• Головна
  • Газета
  • Безкоштовний номер
  • ІПК ДФСУ від 15.01.18 р. № 147/6/99-99-15-03-02-15/ІПК "Про облік з ПДВ при передачі матеріалів за договором позички" (Користування матеріалами за договором позички: небезпечна схованка від ПДВ)

ІПК ДФСУ від 15.01.18 р. № 147/6/99-99-15-03-02-15/ІПК "Про облік з ПДВ при передачі матеріалів за договором позички" (Користування матеріалами за договором позички: небезпечна схованка від ПДВ)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Індивідуальна податкова консультація від 15.01.18 р. № 147/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про облік з ПДВ при передачі матеріалів за договором позички

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку обкладення ПДВ операцій з безоплатної передачі матеріалів за договором позички та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, підприємство планує отримати матеріали у строкове без­оплатне користування без переходу права власності на підставі договору позички.

Правові засади договору позички регулюються ст. 827 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ).

Згідно з п. 1 ст. 827 ЦКУ за договором позички одна сторона (позичкодавець) без­оплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку.

Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними (п.1 ст. 827 ЦКУ).

Пунктом 185.1 ст. 185 ПКУ визначено, що об'єктом обкладення ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 р. V ПКУ.

Відповідно до пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 р. І ПКУ під постачанням товарів розуміють будь-яку передачу права на розпорядження товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 р. І ПКУ).

Таким чином, операція з безоплатної передачі матеріалів за договором позички у строкове користування без переходу права власності на них не є об'єктом оподаткування у розумінні п. 185.1 ст. 185 ПКУ, оскільки така операція не відповідає визначенню операцій з постачання товарів/послуг, наданому пп.пп. 14.1.185 та 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Лист має інформаційний характер. 
Заголовок та виділення по тексту — редакційні.

Коментар редакції

Користування матеріалами за договором позички: небезпечна схованка від ПДВ

Коментована ІПК містить позитивний висновок, але мусимо застерегти про небезпеку його використання.

ПО-ПЕРШЕ Контролери вирішили, що передачу матеріалів, наданих "...за договором позички у строкове користування без переходу права власності на них", не обкладають ПДВ.

Обґрунтування немов би просте: така операція не є ані постачанням товарів, ані постачанням послуг за пп.пп. 14.1.185, 14.1.191 Податкового кодексу України (далі — ПКУ). Утім нагадаємо: за ч. 3 ст. 827 Цивільного кодексу України до договору позички застосовуються положення глави 58 ЦКУ, у якій ідеться про найм (оренду). На це звертав увагу, зокрема, ВСУ: "...за своєю правовою природою договір позички в силу без­оплатного характеру не є договором оренди, але до нього застосовують положення ЦК України про найм (оренду)" (див. Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, прийнятих за результатами розгляду справ із підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за I півріччя 2016 р.). А згідно зі ст. 760 ЦКУ предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками та яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ). Себто користувач має повернути позичкодавцю ту саму річ, яку отримав: "...споживання майна в межах зобов'язань за договором позички прямо виключається актами законодав­ства, зокрема статтею 827 Цивільного кодексу України, якою визначено повернення наданої в безоплатне користування речі" (див. по­станову Київського окружного адмінсуду від 08.04.13 р. у справі № 810/1502/13-а).

У позичку не можна передавати речі, ви­значені родовими ознаками, тобто які мають ознаки, властиві всім речам того самого роду, та вимірюються числом, вагою, мірою (див. ст.ст. 184, 185 ЦКУ). Тож якщо надані отримувачу матеріали неможливо ідентифікувати, то йтиметься не про позичку, а про позику (ст. 1046 ЦКУ). Тоді позичальник повинен повернути позикодавцю таку саму кількість речей того самого роду та такої самої якості. Але при цьому позичальник отримує речі у власність. Це потягне за собою виникнення в позикодавця ПДВ, а також у позичальника, коли той повертатиме такі самі речі у такій самій кількості. Загалом ситуація з тлумаченням змісту операції та її наслідками у ПДВ-обліку далеко не безхмарна.

ПО-ДРУГЕ Контролери згадали в ІПК: у рамках позички користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними (ст. 827 ЦКУ). Тобто йдеться про безоплатне постачання послуги в тлумаченні пп. 14.1.185 ПКУ, мінімальну базу оподаткування для якої слід було шукати у всесвіті звичайних цін (п. 188.1 ПКУ). Тож добре, що контролери взагалі не роздивилися об'єкта оподаткування в операції з надання речей у позичку. Але подекуди чиновники намагаються скористатися саме відсутністю доходу в позичкодавця та зазначають: "...оскільки договір позички є безоплатним, тому передача речі у позичку не підпадає під визначення господарської діяльності, наведеної у пп. 14.1.36 ПКУ" (див. постанову Одеського окружного адмінсуду від 14.12.17 р. у справі № 815/4787/17). Як видно, тут також існує небезпе­ка суперечок із податківцями.

Денис ПЕТРИГА, консультант газети

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати