Будівництво: нормативно-правові документи

Наповнення розділу триває!

Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.99 р. № 687-XIV

Закон України "Про основи містобудування" від 16.11.92 р. № 2780-XII

Закон України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" від 14.10.94 р. № 208/94-ВР

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.11 р. № 3038-VI

Постанова КМУ "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури" від 11.07.07 р. № 903

Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений постановою КМУ від 13.04.11 р. № 466

Перелік об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, затверджений постановою КМУ від 13.04.11 р. № 466

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою КМУ від 13.04.11 р. № 461

Порядок внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір, затверджений постановою КМУ від 13.04.11 р. № 461 

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затверджений постановою КМУ від 11.05.11 р. № 560

Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затверджений постановою КМУ від 07.06.17 р. № 406

Перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.11.17 р.  № 289

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.11 р.  № 103

Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.11 р.  № 45

Порядок ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.06.11 р. № 92

Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, затверджений постановою КМУ від 06.04.95 р. № 244

Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затверджений постановою КМУ від 05.12.07 р. № 1396

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджені постановою КМУ від 30.03.16 р. № 256

Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затверджені постановою КМУ від 30.03.16 р. № 256

Порядок функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності, затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 02.12.19 р. № 285

Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.18 р. № 158

Примірне положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю, затверджене постановою КМУ від 19.08.15 р. № 671

Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затверджений постановою КМУ від 19.08.15 р. № 698Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затверджений постановою КМУ від 19.08.15 р. № 698 

Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затверджений постановою КМУ від 23.05.11 р. № 553

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архітектурнобудівельною інспекцією, затверджені постановою КМУ від 31.10.18 р. № 904

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на об’єкті будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю, затверджені постановою КМУ від 31.10.18 р. № 899

Положення про містобудівний кадастр, затверджене постановою КМУ від 25.05.11 р. № 559

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати