• Головна
  • Документи
  • Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету

Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.12.15 р. № 1219

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.01.16 р. за № 86/28216


з/п
Зміст операції Кореспонденція субрахунків
за дебетом за кредитом
1. Облік операцій за плановими показниками
1.1 Введення показників розпису державного бюджету:    
за доходами та поверненням кредитів державного бюджету 920 "Показники розпису доходів державного бюджету",
922 "Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету"
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
за фінансуванням державного бюджету 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 921 "Показники розпису фінансування державного бюджету"
за видатками та наданням кредитів з державного бюджету 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 923 "Показники розпису асигнувань державного бюджету",
924 "Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету",
925 "Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників"
1.2 Введення показників за бюджетними асигнуваннями державного бюджету 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9151 "Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету"
2. Облік операцій за доходами державного бюджету
2.1 Надходження доходів державного бюджету:    
у національній валюті 245 "Єдиний казначейський рахунок" 3131 "Надходження до державного бюджету"
в іноземній валюті 2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків" 4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"
4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)" 3131 "Надходження до державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" 713 "Доходи державного бюджету від надання послуг",
723 "Доходи державного бюджету від продажу",
733 "Фінансові доходи державного бюджету",
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету",
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету"
2.2 Повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам, у разі достатності поточних надходжень за день:    
у національній валюті 3131 "Надходження до державного бюджету" 245 "Єдиний казначейський рахунок"
в іноземній валюті 3131 "Надходження до державного бюджету" 4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету" 2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"
Водночас проведення другого запису 713 "Доходи державного бюджету від надання послуг",
723 "Доходи державного бюджету від продажу",
733 "Фінансові доходи державного бюджету",
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету",
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету"
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
2.3 Повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам у разі недостатності поточних надходжень за день у національній валюті:    
зарахування коштів підкріплення 245 "Єдиний казначейський рахунок" 3231 "Кошти державного бюджету"
перерахування коштів підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень 3231 "Кошти державного бюджету" 3131 "Надходження до державного бюджету"
здійснення повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам 3131 "Надходження до державного бюджету",
713 "Доходи державного бюджету від надання послуг",
723 "Доходи державного бюджету від продажу",
733 "Фінансові доходи державного бюджету",
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету",
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету"
245 "Єдиний казначейський рахунок",
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
2.4 Повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день у іноземній валюті:    
зарахування коштів підкріплення 3231 "Кошти державного бюджету" 3231 "Кошти державного бюджету"
9822 "Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9722 "Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
3231 "Кошти державного бюджету" 3131 "Надходження до державного бюджету"
повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам 3131 "Надходження до державного бюджету" 4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету" 2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"
713 "Доходи державного бюджету від надання послуг",
723 "Доходи державного бюджету від продажу",
733 "Фінансові доходи державного бюджету",
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету",
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету"
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
2.5 Здійснення у регламентованому режимі акумулювання коштів державного бюджету 3131 "Надходження до державного бюджету" 3231 "Кошти державного бюджету"
2.6 Відрахування суми дотації місцевим бюджетам згідно з нормативами, встановленими законом про Державний бюджет України на відповідний рік 3231 "Кошти державного бюджету" 3141 "Надходження до місцевих бюджетів"
9823 "Розрахунки за коштами державного бюджету, переданих" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
2.7 Відрахування дотації місцевим бюджетам 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9723 "Розрахунки за коштами державного бюджету, отриманими"
2.8 Перерахування у регламентованому режимі коштів до державного бюджету 3231 "Кошти державного бюджету" 3231 "Кошти державного бюджету"
9821 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9723 "Розрахунки за коштами державного бюджету, отриманими"
2.9 Надходження коштів державного бюджету, які підлягають розподілу 245 "Єдиний казначейський рахунок" 333 "Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу"
4331 "Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу" 453 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу"
2.10 Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу, у разі достатності поточних надходжень за день: 333 "Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу" 245 "Єдиний казначейський рахунок"
453 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу" 4331 "Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу"
2.11 Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день:    
зарахування коштів підкріплення 245 "Єдиний казначейський рахунок" 3231 "Кошти державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9722 "Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень"
перерахування коштів підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень 3231 "Кошти державного бюджету" 333 "Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу"
повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу 333 "Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу" 245 "Єдиний казначейський рахунок"
453 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу" 4331 "Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу"
2.12 Проведення розподілу коштів державного бюджету 333 "Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу" 3131 "Надходження до державного бюджету",
3141 "Надходження до місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" 713 "Доходи державного бюджету від надання послуг",
723 "Доходи державного бюджету від продажу",
733 "Фінансові доходи державного бюджету",
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету",
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету",
714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг",
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу",
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету",
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету",
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів"
3. Облік операцій у системі електронного адміністрування податку на додану вартість
3.1 Перерахування суми податку до бюджету та/або на спеціальні рахунки платників податку, або на поточні рахунки платників податку:    
зарахування сум узгоджених податкових зобов'язань, сплачених платниками податку на додану вартість 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" 3550 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість"
перерахування суми узгоджених податкових зобов'язань, що підлягають перерахуванню до бюджету, та/або на спеціальні рахунки платників податку 9371 "Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
3.2 Перерахування суми узгоджених податкових зобов'язань до бюджету та/або на спеціальні рахунки платників податку 3550 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість" 3131 "Надходження до державного бюджету",
3553 "Рахунки інших клієнтів Казначейства",
2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
Водночас проведення другого запису 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9371 "Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку"
3.3 Перерахування коштів на поточні рахунки платників податку 3550 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість" 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
перерахування залишку узгоджених податкових зобов'язань до бюджету та/або на спеціальні рахунки платників податку 3550 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість" 3131 "Надходження до державного бюджету",
3553 "Рахунки інших клієнтів Казначейства",
2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
Водночас проведення другого запису 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9371 "Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку"
3.4 Надання підкріплення коштами для здійснення повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість за зверненнями органів Казначейства 3231 "Кошти державного бюджету" 3751 "Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства"
9822 "Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
3.5 Зарахування до державного бюджету коштів, що надійшли від органів Казначейства 3751 "Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства" 3231 "Кошти державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9721 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих"
4. Облік операцій за бюджетними зобов'язаннями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
4.1 Відображення суми бюджетного зобов'язання, взятого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів за коштами державного бюджету 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9331 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету"
9151 "Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
4.2 Відображення суми бюджетного фінансового зобов'язання, взятого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів за коштами державного бюджету у звітному періоді 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9332 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду"
за попередньою оплатою та авансовими платежами 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9333 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду"
Водночас проведення другого запису 9331 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
4.3 Відображення суми бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів, зареєстрованих у минулому бюджетному періоді 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9332 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду"
Водночас проведення другого запису 9331 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
Водночас проведення другого запису 9334 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
5. Облік операцій за власними надходженнями бюджетних установ
5.1 Надходження коштів, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ:    
у національній валюті 245 "Єдиний казначейський рахунок" 3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"
в іноземній валюті 2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" 4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"
4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)" 3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"
у натуральній формі 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" 3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"
Водночас проведення другого запису 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" 7131 "Доходи державного бюджету від надання послуг",
7231 "Доходи державного бюджету від продажу майна",
7331 "Фінансові доходи державного бюджету",
7532 "Неподаткові надходження",
7534 "Інші доходи за необмінними операціями"
5.2 Зарахування власних надходжень бюджетних установ на рахунок розпорядника бюджетних коштів:    
у національній валюті 3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"
водночас проводиться другий запис 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань"
в іноземній валюті 3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" 3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків"
у натуральній формі 3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"
5.3 Повернення помилково або надміру зарахованих коштів на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ:    
у національній валюті 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету" 3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"
9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" 245 "Єдиний казначейський рахунок"
в іноземній валюті 3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків" 3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"
3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" 4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету" 2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"
Водночас проведення другого запису 7131 "Доходи державного бюджету від надання послуг",
7231 "Доходи державного бюджету від продажу майна",
7331 "Фінансові доходи державного бюджету",
7532 "Неподаткові надходження",
7534 "Інші доходи за необмінними операціями"
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
5.4 Відображення суми платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами 935 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
5.5 Відображення суми платіжного доручення, відкликаного розпорядником бюджетних коштів 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 935 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені"
5.6 Проведення оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів за рахунок власних надходжень:    
у національній валюті 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету" 245 "Єдиний казначейський рахунок"
в іноземній валюті 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"
3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету" 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"
3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків" 4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету" 2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"
у натуральній формі 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"
3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету" 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 803 "Витрати державного бюджету",
833 "Фінансові витрати державного бюджету",
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету",
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету"
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
Водночас на суму проведеної оплати зменшення:    
поточних бюджетних асигнувань 9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
бюджетних фінансових зобов'язань 9332 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду",
9333 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
Отримання органом Казначейства платіжних доручень розпорядника бюджетних коштів 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 935 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені"
6. Облік операцій за відкритими асигнуваннями та видатками державного бюджету, у тому числі із надання кредитів
6.1 Відображення суми відкритих асигнувань на виконання програм відповідно до реєстру на відкриття асигнувань 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9012 "Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету"
Водночас на суму відкритих асигнувань на виконання програм зменшення планових показників 9233 "Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету",
9237 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
6.2 Відображення суми відкритих асигнувань на виконання програм відповідно до кошторису розпорядника бюджетних коштів 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9013 "Відкриті асигнування державного бюджету"
9012 "Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
Водночас на суму відкритих асигнувань зменшення бюджетних асигнувань та показників розпису 9132 "Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету",
9136 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету",
9234 "Поточний розпис асигнувань державного бюджету",
9238 "Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
6.3 Відображення суми платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами 935 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
6.4 Відображення суми платіжного доручення, відкликаного розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів державного бюджету 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 935 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені"
6.5 Зарахування коштів державного бюджету на рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу та надання кредитів 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету",
3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету",
3434 "Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9711 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"
Водночас проведення другого запису 9013 "Відкриті асигнування державного бюджету" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
6.6 Проведення оплати рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету",
3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету"
245 "Єдиний казначейський рахунок"
Водночас проведення другого запису 803 "Витрати державного бюджету",
833 "Фінансові витрати державного бюджету",
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету",
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету"
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
На суму проведеної оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів зменшення:    
показників бюджетних асигнувань 9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету",
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
бюджетних фінансових зобов'язань 9332 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
сум платіжних доручень, поданих до органу Казначейства 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 935 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені"
6.7 У разі недостатності коштів на рахунку органу Казначейства для проведення видатків розпорядників бюджетних коштів:    
зарахування коштів підкріплення, отриманого від Казначейства 245 "Єдиний казначейський рахунок" 3231 "Кошти державного бюджету"
проведення поновлення запозичених коштів 3231 "Кошти державного бюджету" 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"
6.8 Відновлення касових видатків, проведених у поточному році 245 "Єдиний казначейський рахунок" 343 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" 803 "Витрати державного бюджету",
833 "Фінансові витрати державного бюджету",
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету",
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9712 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків"
На суму відновлених касових видатків збільшення показників бюджетних асигнувань 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету",
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету"
9151 "Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету"
6.9 Відновлення касових видатків, проведених у минулих бюджетних періодах 343 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету" 3131 "Надходження до державного бюджету"
6.10 Зарахування коштів на рахунок, відкритий в установі банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів:    
перерахування коштів на рахунок, відкритий в установі банку; 2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" 245 "Єдиний казначейський рахунок"
зарахування коштів на рахунок, відкритий в установі банку 2334 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету" 2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою"
6.11 Зарахування коштів державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів для здійснення операцій з готівкою 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" 343 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9711 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"
Водночас зменшення планових показників за відкритими асигнуваннями 9013 "Відкриті асигнування державного бюджету" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
6.12 Перерахування коштів на рахунки, відкриті в установах банків, для виплати готівкових коштів 343 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету" 2334 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 803 "Витрати державного бюджету",
833 "Фінансові витрати державного бюджету",
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету",
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету"
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
На суму проведеної оплати зменшення:    
показників бюджетних асигнувань 9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету",
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
бюджетних фінансових зобов'язань 9332 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
6.13 Проведення платежу із надання кредитів позичальникам у національній валюті 3434 "Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету" 245 "Єдиний казначейський рахунок"
Водночас проведення другого запису 8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів" 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
Відображення дебіторської заборгованості на суму наданих кредитів із державного бюджету 203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету",
213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету"
4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету"
На суму наданих кредитів із державного бюджету зменшення:    
бюджетних асигнувань 9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету",
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
бюджетних фінансових зобов'язань 9332 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду",
9333 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
7. Облік операцій із повернення бюджетних кредитів
7.1 Відображення суми нарахованих відсотків за користування кредитом та штрафних санкцій 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9431 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету",
9434 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету"
7.2 Відображення суми кредиту, повернутого на рахунок державного бюджету 245 "Єдиний казначейський рахунок" 3133 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету"
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету" 203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету",
213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" 7631 "Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів"
На суму кредиту, повернутого до державного бюджету, відображення планових показників 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9234 "Поточний розпис асигнувань державного бюджету",
9238 "Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету"
7.3 Сплата до бюджету відсотків за користування кредитом та/або штрафних санкцій (пені) 245 "Єдиний казначейський рахунок" 3131 "Надходження до державного бюджету"
9431 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету",
9434 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
Водночас проведення другого запису 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" 7331 "Фінансові доходи державного бюджету",
7532 "Неподаткові надходження",
7534 "Інші доходи за необмінними операціями"
7.4 Проведення у регламентованому режимі акумулювання коштів державного бюджету та перерахування (списання) коштів кредиту і відсотків за користування кредитом та/або штрафних санкцій в дохід державного бюджету 3131 "Надходження до державного бюджету",
3133 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету"
3231 "Кошти державного бюджету"
7.5 Перерахування коштів органами Казначейства у регламентованому режимі Казначейству 3231 "Кошти державного бюджету" 245 "Єдиний казначейський рахунок"
9821 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
7.6 Зарахування коштів, що надійшли від Головних управлінь Казначейства, до державного бюджету 3751 "Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства" 3231 "Кошти державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9721 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих"
7.7 Списання заборгованості перед державою за бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, наданими на поворотній основі 4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету" 203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету",
213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 8532 "Інші витрати за необмінними операціями" 4651 "Технічний рахунок"
7.8 Списання заборгованості за нарахованими відсотками за користування бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, штрафними санкціями 9431 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету",
9434 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
8. Облік операцій із надання короткострокових позик Пенсійному фонду України на покриття тимчасових касових розривів
8.1 Зарахування коштів, запозичених з єдиного казначейського рахунку, на рахунки Пенсійного фонду України 2156 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам" 3554 "Рахунки державних цільових фондів"
8.2 Проведення поновлення коштів, запозичених із єдиного казначейського рахунку, на рахунки Пенсійного фонду України 3554 "Рахунки державних цільових фондів" 2156 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам"
8.3 Визнання простроченою заборгованість Пенсійного фонду України за позиками, наданими з єдиного казначейського рахунку 2157 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам" 2156 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам"
8.4 Списання заборгованості Пенсійного фонду України за позиками, наданими з єдиного казначейського рахунку 2633 "Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом України" 2156 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам",
2157 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам"
8.5 Погашення взаємних розрахунків Пенсійного фонду України перед державним бюджетом шляхом відновлення єдиного казначейського рахунку 3231 "Кошти державного бюджету" 2633 "Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом України"
9. Облік операцій з внутрішніми державними цінними паперами
9.1 Проведення емісії цінних паперів 963 "Емітовані внутрішні цінні папери державного бюджету" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9.2 Розміщення внутрішніх державних цінних паперів 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 963 "Емітовані внутрішні цінні папери державного бюджету"
9.3 Відображення суми премій у разі розміщення (продажу) державних цінних паперів за ціною, вищою за їх номінальну вартість 9536 "Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9.4 Відображення суми дисконту у разі продажу державних цінних паперів за ціною, нижчою за їх номінальну вартість 9537 "Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9.5 Надходження до державного бюджету коштів від розміщення цінних паперів:    
у національній валюті 245 "Єдиний казначейський рахунок",
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"
3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету"
в іноземній валюті 2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків" 4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"
4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)" 3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" 7632 "Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування"
Відображення зобов'язань державного бюджету на підставі інформації про розміщення цінних паперів 4132 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями державного бюджету" 6031 "Внутрішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету",
6035 "Інші довгострокові внутрішні зобов'язання державного бюджету",
6130 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету",
6134 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов'язаннями державного бюджету",
6432 "Короткострокові внутрішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету",
6434 "Середньострокові внутрішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету"
На суму надходжень відображення планових показників 9212 "Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання",
9214 "Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9.6 Відображення суми премій, отриманих при розміщенні цінних паперів 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"
3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету" 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" 8331 "Фінансові витрати державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9712 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків"
На суму премій, отриманих при розміщенні цінних паперів, збільшення планових показників 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету",
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 7632 "Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування" 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
9.7 Проведення у регламентованому режимі акумулювання коштів, залучених до державного бюджету 3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету" 3231 "Кошти державного бюджету",
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"
9.8 Відображення суми нарахованих відсотків (доходу) за цінними паперами держави 9535 "Нараховані відсотки за цінними паперами держави" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9.9 Відкриття асигнувань державного бюджету на проведення витрат з обслуговування державного боргу (цінних паперів, кредитів, позик та сум дисконту) 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9011 "Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету"
9251 "Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9.10 Відображення суми відкритих асигнувань на виконання програм державного бюджету та сформованого реєстру на відкриття асигнувань 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9012 "Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету"
9011 "Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету",
9013 "Відкриті асигнування державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
Водночас зменшення планових показників 9233 "Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету",
9237 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9132 "Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету",
9136 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
Водночас проведення другого запису 9811 "Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9.11 Відображення суми відкритих асигнувань на виконання програм державного бюджету 9013 "Відкриті асигнування державного бюджету" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9234 "Поточний розпис асигнувань державного бюджету",
9238 "Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9.12 Відображення коштів в іноземній валюті, перерахованих для здійснення операцій з обслуговування цінних паперів 3231 "Кошти державного бюджету" 4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету" 2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"
9.13 Зарахування коштів державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9711 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"
9013 "Відкриті асигнування державного бюджету" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9.14 Проведення платежів з обслуговування цінних паперів та сум дисконту при їх погашенні 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету" 245 "Єдиний казначейський рахунок",
4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 8331 "Фінансові витрати державного бюджету" 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
На суму проведених платежів зменшення:    
бюджетних асигнування 9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету",
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
бюджетних фінансових зобов'язань 9332 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду",
9333 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9.15 Відображення суми сплачених відсотків (доходу) за цінними паперами держави 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9535 "Нараховані відсотки за цінними паперами держави"
9.16 Відображення суми дисконту при погашенні дисконтних державних цінних паперів 9538 "Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9.17 Відображення суми списаних премій при погашенні державних цінних паперів 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9536 "Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів"
9.18 Виділення коштів державного бюджету на погашення цінних паперів 3231 "Кошти державного бюджету",
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"
3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету"
9.19 Відображення суми погашених цінних паперів:    
у національній валюті 3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету" 245 "Єдиний казначейський рахунок",
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"
в іноземній валюті 3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету" 4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету" 2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"
На проведену суму зменшення зобов'язань державного бюджету 603 "Довгострокові зобов'язання державного бюджету",
613 "Поточна заборгованість державного бюджету за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками",
643 "Інші поточні зобов'язання державного бюджету"
4132 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 8632 "Витрати державного бюджету за операціями з фінансування" 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
Водночас зменшення планових показників 9212 "Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання",
9214 "Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9.20 Відображення суми курсової різниці 4132 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями державного бюджету" 603 "Довгострокові зобов'язання державного бюджету",
613 "Поточна заборгованість державного бюджету за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками",
643 "Інші поточні зобов'язання державного бюджету"
8431 "Інші витрати за обмінними операціями" 4651 "Технічний рахунок"
або 603 "Довгострокові зобов'язання державного бюджету",
613 "Поточна заборгованість державного бюджету за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками",
643 "Інші поточні зобов'язання державного бюджету"
4132 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями державного бюджету"
4651 "Технічний рахунок" 7431 "Інші доходи за обмінними операціями"
9.21 Виділення коштів державного бюджету на придбання цінних паперів 3231 "Кошти державного бюджету" 4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету",
3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету"
9.22 Перерахування коштів державного бюджету на придбання цінних паперів 3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету" 245 "Єдиний казначейський рахунок",
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 253 "Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету",
263 "Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету"
4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 8632 "Витрати державного бюджету за операціями з фінансування" 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
Водночас зменшення планових показників 9212 "Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання",
9214 "Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9.23 Надходження коштів до державного бюджету від пред'явлення цінних паперів 245 "Єдиний казначейський рахунок",
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"
3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" 7632 "Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування"
Водночас проведення другого запису 4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету" 253 "Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету",
263 "Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету"
Водночас зменшення планових показників 9212 "Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання",
9214 "Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9.24 Проведення у регламентованому режимі акумулювання коштів, що надійшли до державного бюджету від пред'явлення цінних паперів 3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету" 3231 "Кошти державного бюджету",
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"
10. Облік операцій з відображення заборгованості боржників перед державою за позиками, наданими за рахунок кредитів, залучених державою або під державні гарантії
10.1 Відображення боргових зобов'язань суб'єктів господарювання щодо отриманих та непогашених кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями:    
у національній валюті 9531 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
в іноземній валюті 9532 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9433 "Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою"
10.2 Відображення коштів державного бюджету в іноземній валюті, перерахованих на виконання гарантійних зобов'язань держави за результатами вступу в силу державних гарантій за позичальників 3231 "Кошти державного бюджету" 4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету" 2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"
10.3. Відображення в бухгалтерському обліку операцій за гарантіями, наданими державою позичальникам 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" 3433 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9711 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"
9013 "Відкриті асигнування державного бюджету" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
Водночас проведення другого запису 3433 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету" 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"
Водночас проведення другого запису 8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів" 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"
На суму наданих гарантій відображення дебіторської заборгованості 2134 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії",
2035 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії"
4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету"
Водночас зменшення планових показників 9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету",
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
у разі здійснення витрат, пов'язаних із закупівлею іноземної валюти 3231 "Кошти державного бюджету" 2451 "Єдиний казначейський рахунок"
10.4 Відображення коштів, що надійшли в рахунок оплати наданих гарантій за іноземними кредитами, повернення кредитів, залучених під державні гарантії, відсотків за користування іноземними кредитами та штрафних санкцій (пені) за користування кредитами, залученими державною або під державні гарантії 245 "Єдиний казначейський рахунок" 3334 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету"
4331 "Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу" 4534 "Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу"
10.5 Проведення розподілу коштів, що надійшли:    
в рахунок оплати наданих гарантій за іноземними кредитами, відповідно до призначення 3334 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету" 3131 "Надходження до державного бюджету"
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" 7532 "Неподаткові надходження"
9433 "Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
від позичальників кредитів, отриманих під державні гарантії, на відшкодування коштів, витрачених державою на виконання гарантійних зобов'язань 3334 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету" 3133 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету"
4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету" 203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету",
213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету"
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" 7631 "Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів"
9234 "Поточний розпис асигнувань державного бюджету",
9238 "Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
у рахунок сплати відсотків, штрафних санкцій (пені), за користування іноземними кредитами 3334 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету" 3131 "Надходження до державного бюджету"
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" 7532 "Неподаткові надходження"
9432 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії",
9435 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
10.6 Відображення коштів, перерахованих на виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, за результатами вступу в силу державних гарантій    
у національній валюті 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9531 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями"
в іноземній валюті 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9532 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями"
10.7 Нарахування відсотків та штрафних санкцій за кредитами, залученими державою та під державні гарантії 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9432 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії",
9435 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії"
10.8 Відображення заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов'язання:    
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 2136 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" 2134 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії",
2135 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії"
простроченої 2135 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії" 2134 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії"
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу 2137 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії" 2134 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії",
2135 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії",
2136 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками"
10.9 Відображення заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов'язання:    
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 2037 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" 2035 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії",
2036 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії"
простроченої 2036 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, залучених державою" 2035 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії"
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу 2038 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії" 2035 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії",
2036 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії",
2037 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками"
10.10 Відображення суми курсової різниці:    
за кредитами, що надавались під гарантійні зобов'язання, та розрахунками за операціями з кредитами державного бюджету 203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету",
213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету"
4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету"
4651 "Технічний рахунок" 7431 "Інші доходи за обмінними операціями"
або 4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету" 203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету",
213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету"
8431 "Інші витрати за обмінними операціями" 4651 "Технічний рахунок"
за нарахованими відсотками за кредитами, залученими державою та під державні гарантії 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9432 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії"
або 9432 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
за нарахованою платою за надання гарантій за іноземними кредитами 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9433 "Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою"
або 9433 "Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
за гарантіями, що надані державою позичальникам іноземних кредитів 9532 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
або 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9532 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями"
10.11 Списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії 4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету" 203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету",
213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету"
5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду" 4651 "Технічний рахунок"
10.12 Списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за нарахованими відсотками, штрафними санкціями, нарахованою платою за надані державні гарантії 9432 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії",
9433 "Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою",
9435 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
11. Облік операцій із продажу іноземної валюти
11.1 Відображення суми коштів у іноземній валюті, перерахованих Казначейством на рахунок в установах банків для продажу 3231 "Кошти державного бюджету" 4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету" 2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"
2351 "Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів" 3231 "Кошти державного бюджету"
11.2 Відображення суми зарахованих на рахунок Казначейства коштів у національній валюті від продажу іноземної валюти 245 "Єдиний казначейський рахунок" 3231 "Кошти державного бюджету"
11.3 Відображення суми дебіторської заборгованості, яка виникла за операціями з продажу іноземної валюти 3231 "Кошти державного бюджету" 2159 "Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками"
12. Облік операцій із закупівлі Казначейством іноземної валюти для розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
12.1 Надходження коштів від розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів для купівлі іноземної валюти 245 "Єдиний казначейський рахунок" 3752 "Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти"
12.2 Перерахування коштів Казначейством на рахунок установи банку для купівлі іноземної валюти 3752 "Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти" 245 "Єдиний казначейський рахунок"
12.3 Повернення розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів залишку невикористаної національної валюти, що утворився після здійснення операцій з придбання іноземної валюти 3752 "Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти" 245 "Єдиний казначейський рахунок"
12.4 Зарахування купленої іноземної валюти на рахунок Казначейства, відкритий в установі банку, 2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків" 4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"
4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)" 3752 "Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти"
12.5 Перерахування коштів в іноземній валюті на рахунки розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, відкриті в установі банку 3752 "Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти" 4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету" 2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"
13. Облік операцій за взаємними розрахунками між державним та місцевими бюджетами
13.1 Віднесення на взаємні розрахунки суми коштів, яку необхідно передати з державного бюджету до місцевого бюджету 4132 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями державного бюджету" 6631 "Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками"
713 "Доходи державного бюджету від надання послуг",
723 "Доходи державного бюджету від продажу",
733 "Фінансові доходи державного бюджету",
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету",
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету"
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"
13.2 Погашення заборгованості за взаємними розрахунками між державним та місцевими бюджетами 3231 "Кошти державного бюджету" 3241 "Кошти місцевих бюджетів"
6631 "Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками" 4132 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями державного бюджету"
14. Облік операцій з річного закриття рахунків
14.1 Списання залишків коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету:    
що утворились за рахунок повернення коштів, проведених як касові видатки у минулих бюджетних періодах 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету",
3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету"
3131 "Надходження до державного бюджету"
які утворились за рахунок відновлення касових видатків, здійснених відповідно до відкритих асигнувань поточного року 343 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету" 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"
9711 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9013 "Відкриті асигнування державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету",
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету"
14.2 Проведення операцій із закриття рахунків в органах Казначейства:    
на суму доходів державного бюджету 713 "Доходи державного бюджету від надання послуг",
723 "Доходи державного бюджету від продажу",
733 "Фінансові доходи державного бюджету",
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету",
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету"
4651 "Технічний рахунок"
на суму видатків державного бюджету 4651 "Технічний рахунок" 803 "Витрати державного бюджету",
833 "Фінансові витрати державного бюджету",
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету",
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету"
на суму кредитів, що надавались із державного бюджету 4651 "Технічний рахунок" 8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів"
на суму повернутих кредитів, що надавались із державного бюджету 7631 "Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів" 4651 "Технічний рахунок"
на суму коштів державного бюджету, отриманих 971 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
на суму коштів державного бюджету, переданих 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 982 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих"
на суму планових показників 913 "Бюджетні асигнування державного бюджету",
923 "Показники розпису асигнувань державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
на суму залишків на рахунках для відкриття асигнувань 9012 "Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету",
9013 "Відкриті асигнування державного бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
на суму доходів, що підлягають розподілу 453 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу" 4331 "Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу"
14.3 Проведення операцій із закриття рахунків в Казначействі:    
на суму доходів державного бюджету:    
за інформацією, отриманою від органів Казначейства 4651 "Технічний рахунок" 713 "Доходи державного бюджету від надання послуг",
723 "Доходи державного бюджету від продажу",
733 "Фінансові доходи державного бюджету",
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету",
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету"
віднесених на результат 713 "Доходи державного бюджету від надання послуг",
723 "Доходи державного бюджету від продажу",
733 "Фінансові доходи державного бюджету",
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету",
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету"
5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"
на суму видатків державного бюджету:    
за інформацією, отриманою від органів Казначейства 803 "Витрати державного бюджету",
833 "Фінансові витрати державного бюджету",
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету",
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету"
4651 "Технічний рахунок"
віднесених на результат 5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду" 803 "Витрати державного бюджету",
833 "Фінансові витрати державного бюджету",
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету",
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету"
на суму кредитів, що надавались із державного бюджету:    
за інформацією, отриманою від органів Казначейства 8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів" 4651 "Технічний рахунок"
віднесених на результат 5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду" 8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів"
на суму повернутих кредитів, що надавались із державного бюджету    
за інформацією, отриманою від органів Казначейства 4651 "Технічний рахунок" 7631 "Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів"
віднесених на результат 7631 "Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів" 5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"
на суму коштів державного бюджету, отриманих 972 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, отриманих" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
на суму коштів державного бюджету, переданих 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 982 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих"
на суму планових показників 913 "Бюджетні асигнування державного бюджету",
921 "Показники розпису фінансування державного бюджету",
922 "Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету",
923 "Показники розпису асигнувань державного бюджету",
924 "Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету",
925 "Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
на суму залишків на рахунках для відкриття асигнувань 901 "Відкриті асигнування" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
на суму невиконаних пропозицій про виділення асигнувань 902 "Пропозиції про відкриття асигнувань" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
на суму доходів, що підлягають розподілу 453 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу" 4331 "Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу"
на суму умовних доходів 763 "Умовні доходи державного бюджету" 4651 "Технічний рахунок"
на суму умовних витрат 4651 "Технічний рахунок" 863 "Умовні витрати державного бюджету"
14.4 Проведення операцій із закриття рахунків для обліку платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, не оплачених 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 935 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені"
14.5 Закриття рахунків за зобов'язаннями розпорядників бюджетних коштів:    
на суму зареєстрованих та непогашених бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів 9331 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
на суму зареєстрованих та непогашених у кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9334 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів"
9332 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду",
9333 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
14.6 Списання суми фінансового результату виконання державного бюджету звітного періоду на накопичений фінансовий результат 5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду" 5532 "Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету"

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю. П. Романюк

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати