Наказ ДКЛГУ від 7 вересня 2009 року N 230

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 вересня 2009 року N 230

Про затвердження Стандарту адміністративної послуги з видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій

На виконання підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 р. N 737 "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг" наказую:

1. Затвердити Стандарт адміністративної послуги з видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що додається.

2. Начальникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства забезпечити видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з урахуванням положень цього стандарту.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лозицького В. Г.

Голова  М. М. Тимошенко 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомлісгоспу України
від 7 вересня 2009 р. N 230 

СТАНДАРТ
адміністративної послуги з видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій

1. Загальні положення

1.1. Стандарт адміністративної послуги з видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (далі - Стандарт) розроблено відповідно до Закону України N 2860-IV від 08.09.2005 р. "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів", постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року N 1260 "Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій", наказу Держкомлісгоспу від 07.09.2007 року N 528 "Про затвердження форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та Інструкції щодо заповнення форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій" на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 N 90-р "Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади" та від 27.06.2007 N 494-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади".

1.2. Цей Стандарт визначає перелік етапів надання адміністративної послуги з видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня доступності адміністративної послуги та її якості.

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу:

територіальні органи управління Державного комітету лісового господарства - обласні управління лісового і мисливського господарства.

1.4. У цьому Стандарті терміни вживаються у такому значенні:

сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій - документ, що засвідчує законність придбання лісопродукції, що експортується, у постійного лісокористувача;

лісоматеріали - деревні матеріали, які здобувають шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод (вздовж або впоперек) для подальшого використання або переробки;

пиломатеріал - пилопродукція певних розмірів та якості, яка має щонайменше дві плоско паралельні пласті;

постійний лісокористувач - спеціалізоване лісогосподарське підприємство, якому у постійне лісокористування надані ліси на землях державної та комунальної власності для ведення лісового господарства без встановлення строку.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Одержувачем сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (далі - Сертифікат), який підтверджує законність придбання лісоматеріалів, є суб'єкт господарської діяльності, резидент України, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали, що підпадають під дію Закону України N 2860-IV від 08.09.2005 р. "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів".

3. Перелік документів, що подаються суб'єктами господарювання для отримання адміністративної послуги

Для одержання адміністративної послуги, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року N 1260 "Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій" та наказу Держкомлісгоспу від 07.09.2007 року N 528 "Про затвердження форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та Інструкції щодо заповнення форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій", до обласного управління лісового і мисливського господарства Держкомлісгоспу, за місцем реєстрації суб'єкта зовнішньо-економічної діяльності подаються такі документи:

заява за встановленою формою;

копії (з обов'язковим пред'явленням оригіналу) товаротранспортних або залізничних накладних, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів) про придбання відповідного обсягу лісо- та пиломатеріалів у постійного лісокористувача;

специфікації на придбану у постійного лісокористувача продукцію, та лісопродукцію, що експортується;

інші документи, що можуть підтвердити законність походження лісопродукції.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, що надає адміністративну послугу, опис етапів надання послуги

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

подання до обласного управління лісового і мисливського господарства повного пакета документів, зазначених в пункті 3 Стандарту;

у разі необхідності усунення причин відмови у видачі Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та повторне звернення щодо його видачі;

отримання Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій або письмової відмови у його видачі із зазначенням її причин.

4.2. Послідовність дій адміністративного органу:

прийняття заяви одержувача адміністративної послуги;

розгляд пакета документів, поданого одержувачем адміністративної послуги;

прийняття рішення про видачу Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій або відмову в його видачі;

видача Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій або письмової відмови із зазначенням її причин.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Обласні управління лісового і мисливського господарства відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року N 1260 "Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій" розглядають подані документи протягом 1 робочого дня, починаючи від дня надходження повного пакета документів, та приймають рішення про видачу Сертифіката або відмову в його видачі.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Обласні управління лісового і мисливського господарства можуть відмовити одержувачеві адміністративної послуги в разі:

неподання будь-якого з документів, зазначених у пункті 3 даного Стандарту;

недостовірності відомостей у документах, поданих для отримання Сертифіката;

невідповідність кількісних і якісних характеристик та фізичних параметрів придбаної лісопродукції та лісопродукції, що експортується;

невідповідність норм витрат сировини на виготовлення продукції переробки, що експортується;

звернення з питань, які не належать до компетенції адміністративного органу.

У разі відмови у наданні адміністративної послуги адміністративний орган повинен письмово надати одержувачеві обґрунтовані роз'яснення її причин у термін не пізніше, як через 3 (три) робочих дні від дня надходження звернення.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач адміністративної послуги

Обласні управління лісового і мисливського господарства видають Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій встановленого зразка, який підтверджує законність походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Сертифікат має облікову серію і номер.

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року N 1260 "Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій" Сертифікат діє протягом 60 днів з дати його видачі.

Сертифікат видається виключно на лісоматеріали, включені до Переліку товарів, на які видаються документи Держкомлісгоспу, під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держкомлісгоспу від 07.09.2007 року N 529.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Адміністративна послуга з видачі Сертифіката надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу та нормативно-правовими актами Держкомлісгоспу.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надаються безпосередньо заявником або його уповноваженою особою, до відповідного обласного управління лісового і мисливського господарства по місцю реєстрації суб'єкта господарювання.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків заяв про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Прийом заяв та видача Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій здійснюється в робочі дні з понеділка по п'ятницю відповідно до графіка роботи обласних управлінь лісового і мисливського господарства.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) в разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Встановлення черговості надання адміністративної послуги не передбачено.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Держкомлісгоспу: http://dklg.kmu.gov.ua та офіційних веб-сайтах обласних управлінь лісового та мисливського господарства;

надання консультацій за контактними телефонами Держкомлісгоспу: (044) 235-48-80, (044) 235-37-60.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту

Скарга на недотримання Стандарту подається до Держкомлісгоспу і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається особисто, або надсилається поштою на адресу Держкомлісгоспу: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9-а.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування одержувачеві збитків

У разі допущення технічної помилки під час оформлення Сертифіката оригінал зазначеного Сертифіката повертається до відповідного обласного управління лісового і мисливського господарства, а замість нього видається новий Сертифікат з виправленими даними.

Начальник управління технічної
політики і охорони праці 
 
В. В. Воронюк 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати