Перша переоцінка: вивчаємо облікові тонкощі

У момент, коли підприємство вперше вирішило провести переоцінку основних засобів (далі — ОЗ), перед ним відкривається новий світ. У ньому бухгалтери періодично порівнюють справедливу вартість необоротних активів із їх балансовою вартістю. У разі суттєвих розбіжностей проводять легкі й цікаві розрахунки переоцінених сум. А забираючись у тамтешні джунглі, відважні бухгалтери ризикують зіштовхнутися з дивакуватими хижаками — нюансами. Щоб приборкати ці нюанси, хутчіше читайте статтю.

ФІКСУЄМО В БУХОБЛІКУ

Перша дооцінка/уцінка: облікові правила

Порядок проведення переоцінки, як і її відображення в обліку, закріплено в профільному П(С)БО 7 "Основні засоби". Зауважимо, що суми дооцінок та уцінок по-різному фіксують у бухобліку.

Так, суму дооцінки залишкової вартості ОЗ уключають до капіталу в дооцінках (п. 19 П(С)БО 7). Інструкцією № 291 для таких цілей передбачено субрахунок 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів". Важливо: на цьому субрахунку дооцінка має накопичуватися персоніфіковано, а не "скопом" для всіх ОЗ. Адже для подальшої переоцінки треба мати аналітику щодо раніше проведених дооцінок кожного конкретного об'єкта ОЗ.

Своєю чергою, перша уцінка прямісінько потрапляє до поточних витрат підприємства. Її фіксують у дебеті субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій". Зауважте: бухгалтер має володіти інформацією і про суми раніше проведених уцінок.

Деталізація інформації про переоцінку (дооцінки та уцінки) кожного ОЗ необхідна для того, аби:

  • коректно відобразити наступну переоцінку об'єкта ОЗ у подальшому;
  • у момент вибуття ОЗ списати лише той залишок дооцінок на субрахунку 411, який стосується цього ОЗ[1].

Переоцінка ОЗ: істина — у прикладах

Кажуть, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому, вважаємо, із процедурою проведення переоцінки краще знайомитись за допомогою прикладів.

Уявімо: ТОВ "КозятинСмачноХарч" вирішило провести переоцінку автомобілів ЗАЗ SENS та Citroen C3, придбаних у 2011 та 2015 роках відповідно. До цього авто не переоцінювали. Строк корисного використання ОЗ — 10 років, метод амортизації — прямолінійний. Установлена справедлива вартість показала: щодо одного з автомобілів слід дооцінити балансову вартість, щодо іншого — уцінити. Розрахунок нових вартостей та бухгалтерське відображення операцій наведено в прикладах 1 та 2.

Дооцінка. Первісна вартість автомобіля ЗАЗ SENS (2011 року випуску) 56000 грн, знос — 33600 грн, залишкова вартість — 22400 грн, справедлива вартість — 70500 грн.

Індекс переоцінки: 70500 : 22400 ≈ 3,15.

Переоцінена первісна вартість: 56000 х 3,15 ≈ 176250.

Переоцінена сума зносу: 33600 х 3,15 ≈ 105750.

Переоцінена сума залишкової вартості: 22400 х 3,15 ≈ 70500.

Бухгалтерські записи в цьому випадку будуть такими (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Бухгалтерський облік першої дооцінки ОЗ
 №
з/п 
Господарська операція  Кореспонденція рахунків Сума, грн 
ДтКт 
1  Дооцінка первісної вартості (176250 - 56000) 105 411 120250 
2 Дооцінка зносу (105750 - 33600)  411 131 72150 
Уцінка. Первісна вартість автомобіля Citroen C3 (2015 року випуску) 372100 грн, знос — 74420 грн, залишкова вартість — 297680 грн, справедлива вартість — 209330 грн.

Індекс переоцінки: 209330 : 297680 ≈ 0,7.

Переоцінена первісна вартість: 372100 х 0,7 ≈ 261662.

Переоцінена сума зносу: 74420 х 0,7 ≈ 52332.

Переоцінена сума залишкової вартості: 297680 х 0,7 ≈ 209330.

Кореспонденція рахунків під час першої уцінки наведена в таблиці 2. 

Таблиця 2

Відображення в обліку першої уцінки
 №
з/п 
Господарська операція  Кореспонденція рахунків Сума, грн 
ДтКт 
1 Уцінка первісної вартості (372100 - 261662) 975 105 110438
2 Уцінка зносу (74420 - 52332) 131 105 22088

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Підставою для фіксування в бухобліку госп­операцій є первинні документи (ч. 1 ст. 9 Закону про бухоблік). Тому факт здійснення переоцінки потрібно задокументувати.

На сьогодні Мінфіном затверджена типова "переоціночна" форма лише для суб'єктів дер­жавного сектора. Хоча юрособи та представництва іноземних госпсуб'єктів також можуть нею послуговуватись у своїй діяльності (п. 6 р. І Порядку № 818). Мовимо про Акт переоцінки основних засобів, затверджений наказом Мінфіну України від 13.09.16 р. № 818.

Коли складати такий документ? У п. 16 П(С)БО 7 визначено: підприємство може переоцінювати об'єкт ОЗ, якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. Тому робимо висновок, що переоцінку треба проводити саме на дату балансу і в Акті зазначати 31 грудня звітного року.

Вітчизняні реалії такі, що навряд чи в компанії завжди є змога провести переоцінку саме в останній день року. Та й ринкова ціна за день-два суттєво не змінюється. А тому не вважаємо помилкою, якщо в первинці буде зазначено фактичну дату проведення операції. Головне, щоб такий документ відображав суть госпоперації.

Ба більше, підприємство може стати заручником обставин, за яких провести переоцінку до дати балансу звітного періоду фізично неможливо. Така ситуація цілком імовірна, позаяк для визначення коефіцієнта переоцінки йому може знадобиться Звіт про оцінку від професійного оцінника[2], у якому фіксують справедливу вартість об'єкта. Такий Звіт підприємство може отримати вже на початку наступного звітного періоду. Наприклад, у січні 2018 року за результатами оцінки за грудень 2017.

У такому випадку вважаємо, що незалежно від того, якою датою буде складено Акт переоцінки, результати переоцінки повинні бути відображені в тому звітному періоді, до якого операція фактично належить (ч. 6 ст. 9 Закону про бухоблік).

З прикладом заповнення Акта можна ознайомитись в електронному додатку до цього номера на сайті dodatok.vobu.ua.

ПЕРЕОЦІНКА У ФІНЗВІТНОСТІ

Результати проведеної переоцінки повинні бути також відображені у фінзвітності. Інформація про оновлену вартість ОЗ потрапить одразу до декількох форм звітності. Таких як: форма № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупних дохід), форма № 3 Звіт про власний капітал. Рядки фінзвітності, де суми дооцінки/уцінки повинні бути висвітлені, наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Відображення інформації про результати переоцінки у фінзвітності

з/п
ДооцінкаУцінка
Баланс   
1

Рядок 1011 — сальдо Дт 10 "Основні засоби"

Рядок 1012 — сальдо Кт 13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Рядок 1405 — сальдо Кт 411 "Капітал у дооцінках"

Рядок 1011 — сальдо Дт 10 "Основні засоби"

Рядок 1012 — сальдо Кт 13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Звіт про фінансові результати
2 Рядок 2400 — сальдо Кт 411 "Капітал у дооцінках" Рядок 2270 — сальдо Дт 975 "Уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій"
Звіт про власний капітал   
3 Рядок 4110 на перетині з графою 4 — сальдо Кт 411 "Капітал у дооцінках" — 

Катерина Огудалова,
консультант газети "Все про бухгалтерський облік"  


[1] Про порядок списання суми дооцінки, яка перевищила минулі уцінки в разі вибуття ОЗ, читайте в поточному номері газети "Все про бухгалтерський облік" на стор. 22.

[2] Див. лист Мінфіну України від 26.03.09 р. № 31-34010-10/23-1462/1846. 

[1] Про порядок списання суми дооцінки, яка перевищила минулі уцінки в разі вибуття ОЗ, читайте в поточному номері газети "Все про бухгалтерський облік" на стор. 22.
[2] Див. лист Мінфіну України від 26.03.09 р. № 31-34010-10/23-1462/1846.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати