№ 13 за 05.02.16

№ 13 за 05.02.16
Номер 13
05.02.16

Попередні номери

 • № 12 за 03.02.16
  Номер 12
  03.02.16
 • № 11 за 01.02.16
  Номер 11
  03.02.16
 • № 10 за 29.01.16
  Номер 10
  29.01.16
 • № 9 за 27.01.16
  Номер 9
  26.01.16
 • № 8 за 25.01.16
  Номер 8
  22.01.16
 • № 7 за 22.01.16
  Номер 7
  22.01.16
 • № 6 за 20.01.16
  Номер 6
  19.01.16
 • № 5 за 18.01.16
  Номер 5
  15.01.16
Декларація з податку на прибуток

Розрахунок об'єкта обкладення податком на прибуток: базові засади

У консультації автор розповідає про загальний механізм розрахунку об'єкта обкладення податком на прибуток, який запрацював з 01.01.15 р.
С. 4
Автор: Р. Поліщук

Податкові коригування: як розрахувати "лімітний" дохід

Необхідність проведення коригувань на т.зв. податкові різниці — ноу-хау р. ІІІ ПКУ, закріплене в його пп. 134.1.1. Нагадаємо: з 01.01.15 р. об'єкт обкладення податком на прибуток підприємств розраховують шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку або збитку). При цьому платники податку на прибуток орієнтуються на фінрезультат за даними своєї фінзвітності, складеної за звітний період відповідно до П(С)БО або МСФЗ. Перелік різниць, які враховують для цілей оподаткування, містять, зокрема, ст.ст. 138—141 ПКУ. Але чи всі платники податку на прибуток проводять зазначені коригування? Відповідь на це питання і дає вищезгаданий підпункт. Тож подивимося на нього уважно.
С. 6
Автор: О. Рижикова

Звіт про фінансові результати: точки перетину з податком на прибуток

У консультації автор розповідає про загальні правила складання та подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік. Зокрема, ви дізнаєтеся про те, в які строки необхідно подати деку за 2015 рік та сплатити задекларованій в ній податкові зобов'язання, яку фінзвітність подавати разом із прибутковою декларацією за 2015 рік.
С. 9
Автор: Т. Михайлова

Декларація з податку на прибуток: загальні правила складання

У консультації автор розповідає про загальні правила складання та подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік. Зокрема, ви дізнаєтеся про те, в які строки необхідно подати деку за 2015 рік та сплатити задекларованій в ній податкові зобов'язання, яку фінзвітність подавати разом із прибутковою декларацією за 2015 рік.
С. 12
Автор: В. Вишневецька

Додаток АВ: розрахунок авансових внесків при виплаті дивідендів

Подаючи Декларацію № 897, багатьом платникам треба буде заповнити додаток АВ. У матеріалі порядково описано, із чим їм доведеться мати справу.
С. 17
Автор: А. Василенко

Додаток ЗП: зменшення нарахованого податку
— Механізм зменшення нарахованого податку
— Сума нарахованих щомісячних авансів — ряд. 16.1
— Нарахований і сплачений податок на нежитлову нерухомість — ряд. 16.2
— Нараховані та сплачені авансові внески у зв'язку з виплатою дивідендів — ряд. 16.3 і ряд. 16.3.1
— Зменшення нарахованої суми податку — ряд. 16 додатка ЗП
— Податок на прибуток з іноземних джерел

У матеріалі автор пояснює механізм заповнення додатка ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.15 р. № 897) за 2015 рік.
С. 22
Автор: В. Прокопенко

Додаток РІ: загальний механізм коригувань фінрезультату

Додаток РІ є невід'ємною частиною Декларації № 897: саме на його підставі заповнюють її рядок 03 РІ "Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)". Як ми вже зазначали в матеріалі на стор. 4 поточного номера, різниці, передбачені ПКУ, зокрема його ст.ст. 138—141, відіграють роль коригувальника при визначенні об'єкта оподаткування. Тож вони в кожному конкретному випадку або збільшують, або зменшують фінрезультат, визначений відповідно до П(С)БО або МСФЗ та зафіксований у фінзвітності.
С. 30
Автор: О. Рижикова

Коригування фінрезультату на податкові різниці за необоротними активами: узагальнюємо досвід

С. 32
Автор: А. Василенко

Заповнюємо розділ 2 додатка РІ: формування резервів/забезпечень
— Резерв сумнівних боргів
— Забезпечення під відпустки та інші зарплатні витрати
— Інші забезпечення/резерви

З переходом у 2015 році механізму визначення податку на прибуток на бухгалтерські рейки ставлення платників до забезпечень/резервів у бухобліку стало серйознішим. У матеріалі нашої газети ви ознайомитеся із заповненням розділу 2 додатка РІ податково-прибуткової декларації, який слугує спеціально для відображення коригувань за такими сумами. Звісно, не обійдеться і без уточнення низки нюансів, супутніх його заповненню.
С. 39
Автор: В. Кислицина

Коригування на нараховані дивіденди, доходи й втрати від участі в капіталі

У матеріалі розповідається про відображення в декларації коригування фінрезультату в цілях податково-прибуткового обліку на витрати і доходи від інвестицій за методом участі в капіталі, а також отриманих дивідендів.
С. 44
Автор: А. Юлін

Як відкоригувати фінрезультат на минулорічні податкові збитки

С. 49
Автор: В. Прокопенко

Додаток ТЦ та інші трансфертно-цінові коригування
— Види трансфертно-цінових коригувань
— Самостійні коригування
— Пропорційне коригування
— Зворотне коригування

С. 51
Автор: А. Василенко

Роялті в додатку РІ: обмеження через коригування фінрезультату
— Один рядок на три підпункти
— Критерії обмеження: що, кому, у якій сумі
— Сума коригувань: розрахунок
— Уникнути коригування? Є така можливість!
— Роялті — з коригуванням, оплата послуги — без

Те, що роялті часто-густо використовують як інструмент податкової оптимізації, не є таємницею. Тож не дивно, що податкові служби багатьох країн світу намагаються запобігти такій оптимізації. Задля цього застосовують різні методи, але, мабуть, найпоширенішим є метод обмеження податкових ви­трат. Цей метод запроваджено й в Україні. Але якщо до 1 січня 2015 року це було обмеження в буквальному сенсі, то після зазначеної дати воно спрацьовує через механізм коригування фінрезультату на відповідні різниці. Для відображення цих різниць є спеціальне місце в додатку РІ — рядок 3.1.8. Спробуємо розібратися в тому, кому варто звернути увагу на цей рядок, а хто може не зважати на його існування. Із самого початку також варто зауважити, що все сказане ниж­че стосується лише тих платників податку на прибуток, які застосовують коригування фінрезультату.
С. 56
Автор: І. Назарбаєва

Додаток ЦП: визначаємо фінрезультат від операцій із продажу цінних паперів
— Механізм сучасного ціннопаперового обліку
— Як визначати податковий ціннопаперовий фінрезультат
— Практичні поради щодо заповнення додатка ЦП
— Як обчислити бухгалтерський ціннопаперовий фінрезультат звітного періоду
— Приклад коригування бухфінрезультату за операціями з продажу ЦП
— Операції-винятки
— Уцінки-дооцінки ЦП

У матеріалі автор аналізує механізм ціннопаперових коригування фінрезультату, передбачених п. 141.2 Податкового кодексу України, та розглядає порядок заповнення додатку ЦП до декларації з податку на прибуток за 2015 рік.
С. 61
Автор: В. Прокопенко

Перехідна сумнівна заборгованість: як відкоригувати фінрезультат у Декларації за 2015 рік
— Сфера дії механізму врегулювання перехідних сумнівних боргів
— Коригування фінрезультату в продавця товарів (робіт, послуг)
— Коригування фінрезультату в покупця товарів (робіт, послуг)

Законодавчі вимоги щодо податкового врегулювання т.зв. сумнівної заборгованості зав­жди були доволі складними та мінливими. Із 01.01.15 р. правила оподаткування прибутку підприємств укотре кардинально змінилися, і тепер ми послуговуємося новою податковою системою координат. Аналога механізму, що був зафіксований до вказаної дати в п. 159.1 ПКУ, платники не отримали. Натомість у п. 139.2 ПКУ для них передбачили низку норм із коригування фінрезультату щодо створення резерву сумнівних боргів і списання безнадійної дебіторської заборгованості (їм присвячено окрему публікацію на стор. 39 цього номера). Водночас законодавець у п. 17 підрозділу 4 р. XX ПКУ все-таки виписав порядок урегулювання т.зв. перехідних заборгованостей за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги), заходи зі стягнення яких платник розпочав відповідно до п. 159.1 ПКУ в редакції, що діяла до 01.01.15 р. (до речі, зараз такого пункту в ПКУ взагалі немає)1. Він передбачає низку коригувань фінрезультату до оподаткування (їх вміщено в додатку РІ до Декларації № 897). Про цей механізм ми й розповімо в нашому матеріалі.
С. 72
Автор: Д. Ковальов

Коригування, пов'язані з перехідними грошовими заборгованостями

Для того, щоб згладити для прибутківців перехід на бухгалтерські рейки з 01.01.15 р. І дещо узгодити старі податково-прибуткові правила з новими, контролери прописали низку "перехідних" податкових коригувань. Серед них, зокрема, і коригування на перехідні грошові заборгованості (як кредиторські, так і дебіторські). Про них розповідається у матеріалі.
С. 76
Автор: А. Юлін
Літературна сторінка

Поезія
"Обидно упускать сквозное озаренье..."

С. 80
Автор: Є. Юхниця

Звіт про власний капітал: порядок заповнення
dodatok.vobu.com.ua

С. http://www.vobu.com.ua/dodatoki/2016-013/ukr/index.html#39/z
Автор: З. Куриляк

Фінзвітність суб'єктів малого та мікропідприємництва
dodatok.vobu.com.ua

С. http://www.vobu.com.ua/dodatoki/2016-013/ukr/index.html#46/z
Автор: А. Хусід

Додаток ПН: як правильно заповнити
dodatok.vobu.com.ua

С. http://www.vobu.com.ua/dodatoki/2016-013/ukr/index.html#57/z
Автор: Я. Петров

Додаток ВП як спосіб виправлення помилок
dodatok.vobu.com.ua

С. http://www.vobu.com.ua/dodatoki/2016-013/ukr/index.html#62/z
Автор: О. Коваленко

Коригувальні різниці, від яких може відмовитись малодохідний платник податку на прибуток
dodatok.vobu.com.ua

С. http://www.vobu.com.ua/dodatoki/2016-013/ukr/index.html#69/z

Різниці за "нерезедентськими" відсотками: хто та як їх враховує в податковому обліку
dodatok.vobu.com.ua

С. http://www.vobu.com.ua/dodatoki/2016-013/ukr/index.html#74/z
Автор: Т. Михайлова

Додаток РІ: коригування при придбанні товарів (робіт, послуг) у неприбутківців та нерезидентів
dodatok.vobu.com.ua

С. http://www.vobu.com.ua/dodatoki/2016-013/ukr/index.html#79/z
Автор: О. Рижикова

"Благодійні" коригування: коли та як їх застосовувати
dodatok.vobu.com.ua

С. http://www.vobu.com.ua/dodatoki/2016-013/ukr/index.html#84/z
Автор: Т. Шустваль

Leave a comment

You are commenting as guest.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати