• Головна
  • Документи
  • Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету

Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.12.15 р. № 1219

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.01.16 р. за № 86/28216


з/п
Зміст операції Кореспонденція субрахунків
за дебетом за кредитом
1. Облік операцій за плановими показниками
1.1 Введення показників розпису місцевого бюджету:    
за доходами та поверненням кредитів місцевого бюджету 926 "Показники розпису доходів місцевих бюджетів",
928 "Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів"
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
за фінансуванням місцевого бюджету 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 927 "Показники розпису фінансування місцевих бюджетів"
за видатками та наданням кредитів з місцевого бюджету 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 929 "Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів"
1.2 Введення показників за бюджетними асигнуваннями місцевого бюджету 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9161 "Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів"
2. Облік операцій за доходами місцевого бюджету
2.1 Надходження доходів місцевого бюджету 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" 3141 "Надходження до місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" 714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг",
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу",
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету",
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету",
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів"
На суму отриманих доходів зменшення планових показників 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9262 "Поточний розпис доходів місцевих бюджетів",
9264 "Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів"
2.2 Повернення помилково або надміру зарахованих до місцевого бюджету платежів 3141 "Надходження до місцевих бюджетів" 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
Водночас проведення другого запису 714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг",
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу",
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету",
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету",
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів"
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
На суму отриманих доходів відновлення планових показників 9262 "Поточний розпис доходів місцевих бюджетів",
9264 "Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів"
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
2.3 Зарахування коштів до місцевого бюджету 3141 "Надходження до місцевих бюджетів" 3241 "Кошти місцевих бюджетів"
2.4 Перерахування до загального фонду залишків коштів спеціального фонду, які втратили своє цільове призначення 3241 "Кошти місцевих бюджетів" 3241 "Кошти місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" 4651 "Технічний рахунок"
  4651 "Технічний рахунок" 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
2.5 Надходження коштів місцевого бюджету, які підлягають розподілу 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" 334 "Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу"
4341 "Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу" 454 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу"
2.6 Повернення помилково або надміру зарахованих до місцевого бюджету платежів, які підлягали розподілу 334 "Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу" 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
454 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу" 4341 "Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу"
2.7 Проведення розподілу коштів місцевого бюджету 334 "Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу" 3141 "Надходження до місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" 714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг",
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу",
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету",
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету",
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів"
На суму отриманих доходів зменшення планових показників 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9262 "Поточний розпис доходів місцевих бюджетів",
9264 "Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів"
3. Облік операцій за бюджетними зобов'язаннями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
3.1 Відображення суми бюджетного зобов'язання, взятого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9341 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів"
9161 "Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
3.2 Відображення суми бюджетного фінансового зобов'язання, взятого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету у звітному періоді 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду"
за попередньою оплатою та авансовими платежами 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9343 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду"
Водночас проведення другого запису 9341 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
  9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
3.3 Відображення суми бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів, зареєстрованих у минулому бюджетному періоді 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду"
Водночас проведення другого запису 9341 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
Водночас проведення другого запису 9344 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
  9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
4. Облік операцій за власними надходженнями бюджетних установ
4.1 Надходження коштів, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ:    
у національній валюті 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"
  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань"
в іноземній валюті 2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків" 4441 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів"
4442 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)" 3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків"
у натуральній формі 4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів" 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" 7141 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг",
7241 "Доходи місцевого бюджету від продажу майна",
7341 "Фінансові доходи місцевого бюджету",
7542 "Неподаткові надходження",
7544 "Інші доходи за необмінними операціями"
4.2 Повернення помилково або надміру зарахованих коштів на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ:    
у національній валюті 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів" 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
  9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
в іноземній валюті 3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків" 4442 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)"
4441 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів" 2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків"
Водночас проведення другого запису 7141 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг",
7241 "Доходи місцевого бюджету від продажу майна",
7341 "Фінансові доходи місцевого бюджету",
7542 "Неподаткові надходження",
7544 "Інші доходи за необмінними операціями"
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
4.3 Відображення суми платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами 936 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
4.4 Відображення суми платіжного доручення, відкликаного розпорядником бюджетних коштів 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 936 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені"
4.5 Проведення оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів за рахунок власних надходжень:    
у національній валюті 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів" 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 936 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені"
в іноземній валюті 3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків" 4442 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)"
4441 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів" 2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків"
у натуральній формі 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів" 4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 804 "Витрати місцевого бюджету",
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету",
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету",
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
На суму проведеної оплати зменшення:    
поточних бюджетних асигнувань 9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
бюджетних фінансових зобов'язань 9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду",
9343 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
5. Облік операцій за видатками місцевого бюджету
5.1 Виділення коштів місцевого бюджету розпорядникам коштів 3241 "Кошти місцевих бюджетів" 3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів"
Водночас зменшення планових показників 9293 "Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів",
9297 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
5.2 Проведення розподілу виділених бюджетних асигнувань та зарахування коштів на реєстраційні рахунки розпорядників та/або одержувачів коштів місцевих бюджетів, рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами 3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів" 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів",
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів",
3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів"
9841 "Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
Водночас зменшення зведених планових показників 9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів",
9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
Водночас проведення другого запису 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"
Водночас зменшення поточних планових показників 9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів",
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань"
5.3 Виділення коштів місцевого бюджету для здійснення оплати рахунків головними розпорядниками коштів відповідного місцевого бюджету, які не мають мережі підвідомчих установ 3241 "Кошти місцевих бюджетів" 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів",
3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів"
5.4 Відображення суми платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, отриманого органом Казначейства, для здійснення платежів за витратами 936 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
5.5 Відображення суми платіжного доручення, відкликаного розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів місцевого бюджету 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 936 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені"
5.6 Проведення оплати рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів",
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів"
2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
Водночас проведення другого запису 804 "Витрати місцевого бюджету",
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету",
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету",
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
На суму проведеної оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів зменшення:    
показників бюджетних асигнувань 9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів",
9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
бюджетних фінансових зобов'язань 9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду",
9343 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
суми платіжних доручень, поданих до органу Казначейства 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 936 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені"
5.7 Відновлення касових видатків, проведених у поточному році 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів",
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" 804 "Витрати місцевого бюджету",
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету",
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету",
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"
На суму відновлених касових видатків збільшення показників бюджетних асигнувань 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів",
9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів",
9161 "Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів"
5.8 Відновлення касових видатків, проведених у минулих бюджетних періодах 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів",
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів"
3141 "Надходження до місцевих бюджетів"
5.9 Перерахування міжбюджетних трансфертів 3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів" 3241 "Кошти місцевих бюджетів",
3231 "Кошти державного бюджету",
3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ",
2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
Водночас проведення другого запису 854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету" 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
Водночас проведення другого запису 9842 "Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
5.10 Відновлення касових видатків, проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до законодавства 3131 "Надходження до державного бюджету",
3141 "Надходження до місцевих бюджетів",
3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ",
2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" 854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"
  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9842 "Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами"
5.11 Спрямування в дохід відповідного бюджету, з якого надавались міжбюджетні трансферти, коштів, що надійшли на відновлення касових видатків, проведених у минулих бюджетних періодах 3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів" 3141 "Надходження до місцевих бюджетів",
3131 "Надходження до державного бюджету"
5.12 Зарахування коштів на рахунок, відкритий в установі банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів:    
перерахування коштів на рахунок, відкритий в установі банку 2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
зарахування коштів на рахунок, відкритий в установі банку 2344 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету" 2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою"
5.13 Проведення виплати готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів 344 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету" 2344 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету"
Водночас проведення другого запису 804 "Витрати місцевого бюджету",
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету",
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету",
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
На суму проведеної оплати зменшення:    
показників бюджетних асигнувань 9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів",
9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
бюджетних фінансових зобов'язань 9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
6. Облік операцій з надання кредитів з місцевого бюджету та їх повернення
6.1 Надання кредитів з рахунків розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів",
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів"
2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
Водночас проведення другого запису 8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів" 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
Водночас відображення дебіторської заборгованості на суму наданих кредитів із місцевого бюджету 2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів",
2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів"
4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"
На суму наданих кредитів із місцевого бюджету зменшення:    
бюджетних асигнувань 9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів",
9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
бюджетних фінансових зобов'язань 9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду",
9343 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
6.2 Відображення суми пільги за кредитом, наданої відповідно до законодавства 4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів" 2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів",
2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" 4651 "Технічний рахунок"
6.3 Відображення суми нарахованих відсотків та штрафних санкцій 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9441 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету",
9444 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету"
6.4 Відображення суми кредиту, повернутого на рахунок місцевого бюджету 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" 3143 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів"
4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів" 2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів",
2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" 7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів"
На суму кредиту, повернутого до місцевого бюджету, зменшення планових показників 9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів",
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
6.5 Проведення у регламентованому режимі акумулювання коштів місцевого бюджету 3143 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів" 3241 "Кошти місцевих бюджетів"
6.6 Відображення заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету:    
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 2142 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" 2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів",
2141 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів"
простроченої 2141 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів" 2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів"
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу 2143 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів" 2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів",
2141 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів",
2142 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками"
6.7 Відображення заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету:    
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 2043 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" 2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів",
2042 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів"
простроченої 2042 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів" 2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів"
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу 2044 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів" 2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів",
2042 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів",
2043 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками"
6.8 Списання заборгованості перед місцевим бюджетом за бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, наданими на поворотній основі 4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів" 204 "Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів",
214 "Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 8542 "Інші витрати за необмінними операціями" 4651 "Технічний рахунок"
6.9 Списання заборгованості за нарахованими відсотками за користування бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, штрафними санкціями 9441 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету",
9444 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
7. Облік операцій з одержання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів за рахунок єдиного казначейського рахунку та позик, отриманих у фінансово-кредитних установах
7.1 Відображення суми отриманої позики 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку",
2150 "Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку",
2151 "Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"
3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"
Відображення зобов'язання місцевого бюджету 4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів" 604 "Довгострокові зобов'язання місцевих бюджетів",
614 "Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками",
664 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" 7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування"
На суму отриманої позики відображення планових показників 9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання",
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
7.2 Відображення суми пролонгованої позики 2152 "Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 2150 "Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку",
2151 "Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"
7.3 Відображення суми простроченої заборгованості за позикою 2153 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 2150 "Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку",
2151 "Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку",
2152 "Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"
7.4 Відображення суми коштів у іноземній валюті, залучених до місцевого бюджету 2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків" 4441 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів"
4442 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)" 3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"
Відображення зобов'язання місцевого бюджету 4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів" 604 "Довгострокові зобов'язання місцевих бюджетів",
614 "Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками"
Водночас проведення другого запису 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" 7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування"
На суму залучених коштів відображення планових показників 9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання",
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
7.5 Зарахування коштів до місцевого бюджету 3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету" 3241 "Кошти місцевих бюджетів"
7.6 Спрямування коштів місцевого бюджету на погашення позики 3241 "Кошти місцевих бюджетів" 3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів"
7.7 Перерахування коштів місцевого бюджету на погашення позики:    
у національній валюті 3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів" 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку",
2150 "Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку",
2151 "Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"
в іноземній валюті 3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів" 4442 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)"
4441 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів" 2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків"
На суму погашеної позики зменшення зобов'язання місцевого бюджету 604 "Довгострокові зобов'язання місцевих бюджетів",
614 "Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками",
664 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів"
4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування" 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
На суму погашеної позики відображення планових показників 9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання",
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
7.8 На суму курсової різниці 4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів" 604 "Довгострокові зобов'язання місцевих бюджетів",
614 "Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками"
8441 "Інші витрати за обмінними операціями" 4651 "Технічний рахунок"
або 604 "Довгострокові зобов'язання місцевих бюджетів",
614 "Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками"
4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"
4651 "Технічний рахунок" 7441 "Інші доходи за обмінними операціями"
8. Облік операцій з цінними паперами
8.1 Надходження до місцевого бюджету коштів від розміщення цінних паперів 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" 3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"
Водночас проведення другого запису 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" 7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування"
Відображення зобов'язання місцевого бюджету на підставі інформації про розміщення цінних паперів 4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів" 604 "Довгострокові зобов'язання місцевих бюджетів",
644 "Інші поточні зобов'язання місцевих бюджетів"
На суму надходжень відображення планових показників 9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання",
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
8.2 Зарахування коштів до місцевого бюджету 3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету" 3241 "Кошти місцевих бюджетів"
8.3 Спрямування коштів місцевого бюджету на погашення цінних паперів 3241 "Кошти місцевих бюджетів" 3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів"
8.4 Перерахування коштів місцевого бюджету на погашення цінних паперів 3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів" 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
Водночас проведення другого запису 8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування" 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
На проведену суму зменшення зобов'язань місцевого бюджету 604 "Довгострокові зобов'язання місцевих бюджетів",
644 "Інші поточні зобов'язання місцевих бюджетів"
4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"
На суму погашення цінних паперів відображення планових показників 9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання",
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9. Облік операцій щодо спрямування коштів загального фонду до бюджету розвитку місцевого бюджету
9.1 Виділення коштів із загального фонду місцевого бюджету для спрямування до бюджету розвитку 3241 "Кошти місцевих бюджетів" 3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"
На виділену суму відображення планових показників 9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання",
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
Водночас проведення другого запису 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" 4651 "Технічний рахунок"
9.2 Перерахування коштів до бюджету розвитку місцевого бюджету 3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету" 3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"
На виділену суму відображення планових показників 9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання",
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9.3 Зарахування коштів до спеціального фонду місцевого бюджету 3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету" 3241 "Кошти місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 4651 "Технічний рахунок" 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
10. Облік операцій з відображення заборгованості боржників перед місцевими бюджетами за кредитами (позиками), що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
10.1 Відображення боргових зобов'язань суб'єктів господарювання щодо отриманих та непогашених кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями:    
у національній валюті 9541 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
в іноземній валюті 9542 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9443 "Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"
10.2 Відображення коштів місцевого бюджету в іноземній валюті, перерахованих на виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під місцеві гарантії 3241 "Кошти місцевих бюджетів" 4442 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)"
4441 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів" 2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків",
2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків"
10.3 Відображення в бухгалтерському обліку операцій за гарантіями, наданими місцевим бюджетом позичальникам 4241 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів" 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів",
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"
Водночас проведення другого запису 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів",
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів"
4241 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів" 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"
Водночас проведення другого запису 2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії",
2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії"
4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"
Водночас зменшення планових показників 9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів",
9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
у разі здійснення витрат, пов'язаних із закупівлею іноземної валюти 3241 "Кошти місцевих бюджетів" 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
10.4 Відображення коштів, перерахованих на виконання гарантійних зобов'язань за позичальників за результатами вступу в силу місцевих гарантій    
у національній валюті 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9541 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями"
в іноземній валюті 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9542 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями"
10.5 Нарахування відсотків та штрафних санкцій за кредитами, залученими під місцеві гарантії 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9442 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії",
9445 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії"
10.6 Відображення суми коштів, що надійшли в рахунок оплати надання місцевих гарантій за іноземними кредитами 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" 3141 "Надходження до місцевих бюджетів"
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" 7441 "Інші доходи за обмінними операціями"
9443 "Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
10.7 Відображення суми відшкодування коштів, витрачених міськими радами на виконання гарантійних зобов'язань, що надійшли від позичальників кредитів (позик), отриманих під місцеві гарантії 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" 3143 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів"
На суму відшкодування зменшення заборгованості за кредитами, наданими під місцеві гарантії 4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів" 204 "Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів",
214 "Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" 7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів"
На суму відшкодування зменшення планових показників 9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів",
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
10.8 Відображення суми коштів, що надійшли в рахунок сплати відсотків та штрафних санкцій за користування іноземними кредитами 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" 3141 "Надходження до місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі" 7341 "Фінансові доходи місцевого бюджету",
7532 "Неподаткові надходження",
7534 "Інші доходи за необмінними операціями"
На суму отриманих коштів зменшення планових показників 9442 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії",
9445 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
10.9 Відображення заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов'язання:    
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 2146 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії, та за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" 2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії",
2145 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії"
простроченої 2145 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії" 2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії"
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу 2147 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавалися під місцеві гарантії" 2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії",
2145 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії",
2146 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками"
10.10 Відображення заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов'язання:    
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 2047 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" 2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії",
2046 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії"
простроченої 2046 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії" 2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії"
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу 2048 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії" 2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії",
2046 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії",
2047 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками"
10.11 Відображення суми курсової різниці:    
за кредитами, що надавались під гарантійні зобов'язання та розрахунками за операціями з кредитами місцевого бюджету 204 "Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів",
214 "Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів"
4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"
4651 "Технічний рахунок" 7441 "Інші доходи за обмінними операціями"
або 4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів" 204 "Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів",
214 "Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів"
8441 "Інші витрати за обмінними операціями" 4651 "Технічний рахунок"
за нарахованими відсотками за кредитами (позиками), залученими під місцеві гарантії 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9442 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії"
або 9442 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
за нарахованою платою за надання гарантій за іноземними кредитами 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9443 "Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"
або 9443 "Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
за гарантіями, що надані позичальникам іноземних кредитів 9541 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
або 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9541 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями"
10.12 Списання заборгованості суб'єктів господарювання перед місцевим бюджетом за кредитами (позиками), залученими під місцеві гарантії 4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів" 204 "Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів",
214 "Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів"
Водночас проведення другого запису 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" 4651 "Технічний рахунок"
або 4651 "Технічний рахунок" 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
10.13 Списання заборгованості суб'єктів господарювання перед місцевим бюджетом за нарахованими відсотками, штрафними санкціями, нарахованою платою за надані місцеві гарантії 9442 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії",
9443 "Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами",
9445 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
11. Облік операцій за взаємними розрахунками між бюджетами
11.1 Віднесення на взаємні розрахунки суми коштів, яку необхідно передати з місцевого бюджету до державного бюджету:    
за надходженнями 4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів" 6641 "Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками"
714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг",
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу",
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету",
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету",
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів"
4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів"
за видатками 4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів" 6641 "Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками"
4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів" 804 "Витрати місцевого бюджету",
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету",
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету",
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"
11.2 Списання заборгованості за взаємними розрахунками минулих років на суму коштів, яку необхідно передати з місцевого бюджету до державного бюджету:    
за надходженнями 6641 "Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками" 4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"
4651 "Технічний рахунок" 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
за видатками 6641 "Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками" 4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" 4651 "Технічний рахунок"
11.3 Віднесення на взаємні розрахунки суми коштів, яку необхідно одержати місцевому бюджету з державного бюджету    
за надходженнями 2642 "Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом" 4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"
4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів" 714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг",
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу",
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету",
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету",
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів"
за видатками 2642 "Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом" 4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"
804 "Витрати місцевого бюджету",
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету",
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету",
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"
4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів"
11.4 Списання заборгованості за взаємними розрахунками минулих років на суму коштів, яку необхідно одержати місцевому бюджету з державного бюджету:    
за надходженнями 4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів" 2642 "Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом"
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" 4651 "Технічний рахунок"
за видатками 4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів" 2642 "Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом"
4651 "Технічний рахунок" 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
11.5 Віднесення на взаємні розрахунки суми коштів, яку необхідно передати між місцевими бюджетами:    
з виконання місцевого бюджету, який повинен передати кошти:    
за надходженнями 4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів" 6641 "Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками"
714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг",
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу",
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету",
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету",
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів"
4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів"
за видатками 4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів" 6641 "Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками"
4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів" 804 "Витрати місцевого бюджету",
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету",
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету",
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"
з виконання місцевого бюджету, який повинен отримати кошти:    
за надходженнями 2643 "Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів" 4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"
4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів" 714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг",
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу",
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету",
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету",
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів"
за видатками 2643 "Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів" 4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"
804 "Витрати місцевого бюджету",
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету",
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету",
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"
4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів"
11.6 Списання заборгованості за взаємними розрахунками минулих років на суму коштів, яку необхідно передати між місцевими бюджетами:    
з виконання місцевого бюджету, який повинен передати кошти:    
за надходженнями 6641 "Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками" 4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"
4651 "Технічний рахунок" 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
за видатками 6641 "Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками" 4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" 4651 "Технічний рахунок"
з виконання місцевого бюджету, який повинен отримати кошти:    
за надходженнями 4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів" 2643 "Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів"
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" 4651 "Технічний рахунок"
за видатками 4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів" 2643 "Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів"
4651 "Технічний рахунок" 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
11.7 Погашення заборгованості за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами на суму коштів, яка передана між місцевими бюджетами:    
з виконання місцевого бюджету, який повинен передати кошти: 6641 "Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками" 4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"
з виконання місцевого бюджету, який повинен отримати кошти: 4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів" 2643 "Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів"
4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів" 714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг",
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу",
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету",
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету",
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів"
12. Облік операцій з річного закриття рахунків
12.1 Списання залишків коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів, розташованих на інших територіях ніж місцевий бюджет:    
в органі Казначейства за місцем обслуговування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів",
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів",
3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів"
2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"
9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів",
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
в органі Казначейства, який обслуговує місцевий бюджет 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" 3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів"
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 9841 "Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів",
9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"
12.2 Списання залишків коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів:    
з реєстраційних рахунків 3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів",
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів",
3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів"
3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів",
3241 "Кошти місцевих бюджетів"
9841 "Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам" 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів",
9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"
9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів",
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
з особових рахунків 3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів" 3241 "Кошти місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9293 "Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів",
9297 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів"
12.3 Закриття рахунків у органах Казначейства, які обслуговують розпорядників коштів місцевих бюджетів, розташованих на різних адміністративних територіях:    
в органах Казначейства, які обслуговують розпорядників коштів місцевих бюджетів, розташованих на іншій адміністративній території ніж місцевий бюджет:    
на суму власних надходжень 7542 "Неподаткові надходження" 4651 "Технічний рахунок"
на суму видатків 4651 "Технічний рахунок" 804 "Витрати місцевого бюджету",
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету",
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету",
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"
на суму наданих кредитів 4651 "Технічний рахунок" 8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів"
на суму повернутих кредитів 7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів" 4651 "Технічний рахунок"
на суму операцій, що проводилися протягом року та вплинули на результат виконання місцевого бюджету 4651 "Технічний рахунок" 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" 4651 "Технічний рахунок"
в органах Казначейства, які обслуговують місцевий бюджет    
на суму власних надходжень 4651 "Технічний рахунок" 7542 "Неподаткові надходження"
на суму видатків 804 "Витрати місцевого бюджету",
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету",
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету",
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"
4651 "Технічний рахунок"
на суму наданих кредитів 8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів" 4651 "Технічний рахунок"
на суму повернутих кредитів 4651 "Технічний рахунок" 7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів"
на суму операцій, що проводилися протягом року та вплинули на результат виконання місцевого бюджету 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" 4651 "Технічний рахунок"
4651 "Технічний рахунок" 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
12.4 Проведення операцій із закриття рахунків в органах Казначейства:    
на суму доходів місцевих бюджетів 714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг",
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу",
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету",
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету",
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів"
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
на суму видатків місцевих бюджетів 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" 804 "Витрати місцевого бюджету",
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету",
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету",
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"
на суму умовних доходів 764 "Умовні доходи місцевих бюджетів" 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"
на суму умовних витрат 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" 864 "Умовні витрати місцевих бюджетів"
на суму доходів, що підлягають розподілу 454 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу" 4341 "Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу"
на суму коштів місцевих бюджетів, переданих 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку" 983 "Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів"
на суму коштів місцевих бюджетів, отриманих 973 "Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
на суму планових показників 914 "Бюджетні асигнування місцевих бюджетів",
926 "Показники розпису доходів місцевих бюджетів",
927 "Показники розпису фінансування місцевих бюджетів",
929 "Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
12.5 Закриття рахунків за зобов'язаннями розпорядників бюджетних коштів:    
на суму зареєстрованих та непогашених бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів 9341 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів" 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
на суму зареєстрованих та непогашених у кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 9344 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів"
9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду",
9343 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду"
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"
12.6 Списання суми фінансового результату виконання місцевого бюджету звітного періоду на накопичений фінансовий результат 5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" 5542 "Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів"

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю. П. Романюк

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати