Бухгалтерська освіта

02.06.2019
1722
Бухгалтерська освіта

Бухгалтерія - це дуже особлива гілка на підприємстві, та і взагалі в  будь-якій сфері. Ця професія входить до числа найбільш затребуваних у світі. Хоча опанувати її не так просто, але за досвідченого бухгалтера керівники фірми готові віддати неабиякі гроші. Тому газета "Все про бухгалтерський облік" публікує багато фактів про освіту бухгалтера та розвиток бухгалтерії загалом. 

Поліпшення якості навчання фахівців із бухгалтерського обліку та оподаткування (М. Огійчук, С. Василішин) Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Вектори змін у підготовці фахівців з обліку й аудиту (О. Карпенко, С. Деньга) ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"  
Перспективи навчання майбутніх фахівців з обліку та оподаткування з використанням сучасних комп'ютерних програм (Т. Демченко, О. Чирва) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Майбутнє професії бухгалтера (З. Пестовська) Університет імені Альфреда Нобеля