Напередодні 2018 року: про що говорять бухгалтери?

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі (14)

 • Шановні відвідувачі!
  На запитання ми відповідаємо У ДЕНЬ ПРАКТИКУМУ
  В подальшому передплатники можуть надсилати запитання на електронну пошту konsult[@]vobu.com.ua

 • Предприятие получает проценты от депозитных вкладов в банк. Нужно ли проводить пропорциональное отнесение сумм налога к налоговому кредиту (ст.199 НКУ), и начислять НДС на товары и услуги(это, например, затраты на содержание основных средств и энергоплатежи) приобретенные за этот месяц, если за месяц не было других доходов кроме депозитных процентов?

 • Полагаем, вы не должны в такой ситуации распределять налоговый кредит по ст. 199 Налогового кодекса Украины. Поясним: названная норма говорит о признании компенсирующих налоговых обязательств в случае, если приобретенные и/или изготовленные товары/услуги, необоротные активы частично используются в налогооблагаемых операциях, а частично – нет. При этом механизм расчета доли использования в налогооблагаемой деятельности связан с определением показателя объемов поставки облагаемых операций и суммарного объема поставки облагаемых и необлагаемых операций.
  Однако получение процентов по депозиту вообще не является для вас поставкой товаров или услуг. В частности, об этом говорится в ответе налоговиков в категории 101.23 Общедоступного информационно-справочного ресурса на сайте zir.sfs.gov.ua: «Операция по получению процентов по депозиту не отвечает определению поставки услуг или поставки товаров, а потому соответственно не является объектом обложения НДС». Кроме того, здесь же налоговики поясняют, что такие суммы не отражают и в декларации по НДС. Следовательно, понесенные вами расходы не связаны с какими-либо объемами поставок освобожденных операций. То есть, хотя вы и получаете определенные суммы денежных средств (проценты по депозиту), вы не поставляете каких-либо товаров или услуг, необлагаемых НДС.

  ВІдповідь
 • Ми являємось комунальним підприємством на загальній системі оподаткування. Основна діяльність-ритуальні послуги (звільнені від оподаткування ПДВ зг.ст.197.1.10).А також утримання кладовищ (оподатковується ПДВ).
  1.Яким чином нараховуються компенсуючі податкові зобов"язання з ПДВ (у відсотку, визначеному у дод.№7 за грудень попереднього року):
  - на весь податковий кредит?
  - на кредит,що використовується в операціях, звільнених від оподаткування?
  2.Яким чином витримати баланс (АКТИВ (Ф-1) - ПАСИВ (Ф-1)) при поповненні Статутного фонду (коштами місцевого бюджету) і придбання основних засобів за ці кошти при використанні права на податковий кредит з ПДВ. Або як при цьому включити ПДВ в первісну вартість основних засобів?

 • 1. Оскільки ви одночасно здійснюєте як оподатковувану, так і звільнену від ПДВ діяльність, ви несете витрати, які слід розділити на три групи.
  По-перше, це витрати, які безпосередньо пов’язані зі звільненою від ПДВ діяльністю. Зокрема, це витрати, які формують собівартість ритуальних послуг. Ви маєте нарахувати компенсуючий ПДВ на усі витрати, за якими виникло право на податковий кредит та які безпосередньо пов’язані зі звільненою від ПДВ діяльністю. Підстава для обчислення таких зобов’язань – п. 198.5 ПКУ http://vobu.ua/images/codex/pku/pku.html#st198.
  По-друге, вірогідно, ви також несете витрати, які пов’язані виключно з оподатковуваною діяльністю – послугами з утримання кладовищ. На такі витрати не треба нараховувати компенсуючий ПДВ, оскільки вони спрямовані виключно на госпдіяльні постачання, які обкладають ПДВ.
  Третя група витрат - витрати, які неможливо однозначно віднести до певного виду діяльності. Як правило, тут йдеться про адміністративно-загальногосподарські витрати, наприклад, витрати на оренду офісу, придбання канцтоварів тощо. На такі витрати, придбані з ПДВ, слід нарахувати компенсуючий податок, виходячи з частки звільненої діяльності. Таку частку справді обчислюють за допомогою додатку Д7. Підстава для нарахуванняя ПДВ – ст. 199 ПКУ http://vobu.ua/images/codex/pku/pku.html#st199 .
  Про механізм розподілу ми розповідали, наприклад, у статті «Разове пільгове постачання: розподіл ПДВ і річний перерахунок» в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 4 за 2017 р. http://vobu.ua/ukr/newspaper/archive/item/n2481 , стор. 23.

  ВІдповідь
 • 2. Отримання коштів у статутний капітал можна відобразити проводками:
  - Дт 46 «Неоплачений капітал» Кт 401 «Статутний капітал» – відображено заборгованість за внесками до статутного капіталу (зареєстровано зміни до статутних документів);
  - Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» Кт 46 – отримано кошти як внесок до статутного капіталу.
  Якщо кошти отримано, а зареєструвати зміни в статутних документах про збільшення статкапіталу ще не встигли, то у такому випадку цю операцію можна відобразити в бухобліку так:
  - Дт 311 Кт 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу» – отримано кошти як внесок до статутного капіталу до його реєстрації;
  - Дт 404 Кт 401 – зареєстровано збільшення статутного капіталу.

  ВІдповідь
 • Далі, використання отриманих коштів за цільовим призначенням (у даному разі – на придбання ОЗ) слід показувати у загальному порядку. Адже, відповідно до принципу автономності, кожне підприємство розглядається як юрособа, відокремлена від її власників (ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV). Тому, для бухоблікових цілей це вже Ваші гроші. Щоправда, з певними умовами щодо напряму їх використання, визначеними відповідно до рішення місцевої влади.
  Виходячи з цього, Вам під час купівлі ОЗ слід здійснювати «традиційні» контирування: Дт 152 «Придбання (виготовлення основних засобів)» Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» і Дт 10 «Основні засоби» Кт 152; Дт 641/ПДВ Кт 685. Подальше нарахування амортизації на такі ОЗ здійснюється в звичайному порядку. Цю амортизацію можна відносити до витрат залежно від напряму використання куплених об’єктів ОЗ (п. 23 П(С)БО 7 «Основні засоби»). У даному разі не потрібно визнавати бухдохід пропорційно до нарахованої амортизації на такі ОЗ (п. 5 П(С)БО 15 «Дохід»).
  Що стосується порядку бухобліку ПДВ, то в обговорюваному випадку він не залежить від джерел отриманих коштів, за які придбавають ОЗ. Тобто, те, що їх фактично придбано за рахунок статутних коштів, не впливає на ПДВ-облік під час придбання ОЗ.

  ВІдповідь
 • Чи можу я залишити тут свої запитання дл практикуму?

 • Трансляция будет прямо на Вашем сайте (vobu.ua)

 • Саме так, вона розпочнеться на цій сторінці

  ВІдповідь
Більше коментарів

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати