• Головна
  • Документи
  • Наказ Мінфіну від 28.12.17 р. № 1170 «Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору»

Наказ Мінфіну від 28.12.17 р. № 1170 «Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору»

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2017                                             Київ                                                  № 1170

Про затвердження Методичних рекомендацій

з перевірки порівнянності показників фінансової

звітності суб’єктів державного сектору

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра С. МАРЧЕНКО

ПІДГОТОВЛЕНО:

Директор Департаменту прогнозування

доходів бюджету та методології

бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

ПОГОДЖЕНО:

Державний секретар

Є. В. Капінус

Керівник Патронатної служби

Д. В. Улютін

Директор Департаменту документообігута контролю за виконанням документів

О. В. Богачова

Директор Юридичного департаменту

О. М. Скрипкіна

Начальник Управління запобігання корупції та внутрішнього аудиту

С. В. Дубовий

Літредактор

Г. Д. Яременко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

«28» грудня2017 року №1170  

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору

з/п

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

Форма № 1-дс «Баланс» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, із змінами))

1.

Рядок 1000, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1001 мінус рядок 1002, графи 3 і 4

2.

Рядок 1010, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1011 мінус рядок 1012, графи 3 і 4

3

Рядок 1020, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1021 мінус рядок 1022, графи 3 і 4

4

Рядок 1040, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1041 мінус рядок 1042, графи 3 і 4, у разі якщо довгострокові біологічні активи оцінюються за первісною вартістю

5

Рядок 1095, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1090, графи 3 і 4

6

Рядок 1110, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1111 і 1112, графи 3 і 4

7

Рядок 1160 графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1161-1163, графи 3 і 4

8

Рядок 1175 графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1176-1177, графи 3 і 4

9

Рядок 1195, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1100, 1110,1120,1125,1130,1135,1140,1145,1150,1155,1160,1165,1170,1175,1180, графи 3 і 4

10

Рядок 1300, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1095,1195,1200, графи 3 і 4

11

Рядок 1495, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1400-1450, графи 3 і 4

12

Рядок 1595, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1500-1575, графи 3 і 4

13

Рядок 1800, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1495,1595,1600,1700, графи 3 і 4

Форма № 2-дс«Звіт про фінансові результати»(додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, із змінами))

14

Рядок 2080, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2010-2050, графи 3 і 4

15

Рядок 2170, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2090-2130, графи 3 і 4

16

Рядок 2200, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2080, 2170, графи 3 і 4

17

Рядок 2290, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2210-2250, графи 3 і 4

18

Рядок 2340, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2300-2310, графи 3 і 4

19

Рядок 2380, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2290, 2340, графи 3 і 4

20

Рядок 2390, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, рядок 2200 мінус рядок 2380, графи 3 і 4

21

Рядок 2520, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2420-2510, графи 3 і 4

22

Рядок 2540, графи 3-10

Форма № 2-дс, сума рядків 2541-2544, графи 3-10

23

Рядок 2580, графи 3-10

Форма № 2-дс, сума рядків 2581-2583, графи 3-10

24

Рядок 2600, графи 3-10

Форма № 2-дс, сума рядків2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, графи 3-10

25

Рядок 2780, графи 3-10

Форма № 2-дс, сума рядків 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, графи 3 і 4

26

Рядок 2790, графи 3 -10

Форма № 2-дс, рядок 2600 мінус рядок 2780, графи 3-10

27

Рядок 2890, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2820- 2860, графи 3 і 4

28

Рядок 2890, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, рядок 2290 графи 3 і 4

29

Рядок 2850, графа 3

Форма № 5-дс рядок 180 графа 12 плюс рядок 260 графа 12 плюс рядок 1140 графа 8

Форма № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів» (додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, із змінами))

30

Рядок 3095, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3030,  3040, 3045, 3090, графи 3 і 4

31

Рядок 3190, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3100, 3110,3115,3120,3125,3130,3180 графи 3 і 4

32

Рядок 3195, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3095 мінус рядок 3190, графи 3 і 4

33

Рядок 3240, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3200-3235, графи 3 і 4

34

Рядок 3290, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3245-3285, графи 3 і 4

35

Рядок 3295, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3240 мінус рядок 3290, графи 3 і 4

36

Рядок 3345, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3300-3340, графи 3 і 4

37

Рядок 3390, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3350-3385, графи 3 і 4

38

Рядок 3395, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3345 мінус рядок 3390, графи 3 і 4

39

Рядок 3400, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3195, 3295, 3395, графи 3 і 4

40

Рядок 3405, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175, графа 3

41

Рядок 3425, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175, графа 4

42

Рядок 3425, графа 3

Форма № 3-дс, рядок 3400 плюс рядок 3405 плюс рядок 3410 мінус рядок 3415 плюс або мінус рядок 3420, графа 3

Форма № 4-дс «Звіт про власний капітал» (додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, із змінами))

43

Рядок 4000, графи 3 - 8

Форма № 1-дс рядки 1400-1450, графа 3, відповідно (з урахуваннямвписуванихграф)

44

Рядок 4000, графи 3 - 8

Форма № 4-дс (за попередній рік), рядок 4310, графи 3 - 8 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

45

Рядок 4090, графи 3 - 8

Форма № 1-дс (на 31 грудня звітного року), рядки 1400 - 1450, графа 3 відповідно (якщо у звітному періоді не встановлено помилок за минулі роки) (з урахуваннямвписуванихрядків)

46

Рядок 4090, графи 3 - 8

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4000-4030, графи 3 - 8 відповідно

47

Рядок 4200, графа 5

Форма № 2-дс, рядок 2390, графа 3

48

Рядки 4000-4310,  графа 9

Форма № 4-дс, рядки 4000 - 4310, алгебраїчна сума граф 3 - 8 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

49

Рядок 4300, графи 3 - 9

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4100 - 4290, графи 3 - 9 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

50

Рядок 4310, графи 3-9

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4090 і 4300, графи 3 - 10 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

51

Рядок 4310, графи 3-9

Форма № 1-дс, рядки 1400 - 1495, графа 4 відповідно (з урахуванням вписуваних рядків)

Форма № 5-дс«Примітки до річної фінансової звітності», затверджена наказом Міністерства фінансів України                    від 29 листопада 2017 року № 977, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20 грудня 2017 року за № 1539/31407)

52

Рядки 010 - 180, графа 15

Форма № 5-дс, рядки 010 - 180, графа 3, плюс абомінус графа 5, мінус графа 7, плюс графа 9, плюс або мінус графа 13

53

Рядки 010-180, графа 16

Форма № 5-дс, рядки 010 - 180, графа 4, плюс або мінус графа 6, мінус графа 8, плюс графа 10, мінус або плюс графа 11, плюс графа 12, плюс або мінус графа 14

54

Рядок 010, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1011 і 1012 графа 3

55

Рядок 010, графи  15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1011 і 1012 графа 4

56

Рядок 180, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1001 плюс 1011 і рядки1002 плюс 1012 графа 3 відповідно

57

Рядок 180, графи  15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1001 плюс 1011 і рядки1002 плюс 1012 графа 4 відповідно

58

Сума рядків 020-170, графи 3 і 15

Форма № 1-дс, рядок 1001, графи 3 і 4

59

Сума рядків 020-170, графи 4 і 16

Форма № 1-дс, рядок 1002, графи 3 і 4

60

Рядок 180, графи 3 - 16

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 010 - 170, графи 3 - 16 відповідно

61

Рядки 200 - 260, графа 15

Форма № 5-дс, рядки 200 - 260, графа 3, плюс або мінус графа 5, мінус графа 7, плюс графа 9, плюс або мінус графа 13

62

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1021 1022 графа 3

63

Рядок 260, графи  15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1021 і 1022  графа 4

64

Рядок 260, графи 3 - 16

Форма № 5-дс, сума рядків 200 - 250, графа 3 - 16

65

Рядок 350, графа 3 -5

Форма №5-дс, сума рядків 300 - 340, графа 3 - 5

66

Рядок 350, графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1030, графа 3

67

Рядок 350, графа 5

Форма № 1-дс, рядок 1030, графа 4

68

Рядок 500, графи 3-8

Форма № 5-дс, сума рядків 360 - 490, графи 3 - 8

69

Рядок 500, графа 6

Форма № 1-дс, рядок 1050 плюс рядок 1060 графа 4

70

Рядок 580, графи 3 - 6

Форма № 5-дс, сума рядків 530 - 570, графи 3 - 6

71

Рядок 580, графа 5

Форма № 1-дс, рядок 1110, графа 4

72

Рядок 580, графа 6

Форма № 1-дс, рядок 1155, графа 4

73

Рядок 600, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1500-1520, графа 3

74

Рядок 610, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1530-1575, графа 3

75

Рядок 620, графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1700, графа3

76

Рядок 600, графа 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1500-1520, графа 4

77

Рядок 610, графа 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1530-1575, графа 4

78

Рядок 620, графа 4

Форма № 1-дс, рядок 1700, графа 4

79

Рядок 650, графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1100, графа 4

80

Рядок 660, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1120-1150, графа 4

81

Рядок 760, графа 3

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 770 –850 і 860 - 910, графа 3

82

Рядок 920, графа 3

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 930 і 940, графа 3

83

Рядок 1030, графа 3

Форма № 5-дс, рядок 970 плюс рядок 980 мінус рядок 990 мінус рядок 1000 мінус рядок 1010 мінус 1020 графа 3

84

Рядок 1030, графа 3

Форма № 5-дс, сума рядків 1031-1032, графа 3

85

Рядок 1140, графи 3-16

Форма № 5-дс, сума рядків 1141-1144, графа 3-16

86

Рядок 1140, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 12

Форма № 1-дс, рядок 1040, графа 3

87

Рядок 1140, графа 10 мінус графа 11 плюс графа 16

Форма № 1-дс, рядок 1040, графа 4

88

Рядки 1140-1144, графа 10

Форма № 5-дс, рядки 1140-1144 графа 3 плюс графа 5 мінус графа 6

89

Рядки 1140-1144, графа 11

Форма № 5-дс рядки 1140-1144 графа 4 мінус графа 7 плюс графа 8 плюс або мінус графа 9

90

Рядки 1140-1144,графа 16

Форма № 5-дс рядки 1140-1144графа 12 плюс графа 13 плюс або мінус графа 14 мінус графа 15

91

Рядок 1150, графи 3-16

Форма № 5-дс сума рядків 1151-1153 графи 3-16 відповідно

92

Рядок 1150, графа 3 плюс графа 12

Форма № 1-дс рядок 1090 графа 3

93

Рядок 1150 графа 10 плюс  графа 16

Форма № 1-дс рядок 1090 графа 4

94

Рядки 1150-1153, графа 10

Форма № 5-дс, рядки 1150-1153  графа 3 плюс графа 5 мінус графа 6 плюс або мінус графа 9

95

Рядки 1150-1153, графа 16

Форма № 5-дс, рядки 1150-1153  графа 12 плюс графа 13 плюс або мінус графа 14 мінус графа 15

96

Рядок 1190, графа 3-16

Форма № 5-дс, сума рядків 1140 і 1150, графа 3-16

97

Рядок 1200, графа 6 

Форма № 5-дс, сума рядків 1210, 1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,  графа 6

98

Рядки 1210-1219, графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1210-1219, графа 4 помножити на графу 5

99

Рядок 1220, графа 6 

Форма № 5-дс, сума рядків 1230, 1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239, графа 6

100

Рядки 1230-1239, графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1230-1239, графа 4 помножити на графу 5

101

Рядок 1240, графа 6

Форма № 5-дс, сума рядків 1200 і 1220, графа 6

102

Рядок 1400, графи 3-6

Форма № 5-дс, сума рядків 1310, 1320,1330,1340,1350,1360,1370,1380,1390, графи 3-6

103

Рядки 1310-1390, графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1310-1390, графа 3 плюс графа 4 мінус графа 5

 

 

Директор Департаменту прогнозування

доходів бюджету та методології

бухгалтерського обліку                                                                    Ю. П. Романюк

  

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати