№ 11 за 01.02.19

№ 11 за 01.02.19
Номер 11
01.02.19

Попередні номери

 • № 10 за 30.01.19
  Номер 10
  30.01.19
 • № 9 за 28.01.19
  Номер 9
  28.01.19
 • № 7-8 за 25.01.19
  Номер 7-8
  25.01.19
 • № 6 за 23.01.19
  Номер 6
  23.01.19
 • № 5 за 21.01.19
  Номер 5
  21.01.19
 • № 4 за 16.01.19
  Номер 4
  16.01.19
 • № 3 за 14.01.19
  Номер 3
  14.01.19
 • № 1–2 за 09.01.19
  Номер 1-2
  09.01.19
фінансова звітність

Річна фінансова звітність: форми, строки та порядок подання
— Хто мусить подавати фінзвітність
— Комплектність річної фінзвітності
— Вимоги до фінзвітності
— Кому треба подавати річну фінзвітність
— Терміни подання річної фінзвітності
— Відповідальність за неподання фінзвітності

Покликання фінзвітності — інформувати зацікавлених користувачів про фін­результати та стан справ підприємства. Звісно ж, інформація має бути достовірною і відображати реальну картину, бо на основі фінансової звітності можуть прийматися доленосні для підприємства рішення. Які вимоги до річної фінзвітності висуває законодавство, кому та в які строки її потрібно подавати, ми розповімо в нашій публікації.
С. 4
Автор: Р. Поліщук

На мікро-, макро-, міді- розрахуйсь! Як визначити категорію підприємства

Для облікових цілей розмір підприємства, безумовно, має значення. У цій консультації ми розповімо, як визначити свій калібр.
С. 9
Автор: О. Коваленко

Кому потрібно проводити обов'язковий аудит річної фінзвітності
— О щасливчик, або Кому світить обов'язковий аудит
— У які строки потрібно встигнути здійснити обов'язковий аудит
— Яка відповідальність світить за непроведення обов'язкового аудиту

Одним із цьогорічних сюрпризів є запровадження для певних нових категорій підприємств обов'язку підтверджувати свою фінансову звітність аудиторським висновком. Про те, хто належить до таких "щасливчиків", ми й поговоримо далі.
С. 11
Автор: Р. Поліщук

Оприлюднення фінансової звітності: хто, як і коли має це робити

С. 13
Автор: С. Фелінський

Баланс за формою № 1: Звіт про фінансовий стан підприємства
— Активи: оборотні, необоротні та інші
— Пасив: власний капітал і зобов'язання

Предметом нашої пильної уваги буде одна з головних форм фінзвітності, яку подають підприємства згідно з ч. 4 ст. 11 Закону про бухоблік і НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", а саме — Баланс або Звіт про фінансовий стан за формою № 1.
С. 16
Автор: О. Коваленко

Звіт про фінансові результати за формою № 2: заповнюємо як по нотах

Якщо Баланс призначений для інформації про фінансовий стан підприємства, то форма № 2 слугує іншим цілям — продемонструвати, яких фінансових результатів воно досягло. Оповімо, які нюанси слід урахувати при його заповненні.
С. 25
Автор: О. Коваленко

Звіт про рух грошових коштів: вивчаємо нюанси складання

С. 31
Автор: О. Булгакова

Приклад складання ЗРГК
— Складання розділу 1 ЗРГК "Рух коштів у результаті операційної діяльності прямим методом"
— Складання розділу 1 ЗРГК "Рух коштів у результаті операційної діяльності непрямим методом"
— Визначення руху коштів у результаті інвестиційної діяльності
— Визначення руху коштів у результаті фінансової діяльності
— Заповнення розділу 4 ЗРГК
(до матеріалу на стор. 31)

С. dodatok.vobu.ua

Важливі аспекти та цікавинки складання Звіту про власний капітал
— Звіт про ВК: форма та порядок складання
— Залишок на початок року: стаття 4000
— Розділ "Коригування": статті 4005, 4010, 4090, 4095
— Чистий прибуток (збиток) за звітний період: стаття 4100
— Інший сукупний дохід за звітний період: стаття 4110 + додаткові статті
— Розділ "Розподіл прибутку"
— Розділ "Внески учасників": статті 4240, 4245
— Розділ "Вилучення капіталу"
— Підсумкові рядки

Призначення Звіту про власний капітал (далі — Звіт про ВК) — інформувати власників підприємства та всіх зацікавлених осіб про всі "перипетії", які відбувалися з капіталом протягом року, порівняно з результатами минулого. Загалом Звіт про ВК знайомий усім бухгалтерам. Тому не "розливатимемо воду" і розповімо про справді цікаві деталі, які варто взяти до уваги під час складання цієї форми фінзвітності, у форматі табличок ми коротко опишемо суть заповнення рядків і граф та їх перевірку.
С. 37
Автор: А. Юлін

Примітки до фінзвітності — зміст та особливості складання
— Хто подає
— Яку інформацію обов'язково слід розкрити у примітках

Примітки — невід'ємна частина річної фінансової звітності. Форма приміток у таблицях — доволі великий за обсягом звіт. Утім якщо розібратися, заповнювати її доволі просто. У цій статті розкажемо, хто мусить подавати Примітки та що саме має бути у них відображено. Про те, як заповнювати таблиці затвердженої форми Приміток, читайте в електронному додатку до цього номера на сайті dodatok.vobu.ua.
С. 41
Автор: О. Брусницина

Фінзвіт суб'єктів малого та мікропідприємництва: алгоритм складання
— Форми фінзвітності
— Який тип фінзвіту подавати
— Загальні вимоги до фінзвітності
— Алгоритм заповнення фінзвітних форм
— Спрощений фінзвіт: алгоритм заповнення

Зазвичай, для бухгалтера перші місяці року — не тільки радість новорічних свят, але й прийдешня за ними пора складання та надання численних річних звітів. Серед них осторонь стоїть річний фінансовий звіт. У цій консультації ми докладно розглянемо складання фінансового звіту суб'єктами малого підприємництва (далі — СМП) і мікропідприємництва (далі — СМіП). Водночас не зосереджуватимемося на тому, як бухгалтерові визначити "калібр" свого підприємства (про це ми розповіли на стор. 9). Тут поговоримо лише про форми звітності, що входять до звіту суб'єкта малого (мікро) підприємництва, й алгоритм його складання.
С. 44
Автор: А. Хусід

За себе та "дочок": складаємо консолідовану фінзвітність

У цьому матеріалі ми витуманили, які саме юрособи несуть обов'язок із подання консолідованої фінзвітності та за яких умов такої повинності немає. Звісно, розібралися й з порядком формування консолідованої звітності.
С. 53
Автор: О. Власенко

Хто, куди й коли мусить подавати звіт про управління
— Що за звір такий цей звіт про управління
— Хто його мусить подавати
— Коли вперше слід подавати звіт про управління
— Кому подавати такий звіт
— Чи треба оприлюднювати звіт про управління
— Яку інформацію слід розкривати у звіті про управління

Як відомо, з 01.01.18 р. у Законі про бухоблік закріплено обов'язок подання абсолютно нового звіту — звіту про управління. Про те, що це за звіт, коли вперше його треба подавати, хто це повинен робити та куди його направляти, ми й розповімо в цій консультації.
С. 56
Автор: Р. Поліщук

Звіт про платежі на користь держави: хто і як подає
— Хто повинен подати Звіт
— Коли та куди здавати Звіт
— За якою формою надсилати Звіт
— Відповідальність за неподання Звіту

Не так давно численна родина звітів, які повинні складати підприємства, поповнилася ще одним членом — це Звіт про платежі на користь держави (далі — Звіт). Це документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь держави (ст. 1 Закону про бухоблік). Про особливості цього Звіту і йтиметься далі.
С. 60
Автор: О. Башинський

Постанова КМУ "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" від 12.12.94 р. № 827
(до матеріалу на стор. 60)

С. dodatok.vobu.ua

Список використаних нормативно-правових актів

С. 63
літературна сторінка

Поезія
"Внезапно сменился привычный, всегдашний..."

С. 64
Автор: Є. Юхниця
фінансова звітність

Примітки до фінзвітності: як заповнити

С. dodatok.vobu.ua
Автор: О. Брусницина

Інформація за сегментами: хто подає та як заповнювати

С. dodatok.vobu.ua
Автор: О. Брусницина
літературна сторінка

Поезія
"Як лежачи стрічаєш захід сонця..."

С. dodatok.vobu.ua
Автор: Є. Юхниця

Leave a comment

You are commenting as guest.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати