Юридичний словник

М

Магазин (крамниця)

об'єкт стаціонарної роздрібної торгівлі, розміщений у відокремленій будівлі або приміщенні, що має торговий зал для покупців з достатньою торговою площею для їх обслуговування та систему спеціальних приміщень (для зберігання товарів, підготовки їх для продажу, підсобних, адміністративних, технічних тощо), оснащених торгово-технологічним устатковуванням, застосовує різні форми продажу товарів у широкому асортименті, надає населенню додаткові послуги, забезпечує високу культуру торгівлі

пп. 3.1.1 Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 24.10.05 р. № 327

Майно

окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки

ч. 1 ст. 190 Цивільного кодексу України);

сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів

ч. 1 ст. 139 Господарського кодексу України

Майновий поручитель (іпотекодавець)

особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи-боржника

ст. 1 Закону України "Про іпотеку" від 05.06.03 р. № 898-IV

Майнові права інтелектуальної власності

право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом

ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України

Малозабезпечена сім'я

сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї

ст. 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 01.06.2000 р. № 1768-III

Малолітня особа

фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років

ч. 1 ст. 31 Цивільного кодексу України

Маркування

слова, описи, знаки для товарів і послуг, назва торгової марки, зображення чи символи, що стосуються харчових продуктів і розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до таких харчових продуктів

абз. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" від 03.09.13 р. № 425-VII

Мирова угода

[у цивільному процесі] укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов'язків сторін та предмета позову

ч. 1 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України

[у процесі банкрутства] домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами

ч. 1 ст. 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.92 р. № 2343-XII

Митна вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України

вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари

ч. 1 ст. 49 Митного кодексу України

Митне оформлення

виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення

п. 23 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України

Мінімальна заробітна плата

законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до статей 9 і 10 Закону України "Про оплату праці" та не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб

ст. 95 Кодексу законів про працю України

Містобудівна документація

затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій

п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.11 р. № 3038-VI

Місце перебування

адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше за шість місяців на рік

абз. 4 ст. 1 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.03 р. № 1382-IV

Місце проживання

житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає постійно або тимчасово

абз. 5 ст. 1 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.03 р. № 1382-IV

Місцезнаходження юридичної особи

фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку

ч. 1 ст. 93 Цивільного кодексу України

Мобілізація

комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано

абз. 4 ст. 1 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.93 р. № 3543-XII

Модельний статут

типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб

абз. 8 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" від 15.05.03 р. № 755-IV

Моральна шкода

полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна; у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи

ч. 2 ст. 23 Цивільного кодексу України