Переходимо на єдиний податок без ПДВ: про що треба пам'ятати

ПДВ для всіх платників податків, імовірніше, найважчий податок у сенсі адміністрування. Тому всі, хто має змогу, тікають від нього, як від первородного зла. Тож часто можна зустріти приватних підприємців та підприємства, які намагаються сховатися від ПДВ у лавах платників єдиного податку. 

Про особливості переходу на єдиний податок без сплати ПДВ — ось про що мовитиметься  в нашому матеріалі.

Вирішили змінити групу або ставку єдиного податку та перейти на єдиний податок без ПДВ? Пам'ятайте, крім обрання групи, слід по­дбати й про зняття з реєстрації платником ПДВ. Це найважливіше в нашій справі, адже без цього стати платником єдиного податку без ПДВ, на жаль, не можливо.

Тому майже всі зусилля консультації спрямуємо саме на це питання.

Щодо вибору груп: для приватних підприємців це 1 та 2 групи єдиного податку, а також — ставка 5% у 3 групі; для юросіб — це лише ставка 5% у 3 групі єдиного податку.

Відразу з порога слід згадати про норми, закарбовані в пп. "в" п. 184.1 Податкового кодексу України  (далі — ПКУ), де чітко зазначено: реєстрація платником ПДВ діє до дати анулювання такої реєстрації. Анулювання проводиться шляхом виключення з Реєстру платників ПДВ, і відбувається якщо будь-яка особа, яка зареєстрована платником ПДВ, реєструється як платник єдиного податку в 1 або 2 групі єдинників, а також в 3 групі на ставці 5%. Умова сплати ЄП не передбачає сплати ПДВ. 

Також слід згадати про пп.пп. 298.1.4, 298.1.5 ПКУ, у якому зазначено: суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на сплату єдиного податку або зміну групи, або ставки податку в 3 групі через подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Що потрібно зробити для анулювання реєстрації платником ПДВ

Щоб анулювати реєстрацію платником ПДВ, до контролюючого органу за місцем перебування на обліку подайте заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 3-ПДВ (п. 5.3 р. V та пп. "в" п. 5.1 р. V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвер­дженого наказом Мінфіну України від 14.11.14 р. № 1130, далі — Положення № 1130).

Якщо з податківцями є договір про визнання електронних документів, то відповідну заяву суб'єкт господарювання може передати засобами електронного зв'язку в е-формі. Звісно, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Доленосне рішення про анулювання реєстрації за заявою платника ПДВ приймається податківцями протягом 10 календарних днів.

Для зручності платники ПДВ, які, відповідно до норм ПКУ, прийняли рішення перейти на спрощену систему оподаткування зі ставкою (або в групі), яка не передбачає сплати ПДВ, можуть подати заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ одночасно із заявою про застосування спрощеної системи оподаткування.

Зауважимо, п. 5.4 р. V Положення № 1130 передбачено: якщо на підставі заяви суб'єкта, який зареєстрований платником ПДВ, податківці приймають рішення про те, що особа з певного звітного періоду переходить на сплату єдиного податку, то після внесення відповідного запису до реєстру платників єдиного податку проводиться виключення контролюючим органом такого суб'єкта з Реєстру платників ПДВ на підставі поданої ним заяви про анулювання реєстрації згідно з пп. "в" п. 184.1 ПКУ останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку. Контролюючий орган виключає суб'єкта господарювання з Реєстру без подачі таким суб'єктом заяви про анулювання реєстрації платником ПДВ у разі, якщо в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування таким суб'єктом зроблено відповідну позначку.

Про зняття з реєстрації платником ПДВ слід повідомити контролерів за 15 календарних днів до початку нового звітного кварталу, починаючи з якого суб'єкт господарювання по­збудеться статусу ПДВшника.

Та тут слід зазначити: сьогодні у формі заяви про застосування єдиного податку, затвер­дженій наказом Мінфіну України від 20.12.11 р. № 1675, окремого поля для такої особливої відмітки немає. Тому краще разом із заявою про перехід на сплату єдиного податку, скажімо, у 3 групі за ставкою 5% (без ПДВ) подати ще й заяву за формою № 3-ПДВ, не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого особа переходить на сплату єдиного податку за ставкою 5%.

Що робити із залишками товарів та дебіторки

Відповідно до п. 184.7 ПКУ, якщо товари/по­слуги, необоротні активи, суми податку за якими включено до складу податкового кредиту, не використано в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ зобов'язаний визначити податкові зобов'язання за такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів.

Платник ПДВ, у якого на дату анулювання реєстрації як платника ПДВ обліковується дебіторська заборгованість за оплаченими, але не отриманими товарами/послугами, необоротними активами, за якими суми ПДВ включено до податкового кредиту, повинен не пізніше такої дати нарахувати податкові зобов'язання за такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи із їхньої звичайної ціни, визначеної на момент такого нарахування.

Як нараховують згадані податкові зобов'язання

У разі анулювання ПДВ-реєстрації платник цього податку не пізніше дати такого анулювання має скласти та зареєструвати в реєстрі податкових накладних зведену податкову накладну (далі — ПН) на суму нарахованих податкових зобов'язань. Такий порядок дій прямо випливає з норм п. 184.7 ПКУ.

У графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" такої ПН робиться відмітка "Х" та вказується тип причини "10" — складена з метою визначення податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими включено до складу податкового кредиту та не використано в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

У рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" такої ПН згідно з п. 11 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.15 р. № 1307 від 31.12.15 р. № 1307 (далі — Порядок № 1307), проставляється умовний ІПН "600000000000", а в рядку "Отримувач (покупець)" — власна назва (ПІБ) платника податку.

Розділи А та Б заповнюють за загальними правилами, визначеними в п. 16 Порядку № 1307. Між цим, у графі 2 р. "Б" ПН не потрібно розписувати номенклатуру (див. пп. 1 п. 16 Порядку № 1307). Достатньо вказати дату складання та порядковий номер вхідних ПН, на підставі яких визнано податковий кредит, що вимагає нарахування компенсуючих зобов'язань. У графі 4 вказують одиницю виміру "грн", графи 3.1, 3.2, 3.3, 5—9, 11 не заповнюють, а в графі 10 вписують об'єм постачання (без ПДВ) (див. пп.пп. 3, 8, 9 п. 16 Порядку № 1307).

До того ж у розділі А ПН рядки VII—IX не заповнюють (пп. 9 п. 16 Порядку № 1307).

Склавши та зареєструвавши податкову накладну на умовне постачання, нараховані податкові зобов'язання потрібно внести до рядка 1 останньої Податкової декларації з ПДВ.

Ну й на завершення ще одне застереження. До анулювання будьте уважні — перевірте, чи не нарахували ви собі до сплати в бюджет зайвих зобов'язань із ПДВ минулих податкових періодів. Адже після анулювання реєстрації платника ПДВ суб'єкт господарювання виключається з Реєстру платників ПДВ, а отже, він не зможе подати уточнюючий розрахунок за період, у якому він був платником ПДВ.

Антон ОСАВУЛ,
консультант із бухгалтерського та податкового законодавства,
м. Львів

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати