• Головна
  • Документи
  • Закон України від 07.11.17 р. № 2180-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей»

Закон України від 07.11.17 р. № 2180-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей»

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2016 р., № 10, ст. 99):

преамбулу після слова "пріоритет" доповнити словами "що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави";

абзац третій статті 4 після слів "належних умов для" доповнити словами "гарантування безпеки".

2. У Законі України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351; 2010 р., № 40, ст. 527; 2013 р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 499; 2014 р., № 10, ст. 119, № 22, ст. 816; 2015 р., № 4, ст. 13, № 16, ст. 110; 2017 р., № 30, ст. 329):

1) абзац другий статті 1 після слів "охорони здоров'я" доповнити словами "охорони дитинства";

2) у статті 6:

а) абзац десятий доповнити словами "збереження та зміцнення інституту сім'ї";

б) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"створення умов для повноцінного життя і розвитку дитини, її безпеки, благополуччя, зростання у безпечному сімейному оточенні".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

3) у статті 7:

а) після абзацу двадцять п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"зростання небезпеки для життя і здоров'я цивільного населення, насамперед дітей, внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів".

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - вісімдесят третій вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - вісімдесят четвертим;

б) абзац п'ятдесят четвертий викласти в такій редакції:

"неефективність державної політики щодо підтримки сім'ї та забезпечення, дотримання і захисту прав дитини, і як наслідок, збільшення кількості сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишилися без батьківського піклування";

4) у частині другій статті 8:

а) після абзацу шістдесят п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечення захисту цивільного населення, насамперед дітей, під час воєнних дій чи збройних конфліктів".

У зв'язку з цим абзаци шістдесят шостий - сімдесят третій вважати відповідно абзацами шістдесят сьомим - сімдесят четвертим;

б) в абзаці шістдесят восьмому слова "і підлітків" виключити;

в) після абзацу шістдесят восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"створення ефективної системи забезпечення реалізації та захисту прав дитини;

недопущення насильства стосовно дітей, залучення їх до найгірших форм дитячої праці, втягування у злочинну діяльність".

У зв'язку з цим абзаци шістдесят дев'ятий - сімдесят четвертий вважати відповідно абзацами сімдесят першим - сімдесят шостим.

3. У Законі України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 527; 2014 р., № 22, ст. 816):

1) абзац третій частини другої статті 2 доповнити словами "забезпечення особливого піклування про дитину та реалізації її прав";

2) у частині першій статті 8:

а) після абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"створення ефективної системи забезпечення реалізації та захисту прав дитини;

створення умов для повноцінного життя і розвитку дитини, її безпеки, благополуччя, зростання у безпечному сімейному оточенні".

У зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - сімнадцятим;

б) абзац дев'ятий після слів "з обмеженими фізичними можливостями" доповнити словами "дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа", а після слів "працівників бюджетної сфери" - словами "а також багатодітних сімей";

в) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"подолання бездомності громадян, безпритульності, бездоглядності, бродяжництва серед дітей";

г) доповнити абзацами вісімнадцятим - двадцятим такого змісту:

"недопущення насильства стосовно дітей, залучення їх до найгірших форм дитячої праці, втягування у злочинну діяльність;

запобігання соціальному сирітству та інституціалізації дітей, зокрема, шляхом забезпечення підтримки батьків у виконанні ними батьківських обов'язків та розвитку системи соціальних послуг для сімей з дітьми;

підтримка сімей, які усиновили дітей, взяли дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у свої сім'ї";

3) у частині першій статті 10:

а) абзац третій доповнити словами "розвиток інклюзивної освіти";

б) абзац дев'ятнадцятий після слів "діагностики захворювань" доповнити словами "та раннього втручання";

в) доповнити абзацом двадцять першим такого змісту:

"забезпечення проведення комплексних заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді, формування активної громадянської позиції та залучення їх до суспільного життя".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

під час опрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2018 рік передбачити суттєве підвищення розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років та для дітей віком від 6 до 18 років;

до 1 січня 2018 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо покращення соціального захисту сімей з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям.

Президент України                                 П. ПОРОШЕНКО

 

м. Київ
7 листопада 2017 року
№ 2180-VIII                                                           

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати