• Головна
  • Документи
  • Лист ДАБІ від 26.09.18 р. № 40-701-(90-9)/6521-18 "Щодо прийняття в експлуатацію об'єкта, збудованого без дозвільного документа на виконання будівельних робіт"

Лист ДАБІ від 26.09.18 р. № 40-701-(90-9)/6521-18 "Щодо прийняття в експлуатацію об'єкта, збудованого без дозвільного документа на виконання будівельних робіт"

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.09.18 р. № 40-701-(90-9)/6521-18

Щодо прийняття в експлуатацію об'єкта, збудованого без дозвільного документа на виконання будівельних робіт

Державна архітектурно-будівельна інспекція України, в межах повноважень повідомляє.

Відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" орган державного архітектурно-будівельного контролю безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію:

- збудовані у період з 05.08.92 до 09.04.2015 індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів;

- збудовані до 12.03.2011 будівлі і споруди сільськогосподарського призначення.

Порядок прийняття в експлуатацію таких об'єктів і проведення технічного обстеження визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Ураховуючи вказані норми законодавства наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 № 158, зареєстрованим в Мін'юсті 28.08.2018 за № 976/32428, затверджений Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт (далі - Порядок).

Пункт 1 розділу III Порядку визначає, що прийняття в експлуатацію об'єктів здійснюється безоплатно органом державного архітектурно-будівельного контролю протягом 10 робочих днів з дня подання відповідної заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі об'єкти, за результатами технічного обстеження цих об'єктів шляхом реєстрації поданої ними декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація), яка складається за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку.

Відповідно до пункту 2 розділу III Порядку замовник (або уповноважена особа) подає з урахуванням вимог Закону України "Про адміністративні послуги" до органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об'єкта заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта, до якої додаються:

1) один примірник заповненої декларації;

2) звіт про проведення технічного обстеження за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку (крім випадків, передбачених пунктом 5 розділу II Порядку);

3) засвідчені в установленому порядку копії:

- документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщено об'єкт;

- технічного паспорта (з відміткою у випадках, передбачених пунктом 5 розділу II Порядку).

Технічні паспорти, складені до набрання чинності Порядком, щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно подаються за умови проставлення в них відповідної відмітки про проведення їх технічного обстеження.

Заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта підписують також співвласники земельної ділянки та/або зазначеного об'єкта (у разі їх наявності).

Пункт 5 розділу II Порядку передбачає, що технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться виконавцем (експертом (інженером) з технічної інвентаризації) під час їх технічної інвентаризації лише за результатами попереднього (візуального) етапу обстеження з проставленням у технічному паспорті відмітки за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку. Відмітка про проведене технічне обстеження проставляється у технічному паспорті на схематичному плані земельної ділянки.

Перший заступник Голови
Державної архітектурно-будівельної
інспекції України

В. Філончук

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати