Вітаємо студентів

07.04.2017
3916
Вітаємо студентів

Багаторічна співпраця між колективом редакції газети "Все про бухгалтерський облік" та навчальними закладами України вже стала доброю традицією. Ми намагаємося зацікавити студентів та викладачів різноманітними конкурсами, акціями. Для ефективного навчання студентів розробляємо необхідний інформаційний матеріал та завжди відзначаємо кращих студентів та старост. 

 

 

 Рівненський коледж НУБІПУ

Черкаський державний технологічний університет

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Європейський університет

Уманський національний університет садівництва

Національний університет водного господарства та природокористування

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Національний університет водного господарства та природокористування

Мукачівський державний університет

Торгово-экономический колледж Киевского национального торгово-экономического университета

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Центральноукраїнський національний технічний університет

Київський національний транспортний університет

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Київський коледж будівництва, архітектури і дизайну

Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ

Київський національний університет ім.Шевченка, Економічний факультет

Національний авіаційний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування

Чернігівський національний технологічний університет

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

Тернопільський національний економічний університет

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Черкаська філія приватного вищого навчального закладу європейського університету

Київський коледж легкої промисловості

Київський національний університет харчових технологій

ДВНЗ " Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

Хмельницький торговельно-економічний коледж

ПВНЗ "Університет економіки і підприємництва"

Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту НАСОА

Київський національний університет технологій та дизайну

Військовий інститут київського національного університету ім. Т. Шевченка

Національний університет державної податкової служби України

Житомирський державний технологiчний університет

Житомирський національний аграрний університет

Донецький національний університет ім. В. Стуса

Національна академія статистики, обліку і аудиту

Київський національний університет технологій та дизайну

Національний університет харчових технологій

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 

Cумський державний університет

Cумський державний педагогічний університет

Таврійський агротехнологічний університет 

Ужгородський торговельно-економічного інститут КНТЕУ

Херсонський державний університет

КРОК

Вінницький національний технічний університет

Факультет туризму та міжнародних комунікацій Ужгородського Національного університету

Закарпатська академія мистецтв

Львівський національний аграрний університет

ПВНЗ «Буковинський університет»

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ужгородський університет

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Новокаховський приладобудівний технікум

Криворізький національний університет

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Військовий інститут Київського національного університету ім.Шевченка

Хмельницький національний університет

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

Київський промислово-економічний коледж національного авіаційного університету

Черкаський Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Донецький Національний Університет

Житомирський Національний Агроекологічний Університет

Кіровоградський Національний Університет

Херсонський національний технічний університет

Чернігівський інститут історії

Полтавська державна аграрна академія

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Національна металургійна академія України

Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Сумський кооперативний технікум

Житомирський Державний Технологічний Університет