Розділ IV. Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники

Розділ IV.
Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники


Примітка:

У цьому розділі термін "гранули" означає продукти, піддані агломерації або безпосередньо пресуванню, або з доданням в'язких речовин у кількості, що не перевищує 3 мас. %.


Група 16
Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних

Примітки:

 1. До цієї групи не включаються м'ясо, м'ясні субпродукти, риба, ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні, виготовлені або консервовані методами, зазначеними в групах 02, 03 або товарній позиції 0504.
 2. Готові продукти включаються до цієї групи за умови, що в них міститься понад 20 мас. % ковбаси, м'яса, м'ясних субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних чи будь-якої комбінації цих продуктів. Якщо готові продукти містять два або більше зазначені продукти, вони класифікуються в товарних позиціях групи 16 як такі, що відповідають компоненту, який домінує за масою. Ці положення не стосуються продуктів з начинкою товарної позиції 1902 і готових продуктів товарної позиції 2103 або 2104.

Стосовно готових продуктів, які містять печінку, вказівки, викладені в другому реченні цієї примітки, під час визначення товарних підпозицій товарних позицій 1601 і 1602 не застосовуються.

Примітки до товарних підпозицій:

 1. У товарній підкатегорії 1602 10 00 00 термін "гомогенізовані готові продукти" означає продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів або крові, тонко подрібнені та розфасовані для реалізації в роздрібній торгівлі як продукти дитячого або дієтичного харчування в упаковках масою нетто не більш як 250 г. При цьому не беруться до уваги різні інгредієнти, які в разі потреби додаються до готового продукту в невеликій кількості як приправа, консервант або з іншою метою. Ці продукти можуть містити в невеликій кількості видимі оком шматочки м'яса або м'ясних субпродуктів. Товарна підкатегорія 1602 10 00 00 має першорядне значення в товарній позиції 1602.
 2. Риба, ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні у товарних підкатегоріях товарної позиції 1604 або 1605 наведені під їх звичайними назвами і стосуються тих самих видів, що і зазначені в групі 03 під тими ж назвами.

Додаткові примітки:

 1. У товарних підкатегоріях 1602 31 11 00, 1602 32 11 00, 1602 39 21 00, 1602 50 10 00 та 1602 90 61 00 термін "сирі" означає продукти, які не пройшли ніякої термічної обробки або термічна обробка яких була недостатньою для забезпечення коагуляції білків в усьому продукті та в яких у зв'язку з цим (товарні підкатегорії 1602 50 10 00 та 1602 90 61 00) на поверхні площини, що виникла внаслідок розрізу, зробленого в найтовщій частині, є сліди рідини рожевого кольору.
 2. У товарних підкатегоріях 1602 41 10 00, 1602 42 10 00 і 1602 49 11 00 - 1602 49 15 00 термін "їх відруби" стосується виключно готового або консервованого м'яса, яке може бути ідентифіковане за розмірами і характеристиками сполучної м'язової тканини як таке, що отримано з окостів, лопаток, філейних або шийних частин туш свійських свиней, залежно від випадку.

Група 17
Цукор і кондитерські вироби з цукру

Примітка:

Ця група не включає:

(a) кондитерські вироби з цукру, які містять какао (товарна позиція 1806);

(b) хімічно чисті цукри (крім цукрози, лактози, мальтози, глюкози і фруктози) та інші продукти товарної позиції 2940; або

(c) лікарські засоби або іншу продукцію групи 30.

Примітки до товарних підпозицій:

 1. У товарних підпозиціях 1701 12, 1701 13 і 1701 14 термін "цукор-сирець" означає цукор, у якому вміст цукрози в сухому стані становить менш як 99,5° за показниками поляриметра.
 2. До товарної підпозиції 1701 13 включається тільки тростинний цукор, отриманий без центрифугування, з масовою часткою цукрози в перерахунку на суху речовину, що відповідає показникам поляриметра 69° або більше, але менш як 93°. Продукт містить тільки натуральні ксеноморфні мікрокристали неправильної форми, невидимі неозброєним оком, оточені залишками меляси та іншими складовими цукрової тростини.

Додаткові примітки:

 1. У товарних підкатегоріях 1701 12 10 00, 1701 12 90 00, 1701 13 10 00, 1701 13 90 00, 1701 14 10 00 та 1701 14 90 00 термін "цукор-сирець" означає цукор без ароматичних добавок, або без барвників, або без вмісту будь-яких інших добавок, який містить у сухому стані менш як 99,5° цукрози, визначеної поляриметричним методом.
 2. У товарній підкатегорії 1701 99 10 00 термін "білий цукор" означає цукор без ароматичних добавок, або без барвників, або без вмісту будь-яких інших добавок, який містить у сухому стані 99,5° або більше цукрози, визначеної поляриметричним методом.
 3. У товарних підкатегоріях 1702 30 10 00, 1702 40 10 00, 1702 60 10 00 і 1702 90 30 00 термін "ізоглюкоза" означає продукт, одержаний з глюкози або її полімерів, який містить у сухому стані не менш як 10 мас. % фруктози.
 4. Термін "сироп інуліновий" означає:

(a) у товарній підкатегорії 1702 60 80 00 безпосередній продукт гідролізу інуліну або олігофруктози, який містить у сухому стані більш як 50 мас. % фруктози у вільній формі або у вигляді цукрози;

(b) у товарній підкатегорії 1702 90 80 00 безпосередній продукт гідролізу інуліну або олігофруктози, який містить у сухому стані не менш як 10 мас. %, але не більш як 50 мас. % фруктози у вільній формі або у вигляді цукрози.


Група 18
Какао та продукти з нього

Примітки:

 1. До цієї групи не включаються продукти товарних позицій 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 і 3004.
 2. До товарної позиції 1806 включаються і кондитерські вироби з цукру, що містять какао, а також за умови дотримання положень примітки 1 до цієї групи - інші харчові продукти з вмістом какао.

Додаткова примітка:

2. До товарних підкатегорій 1806 90 11 00 і 1806 90 19 00 не включаються шоколадні цукерки, вироблені виключно з шоколаду одного типу.


Група 19
Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) готові харчові продукти з вмістом понад 20 мас. % ковбаси, м'яса, м'ясних субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних чи будь-які суміші цих продуктів (група 16), за винятком виробів з начинкою, зазначених у товарній позиції 1902;

(b) сухе печиво або інші вироби на основі борошна чи крохмалю, вироблені спеціально для годівлі тварин (товарна позиція 2309); або

(c) лікарські засоби та інші продукти групи 30.

2. У товарній позиції 1901:

(a) термін "крупи" означає крупи із зерна зернових культур групи 11;

(b) терміни "борошно" і "крупка" означають:

1) борошно та крупку із зерна зернових культур групи 11, і

2) борошно, крупи та порошки рослинного походження будь-якої групи, крім борошна, крупів та порошків із сушених овочів (товарна позиція 0712), картоплі (товарна позиція 1105) або сушених бобових овочів (товарна позиція 1106).

3. До товарної позиції 1904 не включаються вироби з вмістом понад 6 мас. % какао в перерахунку на повністю знежирену основу або ж покриті шоколадом чи інші харчові продукти з вмістом какао (товарна позиція 1806).

4. У товарній позиції 1904 слова "приготовлені іншим способом" означають, що вироби піддано особливій обробці чи приготуванню, відмінним від передбачених у товарних позиціях або в примітках групи 10 чи 11.

Додаткова примітка:

 1. Термін "солодке сухе печиво" у підпозиції 1905 31 означає продукти з вмістом води не більш як 12 мас. % і жиру не більш як 35 мас. % (начинка та покриття під час визначення зазначених показників не враховуються).
 2. Товарна підкатегорія 1905 90 20 00 поширюється лише на сухі та крихкі продукти.

Група 20
Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) овочі, плоди або горіхи, приготовлені або консервовані способами, зазначеними в групі 07, 08 або 11;

(b) готові харчові продукти з вмістом понад 20 мас. % сосисок, ковбаси, м'яса, м'ясних субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків, інших водяних безхребетних чи будь-які суміші зазначених продуктів (група 16);

(c) хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби та інші продукти товарної позиції 1905; або

(d) гомогенізовані складені харчові продукти товарної позиції 2104.

2. До товарних позицій 2007 і 2008 не включаються фруктові желе і пасти (мармелади), мигдаль, покритий цукром, та аналогічні продукти у вигляді кондитерських виробів (товарна позиція 1704) і шоколадні кондитерські вироби (товарна позиція 1806).

3. До товарних позицій 2001, 2004 і 2005 включаються лише ті продукти групи 07 або товарних позицій 1105 чи 1106 (крім борошна, крупки, порошку з продуктів групи 08), що були приготовлені або консервовані іншими способами, ніж зазначені в примітці 1(a).

4. Томатний сік з вмістом 7 мас. % або більше сухої речовини включається до товарної позиції 2002.

5. У товарній позиції 2007 термін "одержані шляхом теплової обробки" означає продукти, одержані шляхом термічної обробки при атмосферному тиску або при зниженому тиску для підвищення в'язкості продукту в результаті зменшення вмісту води або іншим способом.

6. У товарній позиції 2009 термін "соки незброджені, без додання спирту" означає соки, у яких концентрація спирту не більш як 0,5 об. % (див. примітку 2 до групи 22).

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 2005 10 термін "овочі гомогенізовані" означає готові продукти з овочів, що тонко подрібнені та розфасовані для реалізації в роздрібній торгівлі як дитячого або дієтичного харчування в упаковках масою нетто не більш як 250 г. При цьому не беруться до уваги різні інгредієнти, які в разі потреби додаються до готового продукту в невеликій кількості як приправа, консервант або з іншою метою. Ці продукти можуть містити в невеликій кількості видимі оком шматочки овочів. Товарна підпозиція 2005 10 має першочергове значення в товарній позиції 2005.

2. У товарній підпозиції 2007 10 термін "гомогенізовані готові продукти" означає готові продукти з плодів, що тонко подрібнені та розфасовані для реалізації в роздрібній торгівлі як дитяче або дієтичне харчування, в упаковках масою нетто не більш як 250 г. При цьому не беруться до уваги різні інгредієнти, які в разі потреби додаються до готового продукту в невеликій кількості як приправа, консервант або з іншою метою. Ці продукти можуть містити в невеликій кількості видимі оком шматочки плодів. Товарна підпозиція 2007 10 має першочергове значення в товарній позиції 2007.

3. У товарних підпозиціях 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 і 2009 71 термін "число Брікса" означає безпосередньо зчитане з аерометра Брікса число аерометричних градусів або одержаний на рефрактометрі показник заломлення, виражений у відсотках вмісту цукрози при температурі 20° C або в перерахунку на 20° C, якщо показники зчитано при іншій температурі.

Додаткові примітки:

1. У товарній позиції 2001 овочі, плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти, повинні мати вміст 0,5 мас. % або більше вільної леткої кислоти в перерахунку на оцтову кислоту. Крім того, у грибах товарної підкатегорії 2001 90 50 00 вміст солі повинен становити не більш як 2,5 мас. %.

2. (a) Вміст різних цукрів (вміст цукру), виражених як цукроза у продуктах цієї групи, відповідає цифровому показнику рефрактометра при температурі 20° C, помноженому на коефіцієнт:

 • 0,93 для продуктів товарних підпозицій 2008 20 - 2008 80, 2008 92 і 2008 99; або
 • 0,95 для продуктів інших товарних позицій.

(b) Показник "число Брікса", зазначений у товарній позиції 2009, визначається за цифровим показником рефрактометра при температурі 20° C.

3. Продукти товарних підпозицій 2008 20 - 2008 80, 2008 92 і 2008 99 повинні розглядатися як такі, що мають добавки цукру, якщо вміст цукру у них перевищує відсоток за масою, зазначений нижче, залежно від виду плодів чи їстівних частин рослин:

 • ананаси, виноград - 13 %,
 • інші плоди, що включають суміші плодів та їстівні частини рослин, - 9 %.

4. У товарних підкатегоріях 2008 30 11 00 - 2008 30 39 00, 2008 40 11 00 - 2008 40 39 00, 2008 50 11 00 - 2008 50 59 00, 2008 60 11 00 - 2008 60 39 00, 2008 70 11 00 - 2008 70 59 00, 2008 80 11 00 - 2008 80 39 00, 2008 93 11 00 - 2008 93 29 00, 2008 97 12 00 - 2008 97 38 00 і 2008 99 11 00 - 2008 99 40 00 зазначені нижче терміни мають такі значення:

 • фактична концентрація спирту за масою - кількість кілограмів чистого спирту в 100 кг продукту;
 • мас. % - концентрація спирту за масою.

5. До представлених продуктів застосовуються такі норми:

(a) Вміст добавки цукру в продуктах товарної позиції 2009 відповідає вмісту цукру, зменшеному на зазначену нижче величину, залежно від виду соку:

 • лимонний або томатний соки - 3,
 • виноградний сік - 15,
 • інші фруктові та овочеві соки, включаючи суміші соків, - 13.

(b) Фруктові соки з добавкою цукру, з числом Брікса не більш як 67 і з вмістом менш як 50 мас. % фруктових соків, одержаних з плодів у натуральному вигляді або шляхом розбавлення концентрованих соків, не зберігають властивостей фруктових соків, що класифікуються у товарній позиції 2009.

6. У товарних підкатегоріях 2009 69 51 00 і 2009 69 71 00 термін "концентрований виноградний сік (включаючи виноградне сусло)" означає виноградний сік (включаючи виноградне сусло), для якого цифровий показник рефрактометра при температурі 20° C становить не менш як 50,9 %.

7. У товарних категоріях та підкатегоріях 2001 90 92 00, 2006 00 35 00, 2006 00 91 00, 2007 10 91 00, 2007 99 93 00, 2008 19 11 00, 2008 19 91 00, 2008 97 12 00, 2008 97 16 00, 2008 97 32 00, 2008 97 36 00, 2008 97 51 00, 2008 97 72 00, 2008 97 76 00, 2008 97 92, 2008 97 94 00, 2008 97 97 00, 2008 99 24 00, 2008 99 31 00, 2008 99 36 00, 2008 99 38 00, 2008 99 48 00, 2008 99 63 00, 2009 89 34, 2009 89 36 00, 2009 89 73 00, 2009 89 85, 2009 89 88 00, 2009 89 97, 2009 90 92 00, 2009 90 95 00 і 2009 90 97 термін "тропічні плоди" означає плоди гуаяви, манго, мангостана, папаї, тамаринда, анакардії, личі, джекфрута, або хлібного дерева, саподили, пасифлори, або страстоцвіту, карамболи та пітаї.

8. У товарних категоріях та підкатегоріях 2001 90 92 00, 2006 00 35 00, 2006 00 91 00, 2007 99 93 00, 2008 19 11 00, 2008 19 91 00, 2008 97 12 00, 2008 97 16 00, 2008 97 32 00, 2008 97 36 00, 2008 97 51 00, 2008 97 72 00, 2008 97 76 00, 2008 97 92, 2008 97 94 00 і 2008 97 97 00 термін "тропічні горіхи" означає кокосові горіхи, горіхи кеш'ю, бразильські горіхи, горіхи ареки, або бетель, горіхи коли і горіхи макадамії.


Група 21
Різні харчові продукти

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) овочеві суміші товарної позиції 0712;

(b) смажені замінники натуральної кави з вмістом кави в будь-якій пропорції (товарна позиція 0901);

(c) ароматизований чай (товарна позиція 0902);

(d) прянощі та інші продукти товарних позицій 0904 - 0910;

(e) готові харчові продукти, крім продуктів товарної позиції 2103 або 2104, з вмістом понад 20 мас. % сосисок, ковбаси, м'яса, субпродуктів, крові, риби, ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних чи будь-які суміші цих продуктів (група 16);

(f) дріжджі, використовувані як лікарські засоби, або інші продукти товарної позиції 3003 або 3004; або

(g) ферментні препарати товарної позиції 3507.

2. Екстракти смажених замінників натуральної кави, зазначені в примітці 1(b), включаються до товарної позиції 2101.

3. У товарній позиції 2104 термін "гомогенізовані складені харчові продукти" означає продукти, що складаються з тонко подрібненої суміші двох або більше основних компонентів, таких як м'ясо, риба, овочі, плоди або горіхи, розфасованої для роздрібної торгівлі як дитяче або дієтичне харчування, в упаковках масою нетто не більш як 250 г. У цьому разі не беруться до уваги різні інгредієнти, які додано до суміші в невеликій кількості як приправу, консервант чи з іншою метою. Ці продукти можуть містити в невеликій кількості окремі шматочки основних компонентів, які можна бачити неозброєним оком.

