Розділ V. Мінеральні продукти

Розділ V.
Мінеральні продукти


Група 25
Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент

Примітки:

1. Якщо в контексті або в примітці 4 до цієї групи інше не обумовлено, до цієї групи включаються лише продукти, сирі або промиті (у тому числі із застосуванням хімічних речовин, що виводять домішки без зміни структури продукту), роздроблені, перетворені в порошок, просіяні, розмелені, збагачені шляхом флотації, магнітної сепарації або з використанням інших механічних чи фізичних процесів (за винятком кристалізації). Продукти, піддані випалюванню, кальцинуванню, одержані змішуванням або оброблені іншими способами, не зазначеними в кожній товарній позиції, до цієї групи не включаються.

Продукти цієї групи можуть уміщувати домішки протипилового агента за умови, що це не змінює властивостей продукту і робить його придатним скоріше для специфічного, ніж для звичайного застосування.

2ю Ця група не включає:

(a) сірку сублімовану, осаджену або колоїдну (товарна позиція 2802);

(b) мінеральні барвники (земельні фарби) із вмістом 70 мас. % або більше хімічно зв'язаного заліза в перерахунку на Fe2O3 (товарна позиція 2821);

(c) лікарські засоби або іншу продукцію групи 30;

(d) парфумерні, косметичні або туалетні засоби (група 33);

(e) брущатку, бордюрне каміння та плити для брукування (товарна позиція 6801); кубики для мозаїки та аналогічні вироби (товарна позиція 6802); сланець для покрівлі, облицювання або гідроізоляції (товарна позиція 6803);

(f) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (товарна позиція 7102 чи 7103);

(g) штучно вирощені кристали хлориду натрію або оксиду магнію (крім оптичних елементів) масою кожний не менш як 2,5 г (товарна позиція 3824); оптичні елементи з хлориду натрію або оксиду магнію (товарна позиція 9001);

(h) крейду для більярду (товарна позиція 9504); або

(ij) крейду для писання чи малювання або кравецьку крейду (товарна позиція 9609).

3. Продукти, що можуть включатися як до товарної позиції 2517, так і до будь-якої іншої товарної позиції цієї групи, повинні включатися до товарної позиції 2517.

4. До товарної позиції 2530 включаються, серед інших (inter alia): вермикуліт, перліт і хлорити неспучені; природні пігменти, кальциновані або некальциновані, змішані або незмішані; природний слюдяний оксид заліза; сепіоліт (у вигляді полірованих або неполірованих кусків); бурштин; сепіоліт агломерований і бурштин агломерований, у пластинках, прутках, паличках або аналогічних формах, не оброблені після відливання; гагат (чорний бурштин); стронціаніт (кальцинований або некальцинований), крім оксиду стронцію; уламки кераміки, цегли або бетону.


Група 26
Руди, шлак і зола

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) шлак або аналогічні промислові відходи, підготовлені у вигляді макадаму (товарна позиція 2517);

(b) карбонат магнію природний (магнезит), кальцинований або некальцинований (товарна позиція 2519);

(c) шлам із баків - сховищ нафтопродуктів, що складається переважно з нафти або нафтопродуктів (товарна позиція 2710);

(d) основний шлак (група 31);

(e) шлаковату, мінеральну силікатну вату та аналогічні мінеральні вати (товарна позиція 6806);

(f) відходи або брухт дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи та брухт із вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів, які використовують в основному для видобування дорогоцінних металів (товарна позиція 7112); або

(g) мідний, нікелевий або кобальтовий штейн, одержаний будь-яким способом плавки (розділ XV).

2. У товарних позиціях 2601 - 2617 термін "руди" означає мінерали, що фактично використовуються в металургійній промисловості для видобування ртуті, металів товарної позиції 2844 або металів розділу XIV чи XV, навіть якщо вони призначені для неметалургійних цілей. Однак до товарних позицій 2601 - 2617 не включаються мінерали, які були піддані обробці, не властивій для металургійної промисловості.

3. До товарної позиції 2620 включаються лише:

(a) шлак, зола і залишки, що використовуються в промисловості або для видобування металів, або як основа для виробництва хімічних сполук металів, за винятком золи та залишків від спалювання відходів міського господарства (товарна позиція 2621); та

(b) шлак, зола і залишки, що містять миш'як, із вмістом або без вмісту металів, що використовуються або для видобування миш'яку чи металів, або для виробництва їх хімічних сполук.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 2620 21 термін "шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонаційної суміші" означає шлами, які одержані з баків - сховищ етилованого бензину (бензину із вмістом свинцю) та етилованої антидетонаційної суміші (наприклад тетраетилсвинцю) та складаються переважно із свинцю, сполук свинцю та оксиду заліза.

2. Шлак, зола і залишки, що містять миш'як, ртуть, талій або їх суміші, що використовуються для видобування миш'яку чи цих металів або для виробництва їх хімічних сполук, класифікуються в товарній підпозиції 2620 60.


Група 27
Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) органічні сполуки визначеного хімічного складу, крім чистих метану і пропану товарної позиції 2711;

(b) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004; або

(c) змішані ненасичені вуглеводні товарних позицій 3301, 3302 або 3805.

2. У товарній позиції 2710 термін "нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів)" означає не тільки нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід, але і аналогічні продукти, а також продукти, що містять передусім змішані ненасичені вуглеводні. Ці продукти можуть бути одержані будь-яким способом за умови, що маса неароматичних складових частин перевищує масу ароматичних.

Однак цей термін не означає рідкі синтетичні поліолефіни, менш як 60 об. % яких методом дистиляції при низькому тиску переганяється при температурі 300° C, після приведення температури до тиску 1013 мбар (група 39).

3. У товарній позиції 2710 термін "відпрацьовані нафтопродукти" означає відходи, що містять переважно нафту або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (описані в примітці 2 до цієї групи), змішані або не змішані з водою. До них включаються:

(a) нафтопродукти, непридатні для подальшого використання як первинні продукти (наприклад, відпрацьовані мастила, гідравлічні та трансформаторні масла);

(b) нафтопродукти, що існують у вигляді шламу з баків - сховищ нафтопродуктів і містять переважно нафтопродукти з присадками високої концентрації (наприклад, хімічних речовин) і використовуються у виробництві первинних продуктів; та

(c) нафтопродукти у вигляді водних емульсій чи сумішей з водою, що утворюються, наприклад, у результаті витоку нафтопродуктів або в процесі промивання бака - сховища нафтопродуктів, а також використані мастильно-охолоджувальні рідини, що застосовуються для механічної обробки.

Примітки до товарних підпозицій:

 1. У товарній підпозиції 2701 11 термін "антрацит" означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 14 %.
 2. У товарній підпозиції 2701 12 термін "вугілля бітумінозне" означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) більш як 14 % і з граничною теплотою згоряння (у перерахунку на вологу безмінеральну основу) не менш як 5833 ккал/кг.
 3. У товарних підпозиціях 2707 10, 2707 20, 2707 30 і 2707 40 терміни "бензол", "толуол", "ксилол" і "нафталін" означають продукти, що містять більш як 50 мас. % відповідно бензолу, толуолу, ксилолу, нафталіну.
 4. У товарній підпозиції 2710 12 термін "легкі дистиляти та продукти" означає нафтопродукти, 90 об. % або більше яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210° C (згідно з ASTM D 86).
 5. У підпозиціях товарної позиції 2710 термін "біодизель" означає моноалкільні складні ефіри жирних кислот, що використовуються як паливо, одержане з тваринних або рослинних жирів та масел, відпрацьованих або невідпрацьованих.

Додаткові примітки:

1. У товарній категорії 2707 99 80 термін "феноли" застосовується до продуктів, що містять більш як 50 мас. % фенолів.

2. У товарній позиції 2710:

(a) термін "бензини спеціальні" (товарні категорії 2710 12 21 і 2710 12 25) означає легкі дистиляти та продукти, зазначені в примітці 4 до товарних підпозицій, які не містять ніяких антидетонаційних присадок і в яких різниця між температурами, при яких переганяється 5 об. % і 90 об. % (включаючи втрати), не перевищує 60° C;

(b) термін "уайт-спірит" (товарна категорія 2710 12 21) означає спеціальні бензини, зазначені в пункті (a), з температурою спалаху більш як 21° C, визначеною за методом EN ISO 13736;

(c) термін "середні дистиляти" (товарні категорії 2710 19 11 - 2710 19 29) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 90 об. % яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210° C і 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 250° C (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86);

(d) термін "важкі дистиляти" (товарні категорії 2710 19 31 - 2710 19 99 та 2710 20 11 - 2710 20 90) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 65 об. % яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 250° C за методом ISO 3405 (еквівалентним методу ASTM D 86), або фракції, відсоток перегонки яких при температурі 250° C не може бути визначений за цим методом;

(e) термін "газойлі" (товарні категорії 2710 19 31 - 2710 19 48 та 2710 20 11 - 2710 20 19) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), 85 об. % яких (включаючи втрати) або більше переганяється при температурі 350° C (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86);

(f) термін "паливо рідке" (товарні категорії 2710 19 51 - 2710 19 68 та 2710 20 31 - 2210 20 39) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), крім газойлів, зазначених у пункті (e), які за відповідними значеннями колориметричної характеристики К мають в'язкість В:

 • не більше, ніж зазначено в рядку I наведеної нижче таблиці, якщо вміст сульфатної золи становить менш як 1 % за методом ISO 3987 та індекс омилення - менш як 4 ISO 6293-1 або 6293-2;
 • більше, ніж зазначено в рядку II, при температурі плинності не менш як 10° C за методом ISO 3016;
 • більше, ніж зазначено в рядку I, але не більше, ніж зазначено в рядку II, якщо 25 об. % або більше переганяється при температурі 300° C ISO 3405 (аналогічним методу ASTM D 86) або якщо менш як 25 об. % переганяється при температурі 300° C і температура плинності перевищує 10° C за методом ISO 3016. Ці параметри стосуються лише фракцій із значеннями колориметричної характеристики К менш як 2.
Таблиця відповідності числових значень колориметричної характеристики К значенням в'язкості В

Колориметрична характеристика К

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5 і більше

В'язкість В

I

4

4

4

5,4

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1580

2650

II

7

7

7

7

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1580

2650

Термін "в'язкість В" означає кінематичну в'язкість при температурі 50° C, що виражається в 10-6 м2с-1 за методом EN ISO 3104.

Термін "колориметрична характеристика К" означає колір продукту, визначений згідно з ASTM D 1500 після того, як одну частину (за об'ємом) продукту змішують із 100 частинами (за об'ємом) чотирихлористого вуглецю. Колір слід визначати негайно після утворення розчину.

Товарні категорії 2710 19 51 - 2710 19 68 та 2710 20 31 - 2710 20 39 включають лише види рідкого палива природного забарвлення. Ці товарні категорії не включають важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), для яких неможливо встановити:

 • відсотковий вміст кількості відігнаного продукту при температурі 250° C за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86 (нульовий вихід потрібно розглядати як нульовий відсоток);
 • кінематичну в'язкість при температурі 50° C (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445);
 • або колориметричну характеристику К (згідно з ASTM D 1500).

Такі продукти включаються до товарних категорій 2710 19 71 - 2710 19 99 або 2710 20 90.

3. У товарній позиції 2712 термін "сирий нафтовий вазелін" (товарна категорія 2712 10 10) означає нафтовий вазелін із колориметричною характеристикою для природного забарвлення більш як 4,5 (згідно з ASTM D 1500).

4. У товарних категоріях 2712 90 31 - 2712 90 39 термін "сирий" означає продукти:

(a) із вмістом нафтових фракцій не менш як 3,5 або більше за методом ISO 2908, якщо їх в'язкість при температурі 100° C становить менш як 9 х 10-6 м2с-1 за методом EN ISO 3104; або

(b) із значенням колориметричної характеристики для природного забарвлення більш як 3 (згідно з ASTM D 1500), якщо їх в'язкість при температурі 100° C становить 9 х 10-6 м2с-1 або більше (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445).

5. У товарних позиціях 2710, 2711 і 2712 термін "специфічний процес" означає такі процеси:

(a) вакуумної, атмосферно-вакуумної дистиляції;

(b) вторинної перегонки з ретельним фракціонуванням;

(c) крекінгу;

(d) риформінгу;

(e) екстракції селективними розчинниками;

(f) процес, що включає всі операції: обробку концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом; нейтралізацію лужними агентами; знебарвлення та очищення природними активними землями, активованим вугіллям чи бокситом;

(g) полімеризації;

(h) алкілування;

(ij) ізомеризації;

(k) знесірчення із застосуванням водню, що призводить до відновлення принаймні 85 % сірки, яка міститься в продуктах, що обробляються (методи EN ISO 20846, EN ISO 20884 або EN ISO 14596, або EN ISO 24260, EN ISO 20847 та EN ISO 8754) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31 - 2710 19 99);

(l) депарафінізації будь-яким способом, відмінним від фільтрації (тільки стосовно продуктів товарної позиції 2710);

(m) обробки воднем, якщо він бере активну участь у хімічних реакціях під тиском більш як 2000 кПа і при температурі більш як 250° C з використанням каталізатора (крім використання каталізаторів знесірчення) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31 - 2710 19 99). Подальша обробка воднем мастил товарних категорій 2710 19 71 - 2710 19 99, зокрема для поліпшення кольору або стабільності (наприклад, гідроочищення чи знебарвлення), не належить до специфічних процесів;

(n) перегонки при атмосферному тиску за умови, що менш як 30 об. % цих продуктів (включаючи втрати) переганяється при температурі 300° C (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 51 - 2710 19 68). Якщо 30 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 300° C за методом ISO 3405 (еквівалентний методу ASTM D 86), продукти, які можуть бути одержані шляхом перегонки при атмосферному тиску і належать до товарних категорій 2710 12 11 - 2710 12 90 або 2710 19 11 - 2710 19 29, підлягають обкладенню митом, передбаченим для товарів товарних категорій 2710 19 62 - 2710 19 68;

(o) обробки високочастотним електричним розрядом (виключно для продуктів товарних категорій 2710 19 71 - 2710 19 99);

(p) знежирювання методом фракційної кристалізації (виключно для продуктів товарної категорії 2712 90 31).

Додаткові примітки України:

 1. Октанове число визначається для бензинів моторних (товарні категорії 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59) за дослідним методом згідно з ASTM D 2699.
 2. У цій групі терміни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 3. У товарній позиції 2710 термін "біоетанол" означає спирт етиловий зневоднений, призначений для використання як компонент палива.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати