Загальні правила класифікації товарів УКТЗЕД

Загальні правила класифікації товарів УКТЗЕД

Якщо в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), складеній на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу, виявлено неточності перекладу з офіційної мови оригіналу українською мовою назв позицій, підпозицій, а також текстів приміток до розділів, груп, позицій, підпозицій та додаткових приміток, то за основу приймаються тексти офіційних видань Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.

Основні правила інтерпретації УКТЗЕД

Класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється за такими правилами:

1. Назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності користування УКТЗЕД; для юридичних цілей класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо цими назвами не передбачено іншого, відповідно до таких правил:

2. (a) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який виріб стосується також некомплектного чи незавершеного виробу за умови, що він має основну властивість комплектного чи завершеного виробу. Це правило стосується також комплектного чи завершеного виробу (або такого, що класифікується як комплектний чи завершений згідно з цим правилом), незібраного чи розібраного;

(b) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який матеріал чи речовину стосується також сумішей або сполук цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи речовини розглядається як посилання на товар, що повністю або частково складається з цього матеріалу чи речовини. Класифікація товару, що складається більше ніж з одного матеріалу чи речовини, здійснюється відповідно до вимог правила 3.

3. У разі коли згідно з правилом 2 (b) або з будь-яких інших причин товар на перший погляд (prima facie) можна віднести до двох чи більше товарних позицій, його класифікація здійснюється таким чином:

(a) перевага надається тій товарній позиції, в якій товар описується конкретніше порівняно з товарними позиціями, де дається більш загальний його опис. Проте в разі коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, що входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для роздрібної торгівлі, такі товарні позиції вважаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо в одній з них подається повніший або точніший опис цього товару;

(b) суміші, багатокомпонентні товари, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може здійснюватися згідно з правилом 3 (a), повинні класифікуватися за тим матеріалом чи компонентом, який визначає основні властивості цих товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати;

(c) товар, класифікацію якого не можна здійснити відповідно до правила 3 (a) або 3 (b), повинен класифікуватися в товарній позиції з найбільшим порядковим номером серед номерів товарних позицій, що розглядаються.

4. Товар, який не може бути класифікований згідно з вищезазначеними правилами, класифікується в товарній позиції, яка відповідає товарам, що найбільше подібні до тих, що розглядаються.

5. На додаток до наведеного до зазначених нижче товарів застосовуються такі правила:

(a) футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, креслярського приладдя, прикрас та подібні вироби, які мають спеціальну форму і призначені для зберігання відповідних виробів або набору виробів, придатні для тривалого використання разом з виробами, для яких вони призначені, класифікуються разом з упакованими в них виробами. Це правило не поширюється на тару (упаковку), що становить разом з виробом одне ціле і надає останньому істотно іншої властивості;

(b) відповідно до правила 5 (a) тару (упаковку) разом з товарами, які в ній містяться, слід класифікувати разом з цими товарами, якщо вона належить до такого типу тари (упаковки), яка зазвичай використовується для упакування цих товарів. Це положення є необов'язковим, якщо ця тара (упаковка) придатна для повторного використання.

6. Для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatis mutandis), положень вищезазначених правил за умови, що порівнювати можна лише назви одного рівня деталізації. Для цілей цього правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів і груп, якщо в контексті не зазначено інше.

Особливості застосування специфічних і комбінованих ставок ввізного мита

При нарахуванні сум ввізного мита, що стягуються за специфічними ставками, встановленими в грошовому розмірі за кілограм маси товару, або комбінованими ставками із специфічною складовою в грошовому розмірі за кілограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу.

Одиниці виміру та обліку

Основною одиницею виміру та обліку (далі - ОВО) кількості товарів в УКТЗЕД є одиниця маси - кілограм (кг). У разі потреби для цілей тарифного регулювання, нетарифного регулювання (ліцензування, квотування тощо), збору та оброблення статистичних даних застосовуються додаткові ОВО.

У третій графі УКТЗЕД наведено додаткові ОВО; знак "-" означає, що додаткової ОВО немає, тобто використовується основна ОВО - кілограм.

У таблиці, наведеній нижче, визначено перелік ОВО, які використовуються в УКТЗЕД.

Умовне позначенняНазва
Основна одиниця
кг кілограм
Додаткові ОВО
брутто-реєстр. т брутто-реєстрова тонна
вантажпідйом. метрич. т вантажопідйомність у метричних тоннах
г грам
г поділ. ізотоп грам подільних ізотопів
кар карат метричний (= 200 мг)
м2 квадратний метр
кг N кілограм азоту
кг KOH кілограм гідроокису калію
кг NaOH кілограм гідроокису натрію
кг K2O кілограм оксиду калію
кг H2O2 кілограм пероксиду водню
кг P2O5 кілограм п'ятиокису фосфору
кг C5H14CINO кілограм хлорид холіну
кг мет. ам. кілограм метиламіну
кг сух. 90 % реч кілограм сухої на 90 % речовини
кг U кілограм урану
м3 кубічний метр
Ki кюрі
л літр
л 100 % спирт літр чистого (100 %) спирту
м метр
пар пара (2 шт.)
100 шт сто штук
тис. м3 тисяча кубічних метрів
тис. л тисяча літрів
тис. шт тисяча штук
тис. кВт·год тисяча кіловат-годин
шт штука

 

Перелік скорочень та символів

УКТЗЕД Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності
ГС Гармонізована система опису та кодування товарів
ASTM American Society for Testing Materials (Американське об'єднання випробувань матеріалів)
INN International non-proprietary name (Міжнародна непатентована назва)
INNM International non-proprietary name Modified (Міжнародна модифікована непатентована назва)
ISO International on standartization organization (Міжнародна організація по стандартизації)
Бк беккерель
В вольт
Вт ват
Гц герц
кВ·А кіловольт-ампер
квар кіловольт-ампер реактивний (кіловар)
кВт кіловат
А ампер
кВ кіловольт
МВт мегават
т тонна
кг кілограм
г грам
м метр
см сантиметр
см2 квадратний сантиметр
см3 кубічний сантиметр
мм міліметр
мкм мікрометр
Н ньютон
мН міліньютон
кН кілоньютон
кПа кілопаскаль
мас. % відсоток вмісту за масою
об. % відсоток вмісту за об'ємом
М- мета-
О- орто-
П- пара-
К кельвін
° C градус Цельсія
бар бар (= 105 Па)
Кбіт кілобіт (1024 біт)
Мбіт мегабіт (1048576 біт)
% відсоток

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати