу

 • усіх інших випадків

від дня встановлення обставин, що спричинили заявлення позову

2.6.4

Позови залізниць до вантажовідправників, вантажоодержувачів і пасажирів щодо:

 • стягнення штрафу за невиконання плану перевезень

6 місяців (для господарських договорів перевезеня вантажу), 1 рік (для цивільних) і 3 роки[3] (для інших випадків)

після закінчення п'ятиденного терміну, встановленого для сплати штрафу

п. 137 Статуту залізниць, ч. ч. 4, 5
 ст. 315 ГКУ, ч. 3 ст. 925 ЦКУ

 • усіх інших випадків

з дня настання події, що стала підставою для подання позову

2.6.5

Позови щодо вимог, які виникають з договору морського перевезення вантажу про:

 • відшкодування збитків від втрати вантажу

1 рік

після закінчення 30 днів від дня, коли вантаж мав бути виданий, або після закінчення чотирьох місяців з дня прийняття вантажу до перевезення у змішаному сполученні

ст. 388 КТМУ

 • відшкодування збитків від нестачі або пошкодження вантажу, прострочення доставки, затримання видачі вантажу, повернення перебору або стягнення недобору провізних платежів

від дня видачі вантажу, а якщо вантаж не було видано — з дня, коли він повинен був бути виданий

 

 • нестачу масових однорідних вантажів, що перевозяться наливом, навалом або насипом, у випадках, передбачених угодою сторін

від дня підписання акта щорічної інвентаризації

 • відшкодування збитків за неподачу судна, подачу із запізненням, плати за простій судна, премій за дострокове навантаження або вивантаження вантажу

від дня закінчення місяця, що настає за тим, у якому почалося або повинно було початися перевезення

 • інші випадки

від дня настання події, що стала підставою для з'явлення вимоги

2.6.6

Вимоги, що виникають з договорів морського перевезення пасажирів і багажу, у тому числі:

 • стосовно пасажира

2 роки

від дня, коли пасажир залишив або повинен був залишити судно

 

ст. 389 КТМУ

 • стосовно пасажира, у зв'язку із заподіянням під час перевезення шкоди його здоров'ю, що спричинила його смерть

від дня смерті пасажира, але не більше 3 років з дня, коли пасажир залишив судно

 • стосовно багажу

від дня видачі багажу або з дня, коли він мав бути виданий

2.6.7

Вимоги по договору фрахтування судна без екіпажу, фрахтування судна на певний час, лізингу судна, буксирування, надання лоцманських послуг, морського страхування, угод, укладених капітаном у силу наданих йому законом прав

від дня виникнення права на позов, тобто від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила

2.6.8

Вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок зіткнення суден

від дня зіткнення суден

2.6.9

Вимоги, що виникають із проведення рятувальних операцій під час морських перевезень

від дня закінчення рятувальної операції

2.6.10

Регресні (зворотні) вимоги судновласників до інших солідарних судновласників — боржників щодо відшкодування шкоди, виниклої внаслідок зіткнення суден

1 рік

від дня сплати відповідної суми

2.6.11

Позови про відповідальність авіаперевізника щодо:

 • неналежного перевезення вантажу;

2 роки

від дня прибуття до місця призначення або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення

п. 21.3 Правил № 186,
ч. 3 ст. 925 ЦКУ

 • неналежного надання інших послуг

1 рік

2.6.12

Позови про відповідальність авіаперевізника щодо неналежного перевезення пасажира чи багажу

2 роки

від дня прибуття до місця призначення або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли зупинилося перевезення

п. 4 гл. 2 р.28, п. 11 гл.3 р.28 Правил № 735, ст. 35 Монреальської конвенції

2.6.13

Позови вантажовідправників і вантажоодержувачів до автотранспортного підприємства або організації

1 рік

від дня одержання відповіді на претензію або з дня закінчення строку, встановленого для відповіді

п. 167 Статуту автотранс-порту, ч. 3 ст. 925 ЦКУ

2.6.14

Позови автотранспортних підприємств і організацій до вантажовідправників, вантажо-одержувачів про стягнення штрафу за непред'явлення вантажу, передбаченого погодженим завданням на перевезення або разовим замовленням

6 місяців (для господарських договорів) і 1 рік (для цивільних)

від дня закінчення строку для звірення записів в обліковому документі по виконанню плану і разового замовлення

п. 168 Статуту автотранс-порту, ч. ч. 4, 5 ст. 315 ГКУ, ч. 3 ст. 925 ЦКУ

2.6.15

Вимоги, що випливають з договорів перевезення в закордонному сполученні

установлюються міжнародними договорами України або транспортними кодексами чи статутами

ч. 6 ст. 315 ГКУ, ст. 926 ЦКУ

3. Спеціальна позовна давність щодо інших вимог

3.1

Вимоги, що випливають із шлюбно-сімейних відносин, про:

 • визнання батьківства

1 рік

від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство

ч. 2 ст. 129 СКУ

 • визнання материнства

від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися, що є матір'ю дитини

ч. 3 ст. 139 СКУ

Вимоги матері про виключення запису про її чоловіка як про батька дитини з актового запису про народження дитини

від дня реєстрації народження дитини

ч. 3 ст. 138 СКУ

3.2

Вимоги у справах, що випли-вають з трудових відносин (крім стягнення з роботодавця невиплаченої заробітної плати), а саме:

 • про звільнення

1 місяць

від дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки

ст. 233 КЗпП

 • інші трудові спори

3 місяці

від дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права

3.3

Стягнення неустойки
(штрафу, пені)

1 рік

від спливу строку, відведеного для виконання зобов'язання, у зв'язку з чим починають нараховувати неустойку

п. 1 ч. 2 ст. 258, ч. 5 ст. 261 ЦКУ

3.4

Визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом:

 • насильства;
 • обману

3 років

від дня припинення такого насильства

ст. 257, ч. 2 ст. 261 ЦКУ

від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила

ст. 257, ч. 1 ст. 261 ЦКУ

3.5

Вимоги щодо застосування наслідків нікчемного правочину

3 років

від дня, коли почалося його виконання

ст. 257, ч. 3 ст. 261 ЦКУ

3.6

Оскарження дій виконавця заповіту

1 рік

від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила

п. 7 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 1293 ЦКУ

3.7

Вимоги про спростування недостовірної інформації, поміщеної в засобах масової інформації

від дня поміщення відомостей
у засобах масової інформації або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про них

п. 2 ч. 2 ст. 258 ЦКУ

3.8

Відмова у видачі ордера на жиле приміщення, отримане в результаті угоди про обмін жилими приміщеннями

6 місяців

від дня відмови у видачі ордера

ст. 83 ЖКУ, ч. 1 ст. 261 ЦКУ

3.10

Вимоги чекодержателя про оплату чека

1 рік

від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила

ч. 1 ст. 261 ч. 2 ст. 1106 ЦКУ

3.11

Вимоги держави про відшкодування ядерної шкоди в порядку регресу

5 років

з моменту здійснення нею відшкодування

ч. 4 ст. 10 Закону № 2893

3.12

Вимоги про відшкодування ядерної шкоди, заподіяної майну або навколишньому природному середовищу

10 років[4]

від дня заподіяння шкоди

ст. 76 Закону № 39/95

3 роки[4]

від дня, коли особа, якій завдано ядерної шкоди, знала або мала знати про таку шкоду і про оператора, який є відповідальним за цю шкоду

3.13

Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної викраденим, загубленим, викинутим чи залишеним без догляду ядерним матеріалом

10 років[4]

від дня виникнення цього ядерного інциденту

 

ст. 76 Закону № 39/95

не більше
20 років[4]

від дня крадіжки, втрати, викидання чи залишення ядерного матеріалу без догляду

3 роки[4]

від дня, коли особа, якій завдано ядерної шкоди, знала або мала знати про таку шкоду і про оператора, який є відповідальним за цю шкоду

Для нерухомого майна недоліки мають бути виявлені протягом розумного строку, але в межах 3 років (якщо договором або законом не встановлено більший строк) від дня передачі майна покупцеві. Якщо встановити день передачі майна неможливо або якщо покупець володів майном до укладення договору, зазначені строки обчислюються від дня укладення договору. Для іншого майна недоліки мають були виявлені протягом розумного строку, але в межах 2 років (якщо договором або законом не встановлено більший строк) від дня передачі майна покупцеві. А якщо товар перевозився чи був відправлений поштою, строк для виявлення недоліків обчислюється від дня одержання товару в місці призначення (ч. 2 ст. 680 ЦКУ).
Якщо покупець виявить недоліки товару після спливу гарантійного строку або строку придатності, продавець буде нес­ти відповідальність, тільки якщо покупець доведе, що недоліки виникли до передання йому товару або з причин, які існували до цього моменту (ч. 5 ст. 680 ЦКУ).
За Статутом залізниць — 6 місяців.
Усі умови мають виконуватися.