Додаткові примітки:

 1. У товарних підкатегоріях 2106 10 20 00 і 2106 90 92 00 термін "крохмаль" означає також продукти розщеплення крохмалю.
 2. У товарній підкатегорії 2106 90 20 00 термін "складені спиртні продукти, крім продуктів, виготовлених на основі ароматичних речовин, що використовуються у виробництві напоїв" означає складені продукти з концентрацією спирту понад 0,5 об. %.
 3. У товарній підкатегорії 2106 90 30 00 термін "ізоглюкоза" означає продукт, одержаний з глюкози або її полімерів, з вмістом у сухому стані не менш як 10 мас. % фруктози.

Група 22
Алкогольні і безалкогольні напої та оцет

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) продукти цієї групи (крім продуктів товарної позиції 2209), виготовлені для кулінарних цілей, тим самим не придатні для вживання як напої (в основному товарна позиція 2103);

(b) морську воду (товарна позиція 2501);

(c) дистильовану воду, воду для вимірювання електропроводності або воду з аналогічною чистотою (товарна позиція 2853);

(d) оцтову кислоту з концентрацією понад 10 мас. % (товарна позиція 2915);

(e) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004; або

(f) парфумерні або туалетні засоби (група 33).

2. У цій групі та в групах 20 і 21 концентрація спирту за об'ємом визначається при температурі 20° C.

3. У товарній позиції 2202 термін "безалкогольні напої" означає напої з концентрацією спирту не більш як 0,5 об. %. Алкогольні напої класифікуються в товарних позиціях 2203 - 2206 або в товарній позиції 2208.

Примітка до товарної підпозиції:

У товарній підпозиції 2204 10 термін "вина ігристі" означає вина в закритих посудинах, що мають надлишковий тиск 3 бар або більше при температурі 20° C.

Додаткові примітки:

1. У товарну підкатегорію 2202 10 00 00 включаються води, у тому числі мінеральні та газовані, що містять доданий цукор чи інші підсолоджувальні або ароматизувальні речовини, за умови безпосереднього використання цих вод як напоїв.

2. У товарних позиціях 2204 і 2205 та в товарній підкатегорії 2206 00 10 00:

(a) термін "фактична концентрація спирту за об'ємом" означає число об'ємів чистого спирту при температурі 20° C у 100 об'ємах продукту при цій температурі;

(b) термін "потенційна концентрація спирту за об'ємом" означає число об'ємів чистого спирту при температурі 20° C, які можна одержати в разі повного збродження цукрів, що містяться в 100 об'ємах продукту при цій температурі;

(c) термін "загальна концентрація спирту за об'ємом" означає суму фактичної та потенційної концентрацій спирту за об'ємом;

(d) термін "натуральна концентрація спирту за об'ємом" означає загальну концентрацію спирту за об'ємом у продукті до будь-якого його збагачення;

(e) символ "об. %" позначає концентрацію спирту за об'ємом.

3. У товарній підкатегорії 2204 30 10 00 термін "виноградне сусло в процесі бродіння" означає продукт, одержаний шляхом зброджування виноградного сусла, фактична концентрація спирту в якому понад 1 об. % і менш як 3/5 загальної концентрації спирту за об'ємом.

4. У товарних підпозиціях 2204 21 - 2204 29:

A. Термін "загальний сухий екстракт" означає вміст у продукті в грамах на літр усіх речовин, які за певних фізичних умов не звітрюються.

Загальний сухий екстракт повинен визначатися при температурі 20° C денсиметром.

B. (a) Наявність у продуктах товарних підкатегорій 2204 21 11 00 - 2204 21 98 00 і 2204 29 11 00 - 2204 29 98 00 зазначеного у пунктах 1, 2, 3 та 4 вмісту загального сухого екстракту не впливає на класифікацію цих продуктів:

1) у продуктах з фактичною концентрацією спирту не більш як 13 об. % - 90 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

2) у продуктах з фактичною концентрацією спирту понад 13 об. %, але не більш як 15 об. % - 130 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

3) у продуктах з фактичною концентрацією спирту понад 15 об. %, але не більш як 18 об. % - 130 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

4) у продуктах з фактичною концентрацією спирту понад 18 об. %, але не більш як 22 об. % - 330 г або менше загального сухого екстракту на 1 л.

Продукти із загальним сухим екстрактом понад максимум, зазначений вище для кожного класу, повинні бути класифіковані в наступному класі, за винятком випадку, коли загальний сухий екстракт перевищує 330 г на 1 л, у цьому разі продукти класифікуються в товарних підкатегоріях 2204 21 98 00 і 2204 29 98 00.

(b) Наведені вище правила не стосуються продуктів, класифікованих у товарних підкатегоріях 2204 21 23 00 і 2204 29 11 00.

5. До товарних підкатегорій 2204 21 11 00 - 2204 21 98 00 і 2204 29 11 00 - 2204 29 98 00 включаються:

(a) виноградне сусло, бродіння якого зупинене шляхом додання спирту, тобто продукт, який:

 • має фактичну концентрацію спирту не менш як 12 об. %, але менш як 15 об. %, і
 • одержано шляхом додання до незбродженого виноградного сусла, що має натуральну концентрацію спирту не менш як 8,5 об. %, продукту, одержаного дистиляцією вина;

(b) вино кріплене для перегонки, тобто продукт, який:

 • має фактичну концентрацію спирту не менш як 18 об. %, але не більш як 24 об. %,
 • одержано виключно шляхом додання до вина, що не містить залишкового цукру, неректифікованого продукту, що одержаний шляхом перегонки вина та має максимальну фактичну концентрацію спирту 86 об. %, і
 • має максимальний вміст летких кислот 1,5 г/л у перерахунку на оцтову кислоту;

(c) лікерне вино, тобто продукт, який має:

 • загальну концентрацію спирту не менш як 17,5 об. % і фактичну концентрацію спирту не менш як 15 об. %, але не більш як 22 об. %, і
 • натуральну концентрацію спирту не менш як 12 об. % і одержано з виноградного сусла або вина із сортів винограду, схвалених у третій країні для виробництва лікерних вин:
 • заморожуванням, або
 • доданням у процесі бродіння чи після нього:
 • продукту, одержаного шляхом перегонки вина, або
 • концентрованого виноградного сусла або деяких високоякісних лікерних вин, включених до списку вин, для яких така практика традиційна, виноградного сусла, яке сконцентроване дією прямого тепла та яке, крім цієї операції, відповідає визначенню концентрованого виноградного сусла, або
 • суміші цих продуктів.

Проте деякі високоякісні лікерні вина можуть бути одержані із свіжого незбродженого виноградного сусла, яке не завжди може мати концентрацію спирту, що дорівнює 12 об. %.

6. Термін "концентроване виноградне сусло" (товарні підкатегорії 2204 30 92 00 і 2204 30 96 00) означає виноградне сусло, для якого показники рефрактометра (при температурі 20° C) становлять не менш як 50,9 %.

7. До товарної позиції 2205 включаються лише вермут та інші вина із свіжого винограду, які приправлені рослинними або ароматичними речовинами і в яких вміст фактичної концентрації спирту становить 7 об. % або більше.

8. У товарній підкатегорії 2206 00 10 00 термін "пікет" означає продукт, одержаний бродінням необроблених виноградних вичавків, які вимочені у воді, або екстракцією зброджених виноградних вичавків за допомогою води.

9. У товарних підкатегоріях 2206 00 31 00 і 2206 00 39 00 "ігристими" вважаються:

 • зброджені напої у пляшках, закріплених "грибоподібними" корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав'язок,
 • зброджені напої в іншій тарі, які мають надмірний тиск не менш як 1,5 бар, вимірюваний при температурі 20° C.

10. У товарних підкатегоріях 2209 00 11 00 і 2209 00 19 00 термін "винний оцет" означає оцет, одержаний виключно оцтовокислим бродінням вина, загальна кислотність якого становить не менш як 60 г/л у перерахунку на оцтову кислоту.

Додаткові примітки України:

1. У товарних підкатегоріях 2207 10 00 10, 2208 90 91 10 і 2208 90 99 10 класифікується спирт етиловий, який відповідає вимогам Закону України "Про лікарські засоби".

2. У товарній підкатегорії 2207 20 00 10 класифікується біоетанол із концентрацією денатурованого етилового спирту 97,8 об. % або більше, який буде використовуватися підприємствами тільки для виробництва біоетанолу, бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу. Назви денатуруючих добавок до біоетанолу та концентрація цих добавок у біоетанолі, що класифікується у підкатегорії 2207 20 00 10 згідно з УКТ ЗЕД, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів України.


Група 23
Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин

Примітка:

До товарної позиції 2309 включаються продукти, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені, одержані в результаті переробки рослинної або тваринної сировини до такого ступеня, що вони втратили основні властивості вихідної сировини, крім рослинних відходів, рослинних залишків і побічних продуктів такої переробки.

Примітка до товарної підпозиції:

У товарній підпозиції 2306 41 термін "насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти" означає насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти, як зазначено в примітці 1 до товарної підпозиції групи 12.

Додаткові примітки:

1. До товарних підкатегорій 2303 10 11 00 і 2303 10 19 00 включено лише залишки від виробництва крохмалю з кукурудзи і не включено суміші цих залишків з продуктами, одержаними з інших рослин, або з продуктами, одержаними з кукурудзи, переробленої в інший спосіб, ніж виробництво крохмалю шляхом зволоження.

Вміст крохмалю повинен становити не більш як 28 мас. % у перерахунку на суху речовину та вміст жирних речовин не повинен перевищувати 4,5 мас. % у перерахунку на суху речовину.

2. Товарна підкатегорія 2306 90 05 00 включає лише залишки від вилучення олії із зародків зерен кукурудзи, що містять такі компоненти в певних кількостях у перерахунку на суху речовину:

(a) продукти з вмістом олії менш як 3 мас. %:

 • вміст крохмалю - менш як 45 мас. %;
 • вміст білка (вміст азоту х 6,25) - не менш як 11,5 мас. %;

(b) продукти з вмістом олії не менш як 3 мас. %, але не більш як 8 мас. %:

 • вміст крохмалю - менш як 45 мас. %;
 • вміст білка (вміст азоту х 6,25) - не менш як 13 мас. %.

Крім того, ці залишки не містять компонентів, що не вилучаються з кукурудзяних зерен.

Продукти, що містять компоненти частин зерен кукурудзи, які були додані після переробки і не були піддані процесу вилучення олії, не включаються.

3. У товарних підкатегоріях 2307 00 11 00, 2307 00 19 00, 2308 00 11 00 і 2308 00 19 00 такі терміни означають:

"фактична концентрація спирту за масою" - кількість кілограмів чистого спирту в 100 кг продукту;

"потенційна концентрація спирту за масою" - кількість кілограмів чистого спирту, яку можна одержати в результаті повного збродження цукрів, що містяться в 100 кг продукту;

"загальна концентрація спирту за масою" - сума фактичної та потенційної концентрації спирту за масою;

символ "мас. %" позначає концентрацію спирту за масою.

4. У товарних підкатегоріях 2309 10 11 00 - 2309 10 70 00 і 2309 90 31 00 - 2309 90 70 00 термін "молочні продукти" означає продукти, що включаються до товарних позицій 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 і до товарних підкатегорій 0403 10 11 00 - 0403 10 39 00, 0403 90 11 00 - 0403 90 69 00, 1702 11 00 00, 1702 19 00 00 і 2106 90 51 00.

5. До товарної підкатегорії 2309 90 20 00 включено лише залишки від виробництва крохмалю з кукурудзи і не включено суміші цих залишків з продуктами, одержаними з інших рослин, або з продуктами, одержаними з кукурудзи, переробленої в інший спосіб, ніж виробництво крохмалю шляхом зволоження, які містять:

 • висівки кукурудзи, що використовуються в процесі вимивання, у співвідношенні, яке не перевищує 15 мас. %, і/або
 • залишки води для замочування кукурудзи в процесі вимивання, включаючи залишки води для замочування, що використовуються для виробництва спирту або інших продуктів, що отримують із крохмалю.

Ці продукти можуть містити залишки, одержані під час вилучення олії із зародків зерен кукурудзи в процесі вологого подрібнення.

Вміст крохмалю повинен становити не більш як 28 мас. % у перерахунку на суху речовину, вміст жирних речовин - не більш як 4,5 мас. % у перерахунку на суху речовину та вміст білка - не більш як 40 мас. % у перерахунку на суху речовину.


Група 24
Тютюн і промислові замінники тютюну

Примітка:

Ця група не включає лікарські сигарети (група 30).

Примітка до підпозицій:

1. В підпозиції 2403 11 термін "тютюн для кальяна" означає тютюн, призначений для куріння за допомогою кальяна, що складається з суміші тютюну та гліцерину, з вмістом або без вмісту ароматичних масел і екстрактів, меляси або цукру, який має або не має фруктового аромату. Проте продукти, що не містять табаки, призначені для куріння за допомогою кальяна, виключаються з цієї підпозиції.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати