Юридичний словник

Т

Телекомунікаційна послуга

продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

1 Гл.1 Закону України "Про телекомунікації" від 18.11.03 р. № 1280-IV

Технічні умови

комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.

п.1.2 Р.1 Наказу Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст" від 07.07.2011, № 109

 

нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

п.22 ч.1 Закону України "Про стандартизацію від 05.06.2014, № 1315-VII

 

документ, що містить комплекс вимог технічного та технологічного характеру з проектування об'єкта системи газопостачання замовника, виконання яких є обов'язковою умовою для підключення до газорозподільної мережі ліцензіата.

п.1.3. Р.1 Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ" від 13.01.2010, № 12

Технічний регламент

закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва.

ст. 1 Р.1 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 01.12.05 р. № 64-IV

 

нормативно-правовий акт, прийнятий органом виконавчої влади, у якому визначено склад, зміст та характеристики документації у сфері державного земельного кадастру або пов'язані з нею процеси чи способи розробки, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні адміністративні положення, дотримання яких є обов'язковим.

п. 2.7. Р.1 Концепції єдиної системи нормативно-правових актів у сфері державного земельного кадастру, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 12.12.08 р. № 610

 

документ, у якому визначено характеристики продукту або пов'язані з ними процеси чи методи виробництва, у тому числі застосовні адміністративні положення, дотримання яких є обов'язковим. Він може також включати або виключно містити вимоги стосовно термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до продукту, процесу чи методу виробництва.

п.1. Додатку № 1 до Багатосторонньої угоди Країн-учасниць "Технічний регламент", від 15.04.94 р.

Товар (послуга)представник

це сукупність видів товарів (послуг), які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни цін.

Р.2 Наказу Держкомстату "Про затвердження Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін" від 14.11.06 р. № 519, Р.2 Наказу Держкомстату "Про затвердження Методики розрахунку базового індексу споживчих цін" від 27.07.07 р. № 265

Товар

будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

Р.2 Наказу Державної митної служби "Методичні рекомендації по відбору проб та зразків будівельних матеріалів (замазок, штукатурок, невогнетривких сумішей для підготовки поверхонь, цементів). Методичні рекомендації по відбору проб і зразків паперу та картону" від 29.12.10 р. № 298

Товар з короткочасним промисловим циклом

товар, який згідно з висновком Міністерства та Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі - Комісія) вважається таким, що застарів у зв'язку з появою нових технологічних розробок. Порядок визначення товару з короткочасним промисловим циклом встановлюється у статті 26 цього Закону;

1 Р.1 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р. N 330-XIV

Товар подібний

ідентичний товар, тобто схожий за всіма характеристиками на товар, що є об'єктом розслідування, або, у разі відсутності цього товару, інший товар, що не є схожим за всіма характеристиками, але має показові ознаки, що є дуже подібними до характерних ознак товару, що є об'єктом розслідування.

п.26 ст.1 Р.1 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.1998 N 330-XIV, п.25 ст.1 Р.1 Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" від 22.12.1998 N 331-XIV, п.13 ст.1 Р.1 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" від 22.12.98

Товарно-транспортна накладна

єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

Наказ|Правила, Мінтранс, від 14.10.1997, № 363 "Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні")р. № 332-XIV

Товар як об'єкт обліку (trade item)

будь-який окремий вид виробу чи послуги, щодо якого виникає потреба одержати певні наперед означені відомості, що можуть бути використані в будь-який час протягом його обігу в будь-якій системі постачання;

Товар, що є об'єктом розслідування

товар, імпорт якого в Україну є об'єктом антисубсидиційного розслідування та який визначається таким у відповідному повідомленні про порушення та проведення цього розслідування.

п.26 ст.1 Р.1 Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" від 22.12.1998 N 331-XIV

Товар, який є об'єктом розслідування

товар, імпорт якого в країну імпорту є об'єктом антидемпінгового розслідування та який визначається таким у відповідному повідомленні про порушення та проведення цього розслідування.

п.27 ст.1 Р.1 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р. N 330-XIV

Товар

будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права,призначені для продажу (оплатної передачі).

1 Р.1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 N 959-XII, абз.9 п.8 Додатку № 14 до Наказу Держкоменергозбереження "Про затвердження Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження на виконання п. 4 постанови Кабінету Міністрів від 15 липня 1998 р. N 1094", від 09.03.99 р. № 15, абз.1 п.1 Р.1 Постанови НБУ "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями" від 24.03.99 р. № 136, абз.17 п.1.3. Постанови НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей" від 04.11.10 р. № 481

будь-яка продукція, призначена для продажу.

п.24 ст.1 Р.1Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р. N 330-XIV, п.24 ст.1 Р.1 Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" від 22.12.98 р. N 331-XIV, п.16 ст.1 Р.1 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" від 22.12.98р. № 332-XIV

будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов'язання та права (зокрема цінні папери).

1 Р.1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.01 р. № 2210-III, Р.2 Розпорядження АМКУ "Методика визначення відносин контролю" від 24.12.02 р. № 397-р

транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, торгівля якими здійснюється згідно з Порядком здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1200 (далі - Порядок торгівлі).

п.1.4. Р.1 Наказу МВС "Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери" від 05.08.10 р. N 361

машини, які підлягають реєстрації в Інспекції та її територіальних органах, а також їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, торгівля якими здійснюється згідно з Порядком здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1200 (із змінами).

п.1.4 Р.1 Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери" від 05.06.12 р. N 325

будь-яка продукція, інше нерухоме та рухоме майно (у тому числі цінні папери), роботи, послуги, права інтелектуальної власності, інші майнові та немайнові права, призначені для продажу (оплатного передавання).


окрема рухома річ, сукупність рухомих речей (крім грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, майнових прав та обов'язків), яка(і) має(ють) чітко визначені технічні (споживчі) характеристики (показники);

п.1.2. Р.1 Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах", від 09.10.12 р. № 1676

Товариством з обмеженою відповідальністю

визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

1 ст. 50 Закону України "Про господарські товариства від 19.09.1991, № 1576-XII, ч.1 ст.140 Цивільного кодексу України від 16.01.03 р. № 435-IV

є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

3. с т. 80 Господрського кодексу України від 16.01.03 р. № 436-IV

Товарна біржа

є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.


особливий суб'єкт господарювання, який надає послуги в укладанні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям. Товарна біржа є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням. Товарна біржа створюється на основі добровільного об'єднання заінтересованих суб'єктів господарювання. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів [3, ст. 279]; [19, ст. 1].

п. 3.8.2 п.3.8. Р.3 Наказу Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики "Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів" від 28.05.04 р. № 97

Товарно-транспортна накладна

єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

Р.1 Наказу Мінтрансу "Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні" від 14.10.97 р. № 363

Транспортно-експедиторська послуга

робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування;

1 Закону України "Про транспортно-експедиторську діяльність" від 01.07.2004, № 1955-IV

Транспортно-експедиторські послуги

послуги, пов'язані з підготовкою та відправленням вантажів, організацією та забезпеченням перевезень, контролем за проходженням і одержанням вантажів, проведенням взаєморозрахунків.

1 Гл. 1 Р.1 Закону України "Про автомобільний транспорт" від 05.04.01 р. № 2344-III

Трудовий договір

є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудовий колектив підприємства

становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

п. 8 ст. 65 Господрського кодексу України від 16.01.03 р. № 436-IV, ст. 2521 Кодексу законів про працю від 10.12.71 р.

Трудовий контракт

це особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

3 ст. 21 Кодексу законів про працю від 10.12.71 р.