• Головна
  • Документи
  • ІПК ГУ ДФС у Чернігівській області від 04.12.17 р. № 2802/ІПК/25-01-13-06-10 «Щодо особливостей оподаткування використання власного майна у своїй підприємницькій діяльності»

ІПК ГУ ДФС у Чернігівській області від 04.12.17 р. № 2802/ІПК/25-01-13-06-10 «Щодо особливостей оподаткування використання власного майна у своїй підприємницькій діяльності»

Головне управління ДФС у Чернігівській області

Індивідуальна податкова консультація

Від 04.12.17 р. № 2802/ІПК/25-01-13-06-10

Щодо особливостей оподаткування використання власного майна у своїй підприємницькій діяльності

Головне управління ДФС у Чернігівській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-УІ із змінами і доповненнями (далі -Кодекс), розглянуло Ваше звернення щодо особливостей оподаткування використання власного майна у своїй підприємницькій діяльності, та з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні повідомляє.

Згідно із ст. 42 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. При цьому особливості здійснення окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, встановлюються виключно законом (ст. 43 ГКУ).

Водночас суб'єктами права власності за Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ) є український народ та інші учасники цивільних відносин, визначені ст. 2 ЦКУ, тобто, фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права (ст. 2 та ст. 318 ЦКУ).

Отже, серед цього переліку відсутній такий суб'єкт права власності, як фізична особа - підприємець.

Статтею 2 ГКУ передбачено, що учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, у свою чергу суб'єктами господарювання згідно зі ст. 55 ГКУ є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

При цьому власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом (п. 1 ст. 320 ЦКУ).

Отже, чинне законодавство не містить заборони на використання будь- якого належного фізичній особі майна у власній підприємницькій діяльності такої фізичної особи.

Відповідно до ст. 319 ЦКУ власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Отже, фізична особа може як особисто надавати майно за договором найму (оренди), договором позички, договором управління майном, та і як фізична особа - підприємець.

Разом з цим, згідно з п.п. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Кодексу не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

Зауважуємо, що відповідно до п. 63.3 ст. 63 Кодексу платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність (далі - об'єкти оподаткування), є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом Кодексу.

Відповідно до положень Кодексу процедури обліку об'єктів оподаткування, визначені розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі - Порядок).

Згідно з п. 8.4 розділу VIII Порядку повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (додаток 10 до Порядку) подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Крім того звертаємо увагу, що у разі здійснення видів діяльності не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, платник єдиного податку зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися таки види діяльності (п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).

Щодо формування податкового кредиту з податку на додану вартість (далі - ПДВ) при придбанні пально - мастильних матеріалів, витратних матеріалів на утримання власного легкового автомобіля повідомляємо наступне.

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 Кодексу до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій, зокрема, з придбання або виготовлення товарів та послуг.

Згідно із п. 198.3 ст. 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку, зокрема, з придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податковими накладними/ розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 Кодексу (п. 198.6 ст. 198 Кодексу).

Разом з цим, згідно з п.п. «г» п. 198.5 ст. 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених п. 189.9 ст. 189 Кодексу).

Господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

З урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні, основним видом Вашої економічної діяльності є консультування з питань комерційної діяльності й керування. Отже, отриманий дохід від здійснення зазначеної діяльності не пов’язаний з використанням власного легкового автомобіля у підприємницькій діяльності.

Таким чином, фізичною особою - підприємцем можливе включення до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену у зв’язку з придбанням пально-мастильних матеріалів та витратних матеріалів на утримання власного легкового автомобіля при наявності належним чином складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної. При цьому фізична особа - підприємець зобов'язана нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ у відповідності до вимог п.п. «г» п. 198.5 ст. 198 Кодексу, та скласти податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати