• Головна
  • Документи
  • ІПК ДФСУ від 26.06.17 р. № 816/6/99-99-15-02-02-15/ІПК «Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, передбачені пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України»

ІПК ДФСУ від 26.06.17 р. № 816/6/99-99-15-02-02-15/ІПК «Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, передбачені пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України»

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 26.06.2017 р. N 816/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, передбачені пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, передбачені пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє таке.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Підпунктом 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу визначено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та пп. 140.5.6 цього пункту, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), придбаних у:

неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ і неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону;

нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Вимоги цього підпункту не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки", відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту.

При цьому, якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг перевищує їх ціну, визначену відповідно до принципу "витягнутої руки", встановленого ст. 39 Кодексу, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки".

З метою визначення звітного (податкового) періоду, за результатами якого здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями з придбання товарів (у тому числі необоротних активів) у неприбуткових організацій та у нерезидентів, слід враховувати момент набуття права власності за договором.

Згідно зі ст. 334 Цивільного кодексу України право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

З огляду на викладене вище з метою застосування пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу платник податків збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму 30 відсотків вартості придбаних товарів (необоротних активів), робіт, послуг за результатами податкового (звітного) періоду, в якому здійснюється перехід права власності на товари, необоротні активи, або складається акт або інший документ, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

 

При цьому такий платник податку для проведення коригування фінансового результату відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу використовує договірну (контрактну) вартість товарів (робіт, послуг) без ПДВ незалежно від того, чи відображені витрати на їх придбання при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку у звітному періоді.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати