Нормативні документи для кадровика

Кодекс законів про працю України (кодифікований)

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Мінюсту України від 18.06.15 р. № 1000/5

Методичні рекомендації з розроблення інструкції з діловодства юридичних осіб приватного права, затверджені наказом Держархслужби від 22.04.19 р. № 39

ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів"

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.03 р. № 1058-IV

Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 року № 108/95-ВР"Про оплату праці" від 24.03.1995 року № 108/95-ВР

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.10 р. № 2464-VI

Закон України "Про зайнятість населення" від 05.07.12 р. № 5067-VI

Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. № 504/96-ВР

Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.03 р. № 851-IV

Закон України "Про охорону праці" від 14.10.92 р. № 2694-XII

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.93 р. № 3543-XII

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.92 р. № 2232-XII

Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.93 р. № 3356-ХІІ

Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.10 р. № 2297-VI

Закон України "Про донорство крові та її компонентів" від 23.06.95 р. № 239/95-ВР

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.93 р. № 3721-XII

Закон України "Про вибори народних депутатів України" від 17.11.11 р. № 4061-VI

Закон України "Про вибори Президента України" від 05.03.99 р. № 474-XIV

Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" від 23.03.2000 р. № 1584-III

Закон України "Про місцеві вибори" від 14.07.15 р. № 595-VIII

Закон України "Про соціальний захист дітей війни" від 18.11.04 р. № 2195-IV

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.93 р. № 3551-XII

Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.98 р. N 203/98-ВР

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.91 р. № 796-XII

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 р. № 2402-III

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23.09.99 р. № 1105-XIV

Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 27.02.91 р. № 791а-XII

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.92 р. № 2811-XII

Закон України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.14 р. № 76-VIII

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" від 28.12.14 р. № 77-VIII

Закон України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ" від 12.12.91 р. № 1972-XII

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу" від 17.06.15 р. № 413

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів" від 12.04.12 р. № 578/5

Перелік видів документів, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду, затверджений наказом Мінюсту України від 14.03.13 р. № 430/5

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних" від 07.12.16 р. № 921

Наказ Держнаглядохоронпраці України "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" від 26.01.05 р. № 15

Постанова Правління Фонд соціального страхування України "Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України" від 12.12.18 р. № 28

Наказ Уповноваженого ВР з прав людини "Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних" від 08.01.14 р. № 1/02-14

Наказ Мінфіну України "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку" від 13.01.15 р. № 4

Постанова фонду соцстраху "Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат" від 19.07.18 р. № 11

Постанова Фонду соціального страхування "Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України" від 19.07.18 р. № 12

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати" від 08.02.95 р. № 100

Порядок розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій "Б" та "В", затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 11.09.19 р. № 172-19

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати