№ 8 за 27.01.17

№ 8 за 27.01.17
Номер 8
27.01.17

Попередні номери

 • № 7 за 25.01.17
  Номер 7
  25.01.17
 • № 6 за 16.01.17
  Номер 6
  23.01.17
 • № 5 за 18.01.17
  Номер 5
  18.01.17
 • № 4 за 16.01.17
  Номер 4
  16.01.17
 • № 3 за 11.01.17
  Номер 3
  11.01.17
 • № 2 за 06.01.17
  Номер 2
  06.01.17
 • № 1 за 05.01.17
  Номер 1
  05.01.17
 • № 120 за 30.12.16
  Номер 120
  30.12.16
Фінансова звітність

Фінансова звітність підприємств: строки та порядок подання
— Звітний період для складання фінзвітності
— Комплект фінансової звітності
— Загальні вимоги до складання фінзвітності
— Користувачі фінзвітності
— Строки подання фінансової звітності
— Особливості подання фінзвітності органам ДФС
— Чи подавати фінзвітність держреєстратору
— Оприлюднення фінзвітності

Покликання фінзвітності — інформувати зацікавлених користувачів про фінрезультати та стан справ підприємства. Звісно ж, інформація має бути достовірною і відображати реальну картину справ. Бо на основі фінзвітності можуть прийматися доленосні для підприємства рішення. Із консультації ви дізнаєтеся, які вимоги висуває законодавство до фінзвітності, кому та у які строки її потрібно подавати.
С. 4
Автор: Г. Морозовська

Баланс: перший серед рівних
— Складові фінзвітності
— Форма й структура Балансу
— Правила та деякі особливості складання Балансу
— Необоротні активи
— Оборотні активи
— Необоротні активи, утримувані для продажу, та підсумок активу Балансу
— Власний капітал
— Довгострокові зобов'язання та забезпечення
— Поточні зобов'язання та забезпечення
— Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

Те, що кожне підприємство має складати Баланс, знають навіть дуже далекі від бухобліку люди. Саме Баланс для пересічних громадян є своєрідним символом бухобліку. А для бухгалтерів Баланс — це насамперед підсумок кропіткої щоденної роботи за певний період. І якщо протягом цього періоду роботу виконували належним чином, складання Балансу не становитиме особливих труднощів. Надто якщо роботу (або принаймні її частину) автоматизовано. Утім жодна комп'ютерна програма не побачить того, що може помітити зацікавлена людина — фахівець. Недарма ж бухгалтери приділяють стільки часу й уваги аналізу фінзвітів, ретельно перевіряючи автоматично сформовані показники. Звісно, перевіряють не арифметику. Є низка особливостей, які не варті уваги програми, але цікаві обізнаній людині. Саме про них — такі особливості — і йтиметься в цій статті.
С. 9
Автор: І. Назарбаєва

Фінансові результати (сукупний дохід): знайомий звіт у незнайомому ракурсі
— Операційна діяльність: відмінності між "основною" та "іншою"
— Неопераційна діяльність: параметри чіткіші
— Сукупний дохід: між витратами (доходами) та власним капіталом
— Елементи операційних витрат

У статті автор наводить детальний алгоритм заповнення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2.
С. 21
Автор: І. Голошевич

Звіт про рух грошових коштів: як скласти
— Загальні моменти
— Крок 1. Наводимо інформацію про інвестиційну діяльність
— Крок 2. Зазначаємо інформацію про фінансову діяльність
— Крок 3. Показуємо операції, що належать до операційної діяльності (прямий метод)

Над оформленням Звіту про рух грошових коштів доводиться ретельно по­працювати, позаяк автоматизувати цю процедуру доволі складно. І навіть якщо комп'ютерна програма дозволяє скласти його автоматично, зазвичай одержані дані необхідно правити вручну. Відповідно, бухгалтери змушені розбиратися в хитросплетіннях цього Звіту. У статті ми наведемо загальні принципи його складання, а також зупинимося на нюансах, із якими при цьому зустрічаються бухгалтери.
С. 34
Автор: В. Карпова

Звіт про власний капітал: простий, але важливий
— Форма та порядок складання Звіту
— Структура Звіту і його зв'язки з іншими формами
— Залишок на початок року: стаття 4000
— Розділ "Коригування": рядки 4005, 4010, 4090, 4095
— Чистий прибуток (збиток) за звітний період: стаття 4100
— Інший сукупний дохід за звітний період: стаття 4110 і додаткові рядки
— Розділ "Розподіл прибутку": основні й додаткові рядки
— Розділ "Внески учасників": рядки 4240, 4245
— Розділ "Вилучення капіталу": основні й додаткові рядки
— Підсумок: рядки 4295 і 4300

Важливість Звіту про власний капітал зумовлено його призначенням — інформувати власників підприємства про все, що відбувалося з їх капіталом протягом року. А простота пов'язана із тим, що на відміну від інших фінзвітів, він зосереджений лише на одному елементі фінзвітності — власному капіталі. Але саме така "зосередженість" дозволяє розглянути цей елемент у всіх деталях. Що ми й зробили у нашій статті.
С. 48
Автор: І. Назарбаєва

Примітки до фінзвітності: деталізація, обґрунтованість, розкриття

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону про бухоблік фінзвітність українських підприємств включає не лише фінансові звіти, а й "примітки до звітів". Відповідно до § 10 МСБО 1 "Подання фінансової звітності" повний комплект фінзвітності, серед іншого, включає "...примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення". Отже, примітки є невід'ємною частиною фінзвітності. І це однаково стосується як тих суб'єктів господарювання, які ведуть бухгалтерський облік за національними стандартами, так і тих, хто застосовує стандарти міжнародні. Але зверніть увагу на відмінність у формулюваннях, якими названо цю складову фінзвітності: сухе й фактично однослівне поняття в українському Законі проти емоційного (майже поетичного) та достатньо інформативного виразу в міжнародному стандарті. Цей нюанс можна було би залишити поза увагою, але з нього починаються більш суттєві відмінності, які поширюються і на зміст, і особливо на форму.
С. 59
Автор: І. Назарбаєва

Список використаних нормативно-правових актів

С. 64
Літературна сторінка

Поезія
"Пора туда, куда задумалось, пора!.."

С. 64
Автор: Є. Юхниця
Фінзвітність

Фінзвітність як додаток до прибуткової декларації: роздуми та наслідки

С. dodatok.vobu.ua
Автор: І. Голошевич

Консолідована фінансова звітність: хто і як складає
— Яку фінзвітність називають консолідованою
— Які підприємства вважати материнськими та дочірніми
— Коли МП зобов'язане складати консолідовану фінзвітність
— Склад консолідованої фінансової звітності
— Кому надають консолідовану фінзвітність
— Строки складання консолідованої фінзвітності
— Бухстандарти, за якими складають консолідовану фінансову звітність
— Порядок складання консолідованої фінзвітності
— Примітки до консолідованої фінансової звітності
— Недоліки і обмеження консолідованої фінансової звітності

С. dodatok.vobu.ua
Автор: І. Шершун

Фінзвітність суб'єктів малого підприємництва: "Мал золотник, да дорог"
— Фінзвіт суб'єкта малого підприємництва: привілея для обраних
— Спрощений фінзвіт суб'єкта малого підприємництва: хто його складає

С. dodatok.vobu.ua
Автор: І. Голошевич

Звітність за сегментами: заповнюємо форму № 6

С. dodatok.vobu.ua
Автор: Н. Єрмакова
Нормативні документи

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV

С. dodatok.vobu.ua

Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419

С. dodatok.vobu.ua

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 28.03.13 р. № 433

С. dodatok.vobu.ua

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 11.04.13 р. № 476

С. dodatok.vobu.ua

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну України від 27.06.13 р. № 635

С. dodatok.vobu.ua

Leave a comment

You are commenting as guest.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати