Юридичний словник

Ш

Шахрайство

заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 N 2341-III

Шлюб

сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя.

Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану.

ст.21 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 N 2947-III; ч.3 Р.1 Рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, "Щодо затвердження Положення про Сертифікат Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі на щасливу сім'ю" від 22.05.2014 N 31

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф)

плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

п. 14.1.265 Податкового кодексу України, ВР України, від 02.12.2010 N 2755-VI,п.1.3 Р.1 Наказу Державної податкової адміністрації "Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби" від 17.12.2010 N 953

Штрафні санкції

господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

ч.1 ст. 230 Господарського кодексу України від 16.01.2003 N 436-IV

Штрафні санкції

штраф, який сплачується договірною стороною у випадку порушення нею вимог, обумовлених договором або чинним законодавством.

п.1.3 Р.1 Наказу Державної туристичної адміністрації, "Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг" від 16.03.2004 N 19