Чи платити податок на нерухомість за адмінбудівлі промпідприємства

У власності промислового підприємства кілька об'єктів нерухомості: як виробничі будівлі, так і адміністративні (офісні) та допоміжні (котельня, гаражі тощо).
Чи обкладають податком на нерухомість ці невиробничі будівлі?

Запитання з редакційної пошти

ВІДПОВІДЬ: На превеликий жаль, констатуємо: як законодавство, так і роз'яснення фіскальних органів відмовчуються з цього приводу. Припускаємо, на практиці податківці, радше, схилятимуться до позитивної відповіді, наполягаючи на оподаткуванні будівель, які промислові підприємства безпосередньо та/або за документами не використовують у виробничій діяльності. Своєю чергою, сміливі платники податків можуть наполягати на звільненні від оподаткування таких об'єктів, якщо вони належать до майнового комплексу промпідприємства, на підставі пп. 4.1.4, п. 56.21 Податкового кодексу України  (далі — ПКУ). Пояснимо детальніше.

На кого чекає пільга для будівель промпідприємства

Згадані норми ПКУ наказують ухвалювати рішення на користь платника, якщо норми законодавства припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків — чи платника, чи контролюючих органів. Унаслідок цього є можливість прийняти рішення на користь як останніх, так і платника. І в ситуації з невиробничими будівлями промислового підприємства натрапляємо саме на випадок неоднозначності.

За загальним правилом, якщо юрособа належить до числа промислових підприємств, а відповідна будівля має статус промислової, її власник має право не сплачувати за такий об'єкт податок на нерухомість на підставі пп. "є" пп. 266.2.2 ПКУ.

До появи окремого підзаконного нормативно-правового акта з метою застосування означеної норми ПКУ щодо встановлення промислового характеру будівель слід орієнтуватися на вимоги Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 р. № 507 (далі — ДК 018-2000). Отже, звільнена від оподаткування на підставі пп. "є" пп. 266.2.2 ПКУ нерухомість повинна бути зазначена в класі "Будівлі промисловості" (код 1251) групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) ДК 018-2000.

«...Якщо невиробнича будівля — складова цілісного майнового комплексу пром­підприємства, у платника великі шанси обстояти в суді її звільнення від податку на нерухомість...»

На жаль, досі немає ґрунтовних роз'яснень щодо віднесення на практиці тих чи інших об'єктів нерухомого майна до певних підкласів класу 1251 ДК 018-2000. Водночас код об'єкта нерухомого майна за ДК 018-2000 здебільшого зазначається в документації про введення об'єкта в експлуатацію.

Як мовиться в листі ГУ ДФС у Житомирській області від 13.11.15 р. № 869/6/06-30-17-01-42, для з'ясування факту звільнення нерухомості від оподаткування слід зважати на всі документи на право власності на нерухоме майно та всю технічну документацію на всі об'єкти чи їх частини, у тому числі документи про введення в експлуатацію будівель (їх частин).

Тобто за відсутності інших вказівок у законодавстві власник об'єкта нерухомого майна повинен самостійно визначити належність чи неналежність об'єкта до того чи іншого класу (підкласу) згідно з ДК 018-2000 на підставі наявних у нього документів щодо такого об'єкта.

Як бути з невиробничою нерухомістю

Так само немає в чинному законодавстві й відомих нам роз'ясненнях фіскальних органів відповіді на запитання: чи є об'єктом оподаткування невиробничі будівлі (приміщення) — складові цілісного майнового комплексу (будівлі промисловості) промпідприємства? На практиці податкові органи переважно вважають, що їх площа повинна враховуватися при декларуванні, обчисленні та сплаті податку на нерухомість.

Їхня логіка з цього приводу тотожна відповіді на запитання, розміщеній у категорії 106.02 Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу на сайті ДФСУ. Згідно з нею будівлі, що використовують як приміщення для конторських та адміністративних цілей, у тому числі для промислових підприємств, є об'єктом обкладення податком на нерухоме майно.

Неможливо однозначно стверджувати, яку позицію обере податковий орган, до якого ваше підприємство подаватиме декларацію, щодо оподаткування чи неоподаткування невиробничих приміщень. З'ясувати їхню точку зору можливо, на нашу думку, лише внаслідок отримання індивідуальної податкової консультації з цього приводу.

На жаль, немає відповіді на поставлене запитання й у судовій практиці. Нам невідомі рішення судів касаційної інстанції з цього приводу. Що стосується рішень судів апеляційної інстанції, то вони по-різному підходять до практики застосування пп. "є" пп. 266.2.2 ПКУ. Скажімо, Житомирський апеляційний адміністративний суд (далі — ААС) у постанові від 16.01.18 р. у справі № 806/2461/17 вказав: будівлі, як виробничі, так і допоміжні, що входять до складу комплексу та використовуються для цілей забезпечення діяльності підприємства, необхідно відносити до будівель промисловості в розумінні пп. "є" пп. 266.2.2 ПКУ. Це дало підстави для висновку, що належний позивачу комплекс нежитлових будівель та споруд з усіма нежитловими приміщеннями — будівлі промисловості, а отже, не є об'єктом оподаткування в силу імперативних приписів закону й податок на нерухоме майно за них не повинен нараховуватися.

«...Для підтвердження промислового характеру будівлі суд може вимагати від платника надати не тільки техдокументацію, а й статзвітність про діяльність та/або висновок експерта...»

Схожим чином в ухвалі Харківського ААС від 23.10.17 р. у справі № 820/417/17 стверджувалося: під поняттям "будівлі промисловості" неможливо розуміти лише промислові та складські будівлі, тобто ті, що використовуються для виробництва та зберігання продукції (матеріалів). Так, будівлі, які не задіяні безпосередньо для виготовлення продукції, використовуються промисловим підприємством для розміщення персоналу та обладнання, необхідного для адміністративного, побутового (опалення, водопостачання тощо), транспортного забезпечення, а також виконання інших функцій. А тому як виробничі, так й адміністративні та допоміжні будівлі, що входять до складу цілісного майнового комплексу промислового підприємства та використовуються для забезпечення його діяльності, необхідно відносити до будівель промисловості в розумінні пп. "є" пп. 266.2.2 ПКУ.

З іншого боку, Львівський ААС у постанові від 20.12.17 р. у справі № 876/11626/17 вказав, що використаний у ст. 266 ПКУ термін "будівлі промисловості" слід застосовувати винятково відносно будівель, що експлуатуються промисловими підприємствами різних галузей. Отже, не лише цільове призначення нежитлової будівлі згідно з правовстановлюючими документами, а й фактичне її використання  як об'єкта промисловості є підставою для застосування зазначеної пільги.

Аналогічно вчинив Вінницький ААС у постанові від 16.01.18 р. у справі № 822/2928/17. Установивши згідно з висновком експертного дослідження, що будівлі, належні суб'єкту господарювання, віднесені експертом до непромислового класу ДК 018-2000, суд вказав: власник використовував зазначені будівлі не як промислові (тобто їх фактичне використання не узгоджується з визначеним функціональним призначенням цих будівель). Тож колегія суддів постановила, що належний позивачу комплекс будівель не може вважатися будівлями промисловості й таке нерухоме майно є об'єктом оподаткування.

Загалом такий підхід з орієнтуванням на поточний характер використання об'єктів нерухомості (переважно з підтвердженням ви-сновками експерта) характерний для багатьох­ рішень служителів Феміди. Так, Львівський ААС постановою від 20.12.17 р. у справі № 876/11626/17 ухвалив: не лише цільове призначення нежитлової будівлі згідно з право­встановлюючими документами, а й фактичне її використання як об'єкта промисловості є підставою для застосування пільги відповідно до пп. "є" пп. 266.2.2 ПКУ. А оскільки суд установив зі змісту адміністративного позову, що оподаткований об'єкт нерухомості не функціонував, оскільки перебував в аварійному стані та потребував ремонту, то було зроблено висновок, що фактичне використання комплексу як об'єкта промисловості не здійснювалося.

Богдан СВІРЖСЬКИЙ,
юрист газети "Все про бухгалтерський облік"

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати