Суборенда: чи нараховувати ПДВ на гарантійний платіж

(Коментар до ІПК ГУ ДФС у м. Києві від 05.01.18 р. № 38/IПК/26-15-12-01-18)

У коментованому документі йдеться про нарахування податкових зобов'язань у разі передання в суборенду майна та отримання разом з орендними платежами гарантійного внеску.

З роз'ясненнями київських податківців ми згодні цілком і повністю.

Звісно, відповідно до п. 188.1 Податкового кодексу України базу оподаткування постачання послуг, у т.ч. і суборенди, визначають виходячи з їхньої контрактної вартості, до складу якої, зокрема, включають будь-які суми коштів, котрі передають безпосередньо покупці у зв'язку з компенсацією вартості послуг.

На перший погляд гарантійний внесок, який перераховують разом з орендною платою, потрібно включати до бази оподаткування, нараховуючи на нього податкові зобов'язання. Але насправді це не завжди так. Із цього пункту випливає: до бази оподаткування потрапляють суми, пов'язані саме з компенсацією вартості суборенди. А в гарантійного платежу дещо інша природа.

Так, аби забезпечити виконання зобов'язань, контрагенти часто-густо в договорі вдаються до спеціальних засобів захисту прав і відповідальності учасників договору (ч. 1 ст. 199 Господарського кодексу України). Тобто правила оподаткування визначає договір з орендодавцем, у якому разом із сумою суборенди зазначено й гарантійний платіж. На цьому моменті акцентують й контролери в коментованому документі.

Гарантійний платіж є одним із видів забезпечення виконання зобов'язань за договором суб­оренди. Відповідно до ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України  (далі — ЦКУ) виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням або завдатком.

У розглянутій ситуації гарантійний платіж може відігравати роль завдатку чи застави. Своєю чергою, задатком називають грошову суму або рухоме майно, яке видає кредитору боржник у рахунок платежів за договором, на підтвердження зобов'язань і забезпечення їх виконання (ч. 1 ст. 570 ЦКУ).

Тому, якщо в договорі передбачено, що гарантійний платіж зараховується в оплату суборендних платежів і забезпечує ці платежі, він, згідно із ЦКУ, є завдатком за надалі надані послуги суб­оренди. Звісно, такий платіж, який у майбутньому компенсує вартість суборендних платежів, обкладають ПДВ. Наприклад, коли умовами договору передбачено залік суми гарантійного платежу в рахунок оплати за останній місяць суборенди, податкові зобов'язання нараховують на дату надходження такого гарантійного платежу.

А якщо за умовами договору гарантійний платіж підлягає поверненню після закінчення строку суб­оренди, його не включають до бази оподаткування, позаяк він не компенсує вартості наданої послуги суборенди. Тобто надходження гарантійного платежу та його повернення після закінчення строку суборенди на ПДВ не впливає.

Але можливі ситуації, коли протягом строку суб­оренди суб'єкти, відповідно до додугоди до договору суборенди, змінюють цільове призначення гарантійного платежу. Інакше кажучи, гарантійний платіж, який раніше підлягав поверненню, скеровують на погашення суборендного платежу.

У такому разі на дату підписання додугоди орендодавець має нарахувати податкові зобов'язання виходячи із суми такого гарантійного платежу, оскільки він перетворюється на оплату за по­слуги суборенди (якщо це перша подія).

Загалом, про подібні ситуації й мовиться в коментованому документі.

Зупинимося ще на одному моменті, а саме гарантійний платіж за договором перераховують орендодавцю як аванс, але в разі дострокового розірвання він стає неустойкою (штрафом). Тоді на дату надходження грошей орендодавець нараховує податкові зобов'язання. Та коли платіж трансформується в неустойку, орендодавець має право зменшити раніше нараховані податкові зобов'язання, оформлюючи розрахунок коригування до податкової накладної.

Тож задаток може бути сумою, яку:

  • по закінченні договору суборенди скеровують на погашення останнього орендного платежу;
  • по закінченні договору суборенди повертають орендареві;
  • у разі дострокового розірвання договору суборенди спрямовують на погашення штрафних санкцій.

Підсумуємо: коли в процесі виконання договору суборенди змінюється напрямок використання отриманого раніше гарантійного платежу (внеску), то й правила оподаткування такого внеску зазнають змін.

Наталя АЛПАТОВА,
консультант газети "Все про бухгалтерський облік"

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати