Збірник задач із бухгалтерського обліку

01.11.2016
32593
Збірник задач із бухгалтерського обліку

Майбутні бухгалтери, спеціально для вас, ми створили унікальний збірник з величезною кількістю задач та розв’язками до них!

Ми знаємо, що потрібно студентам, слухачам курсів, викладачам і практикам сфери бухгалтерського обліку, тому передаємо цей збірник з рук у руки! Користуйтеся із задоволенням!

У цьому збірнику ви знайдете вичерпний матеріал з обліку необоротних активів, оборотних активів, обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами, обліку в зовнішньоекономічній діяльності та бюджеті. Беззаперечна цінність добірки в тому, що в ній міститься більше 100 задач на основі реальних практичних випадків на підприємствах, в установах та організаціях.

Переглядати задачі можуть тільки зареєстровані користувачі після авторизації на сайті (як зареєструватися).


Основні засоби   Земельні відносини   Необоротні активи   Амортизація   Довгострокові біоактиви   Запаси  

Поточні біоактиви  Готова продукція   Брак у виробництві    Товари    Дебіторська заборгованість Відрядження

Оренда Облік у зовнішньоекономічній діяльності Інвентаризація Нерозподілені прибутки

Розрахунки за виплатами працівникам Облік у бюджетній установі Інше


1. Основні засоби

2. Земельні відносини

3. Необоротні активи

4. Амортизація

5. Довгострокові біологічні активи

6. Запаси

7. Поточні біологічні активи

8. Готова продукція

9. Брак у виробництві

10. Товари

11. Дебіторська заборгованість

12. Відрядження

13. Оренда

14. Облік у зовнішньоекономічній діяльності

15. Інвентаризація

16. Нерозподілені прибутки

17. Розрахунки за виплатами працівникам

18. Облік у бюджетній установі

19. Інше