Нотаріальне посвідчення

Договори, які підлягають
нотаріальному посвідченню
або державній реєстрації

Із потребою укладати цивільний або господарський договір рано чи пізно стикається кожен, хто веде свій бізнес. Наш матеріал допоможе вам швидко з'ясувати, у яких випадках його слід нотаріального посвідчувати або реєструвати. Звичайно, в одній публікації нереально зібрати абсолютно всі можливі договори, адже варіацій тут безліч. Ми вибрали основні і найбільш популярні. Якщо ж вам раптом трапиться щось більш ексклюзивне, пам'ятайте загальне правило: обов'язкове нотаріальне посвідчення та реєстрацію встановлює тільки закон. Хоча будь-який договір можна віднести до нотаріуса і за бажанням сторін.

№ з/п

Найменування договору

Нотаріальне посвідчення

Державна реєстрація

Посилання на нормативний документ

1

2

3

4

5

І. Договори про передачу майна у власність

1

Купівля-продаж

1.1

Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна

+

+

ст. 657 ЦКУ, ч. 7 ст. 128, ч. 1 ст. 132 ЗКУ

1.2

Договір купівлі-продажу іншого майна

ст. 655 ЦКУ

1.3

Договір роздрібної купівлі-продажу

ст. 698 ЦКУ

1.4

Договір поставки

ст. 712 ЦКУ, ст. 265 ГКУ

1.5

Договір контракції сільськогосподарської продукції

ст. 713 ЦКУ, ст. 272 ГКУ

1.6

Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу (договір енергопостачання)

ст. 714 ЦКУ, ст. 275 ГКУ

2

Міна (бартер)

2.1

Договір міни земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна.

+

+

ст. ст. 657, 716 ЦКУ, ч. 1 ст. 132 ЗКУ, ст. 293 ГКУ

2.2

Договір міни іншого майна

ст. 715 ЦКУ, ст. 293 ГКУ

3

Дарування

3.1

Договір дарування нерухомості (у тому числі земельної ділянки)

+

ч. 2 ст. 719 ЦКУ, ч. 1 ст. 132 ЗКУ

3.2

Договір дарування валютних цінностей[1] на суму, яка перевищує 50 розмірів НМДГ (більше 850 грн)

+

ч. 5 ст. 719 ЦКУ

3.3

Договір дарування іншого майна

ст. 719 ЦКУ

4

Рента

4.1

Договір ренти

+

ч. 2 ст. 732 ЦКУ

4.2

Договір про передачу нерухомості під виплату ренти

+

+

ч. 2 ст. 732 ЦКУ

5

Довічне утримання

5.1

Договір довічного утримання (догляду), за яким набувачеві у власність передається нерухоме майно

+

+

ст. 745 ЦКУ

5.2

Договір довічного утримання (догляду), за яким набувачеві передається інший вид майна

+

ч. 1 ст. 745 ЦКУ

ІІ. Договори про передачу майна в користування

1.

Оренда (найм)

1.1

Договір оренди будівлі, іншої капітальної споруди, їх окремої частини (крім оренди житла):

 • строком до 3 років;
 • строком на 3 роки і більше

[2]

+

+

ч. 1 ст. 793 ЦКУ,

ч. 2 ст. 793, 794 ЦКУ

1.2

Договір оренди житла

[2]

ст. 811 ЦКУ

1.3

Договір оренди земельної ділянки:

 • між двома суб'єктами підприємницької діяльності;
 • між іншими особами

+[3]

[2]

+

ст. 290 ГКУ;

ст. 792 ЦКУ, ст. 14 Закону про оренду землі

1.4

Договір оренди транспортного засобу:

 • між двома юрособами;
 • якщо хоча б однією зі сторін є фізособа (у т. ч. підприємець)

+

ст. 799 ЦКУ

1.5

Договір оренди іншого майна

ст. 759 ЦКУ

1.6

Договір прокату

ст. 787 ЦКУ

2

Лізинг

2.1

Договір лізингу будівлі, іншої капітальної споруди, їх окремої частини:

 • строком до 3 років;
 • строком на 3 роки і більше

+

+

ч. 1 ст. 793, ч. 2 ст. 806 ЦКУ,

ст. 292 ГКУ,

ч. 2 ст. 793, ч. 2 ст. 806 ЦКУ, ст. 292 ГКУ

2.2

Договір лізингу транспортного засобу:

 • між двома юрособами;
 • якщо хоча б однією зі сторін є фізособа (у т. ч. підприємець)

+

ст. 799, ч. 2 ст. 806 ЦКУ, ст. 292 ГКУ

2.3

Договір лізингу іншого майна

ст. 759, ч. 2 ст. 806, ст. 292 ГКУ, ч. 1 ст. 6 Закону про фінлізинг

3

Позичка

3.1

Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди, їх окремої частини:

 • строком до 3 років;
 • строком на 3 роки і більше

+

+

ч. 1 ст. 793, ч. 3 827 ЦКУ,

ч. 2 ст. 793, ч. 3 ст. 828 ЦКУ

3.2

Договір позички транспортного засобу:

 • між двома юрособами;
 • якщо хоча б однією зі сторін є фізособа (навіть підприємець)

+

ст. 799, ч. 3 ст. 827 ЦКУ

3.3

Договір позички іншого майна

ст. 759, ч. 3 ст. 827 ЦКУ

ІІІ. Договори про виконання робіт

1

Підряд

1.1

Договір підряду

ст. 837 ЦКУ

1.2

Договір побутового підряду

ст. 866 ЦКУ

1.3

Договір будівельного підряду

ст. 875 ЦКУ, ст. 318 ГКУ

1.4

Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт

ст. 887 ЦКУ, ст. 324 ГКУ

1.5

Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

ст. 892 ЦКУ

ІV. Договори про надання послуг

1

Перевезення

1.1

Договір перевезення вантажу

ст. 909 ЦКУ, ст. 307 ГКУ

1.2

Договір перевезення пасажирів та багажу

ч. 2 ст. 910 ЦКУ

2

Договір транспортного експедирування

ч. 1 ст. 930 ЦКУ, ст. 316 ГКУ

3

Зберігання

3.1

Договір зберігання

ст. 937 ЦКУ

3.2

Договір складського зберігання

ч. 3 ст. 957 ЦКУ

3.3

Договір зберігання речі в ломбарді

ч. 1 ст. 967 ЦКУ

3.4

Договір зберігання цінностей в банку

ч. 3 ст. 969 ЦКУ

3.5

Договір про надання індивідуального банківського сейфа

ст. 970, 971 ЦКУ

3.6

Договір зберігання автотранспортних засобів

ст. 977 ЦКУ

3.7

Договір охорони

ст. 978 ЦКУ

4

Договір страхування

ст. 981 ЦКУ

5

Договір доручення

ст. 1000 ЦКУ

6

Договір комісії

ст. 1011 ЦКУ

7

Управління майном

7.1

Договір управління нерухомим майном

+

+

ч. 2 ст. 1031 ЦКУ

7.2

Договір управління майном, відмінним від нерухомого

ч. 1 ст. 1031 ЦКУ

8

Позика

ч. 1 ст. 1047 ЦКУ

9

Кредитний договір

ч. 1 ст. 1055 ЦКУ

10

Договір банківського вкладу

ч. 1 ст. 1059 ЦКУ

11

Договір банківського рахунка

ст. 1066 ЦКУ

12

Агентські договори

ст. 297 ГКУ

13

Інші договори про надання послуг

ст. 901 ЦКУ

V. Інші види договорів

1

Договори про заміну сторони в зобов'язанні

1.1

Договір переведення боргу

у тій самій формі, що й правочин, із якого виникло зобов'язання

реєструється, тільки якщо правочин, із якого виникло зобов'язання, підлягає реєстрації

ст. 513, ст. 521 ЦКУ

1.2

Договір відступлення права вимоги

у тій самій формі, що й правочин, із якого виникло право вимоги

реєструється, тільки якщо правочин, із якого виникло право вимоги, підлягає реєстрації

ст. 513 ЦКУ

1.3

Договір факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги)

ст. 1077 ЦКУ

2

Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

ч. 2 ст. 1107 ЦКУ

3

Договір комерційної концесії

+

ч. ч. 1, 2 ст. 1118 ЦКУ, ст. 367 ГКУ

4

Договір про спільну діяльність

ст. 1131 ЦКУ

5

Застава майна

5.1

Договір застави (іпотеки) нерухомого майна, космічних об'єктів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено

+

ст. 577 ЦКУ, ст. 13 Закону про заставу, ст. 1 та ст. 18 Закону про іпотеку

5.2

Договір застави іншого майна

ст. 547 ЦКУ, ст. 13 Закону про заставу

6

Договір на проведення оцінки майна

ст. 11 Закону про оцінку

7

Договір поруки

ст. 553 ЦКУ

8

Договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна

+

ст. 364 ЦКУ

9

Договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій або сумісній власності

+

ст. ст. 367, 372 ЦКУ

10

Договір про спільну часткову власність на земельну ділянку

+

ч. 2 ст. 88 ЗКУ

Валютні цінності — валюта України, іноземна валюта, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, банківські метали (ст. 1 Митного кодексу України, ст. 1 Декрету № 15-93).
Якщо орендарем у такому договорі оренди виступає фізособа — не суб'єкт підприємницької діяльності, може виникнути запитання: а чому не керуватися пп. 9.1.4 Закону про доходи, який навпаки вимагає його нотаріально посвідчити? На нашу думку, норми ЦКУ та Закону про оренду землі в даній ситуації пріоритетніші, адже саме вони регулюють договірні відносини, тоді як Закон про доходи — питання оподаткування (на цю тему ми писали в газеті "Все про бухгалтерський облік" № 29 за 2008 р., стор. 9). Утім, ми не радимо використовувати цю точку зору для ухилення від сплати податку з доходів.
Тут також маємо справу з колізією між ст. 290 ГКУ, яка вимагає нотаріально посвідчити договір оренди землі, та ст. 14 Закону про оренду землі, який залишає це на розсуд сторін. Проте в даному випадку норма Кодексу сильніша, оскільки регулює вужче коло відносин: тільки господарські, тоді як Закон стосується усіх суб'єктів. Тобто вона спеціальна. Тому радимо не ризикувати та посвідчити договір нотаріально.

Список використаних нормативно-правових актів:

1. ЦКУ — Цивільний кодекс України.

2. ГКУ — Господарський кодекс України.

3. ЗКУ — Земельний кодекс України.

4. Закон про оренду землі — Закон України "Про оренду землі" від 06.10.98 р. № 161-XIV.

5. Закон про заставу — Закон України "Про заставу" від 02.10.92 р. № 2654-ХІІ.

6. Закон про іпотеку — Закон України "Про іпотеку" від 05.06.03 р. № 898-IV.

7. Закон про оцінку — Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.01 р. № 2658-ІІІ.

8. Закон про доходи — Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.03 р. № 889-IV.

9. Закон про фінлізинг — Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.97 р. № 723/97-ВР.

10. Декрет № 15-93 — Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р. № 15-93.