Додаток до № 5 за 2018 р.

Додаток до № 5 за 2018 р.
Номер 5
19.01.18

Попередні додатки

 • Додаток до № 4 за 2018 р.
  Номер 4
  17.01.18
 • Додаток до № 3 за 2018 р.
  Номер 3
  15.01.18
 • Додаток до № 2 за 2018 р.
  Номер 2
  10.01.18
 • Додаток до № 1 за 2018 р.
  Номер 1
  04.01.18
 • Додаток до № 120 за 2017 р.
  Номер 120
  29.12.17
 • Додаток до № 119 за 2017 р.
  Номер 119
  28.12.17
 • Додаток до № 118 за 2017 р.
  Номер 118
  25.12.17
 • Додаток до № 117 за 2017 р.
  Номер 117
  20.12.17
Організаційні питання
Перелік форм фінзвітності (з кодами-ідентифікаторами), які подають у 2018 р. до органів ДФС та Держстату

— Перелік форм консолідованої фінзвітності (з кодами-ідентифікаторами), які подають до органів ДФС у 2018 р.

до матеріалу на стор. 6

Заповнення фінзвітності
Баланс: перший серед рівних
(І. Назарбаєва)

— Складові фінзвітності
— Форма й структура Балансу
— Правила та деякі особливості складання Балансу
— Необоротні активи
— Оборотні активи
— Необоротні активи, утримувані для продажу, та підсумок активу Балансу
— Власний капітал
— Довгострокові зобов'язання та забезпечення
— Поточні зобов'язання та забезпечення
— Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

Фінансові результати (сукупний дохід): знайомий звіт у незнайомому ракурсі
(І. Голошевич)

— Операційна діяльність: відмінності між "основною" та "іншою" 
— Неопераційна діяльність: параметри чіткіші
— Сукупний дохід: між витратами (доходами) та власним капіталом
— Елементи операційних витрат

Звіт про рух грошових коштів: як скласти
(В. Карпова)

— Загальні моменти
— Крок 1. Наводимо інформацію про інвестиційну діяльність
— Крок 2. Зазначаємо інформацію про фінансову діяльність
— Крок 3. Показуємо операції, що належать до операційної діяльності (прямий метод)

Звіт про власний капітал: простий, але важливий
(І. Назарбаєва)

— Форма та порядок складання Звіту
— Структура Звіту і його зв'язки з іншими формами
— Залишок на початок року: стаття 4000
— Розділ "Коригування": рядки 4005, 4010, 4090, 4095
— Чистий прибуток (збиток) за звітний період: стаття 4100
— Інший сукупний дохід за звітний період: стаття 4110 і додаткові рядки
— Розділ "Розподіл прибутку": основні й додаткові рядки
— Розділ "Внески учасників": рядки 4240, 4245
— Розділ "Вилучення капіталу": основні й додаткові рядки
— Підсумок: рядки 4295 і 4300

Примітки до фінзвітності: деталізація, обґрунтованість, розкриття
(І. Назарбаєва)

— З миру по нитці…
— Примітки по-українськи: форма понад усе? 
— Суб'єкт від суб'єкта різниться
— Примітки по-українськи: структура "править бал"
— Не лише таблиці…
— Примітки не по-українськи

Бюджетні організації
ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати