Договір безстрокової ренти

Платежі за договором ренти можна виплачувати протягом певного часу або безстроково, на відміну від договору довічного утримання, за яким платежі виплачують до настання певної події (смерті відчужувача). Рентні платежі можна виплачувати у грошовій або натуральній формі, виконуючи роботи чи надаючи послуги. Розмір ренти зазначають у договорі. За загальним правилом ренту виплачують один раз у календарний квартал, але сторони у договорі можуть установити і інший строк.

Законодавець передбачив право платника безстрокової ренти на відмову від договору. Договір може встановлювати умови здійснення цього права. Для припинення договору, якщо платник ренти відмовився від нього, необхідні дві обставини:

1) договір буде розірваним після сплину трьох місяців від дня отримання одержувачем ренти письмової відмови;

2) на момент сплину трьох місяців сторони повинні повністю розрахуватися між собою (ст. 739 ЦКУ).

Якщо між сторонами на момент сплину зазначеного строку існує заборгованість, дата припинення договору переноситься до її погашення.

При розірванні договору розрахунки між його сторонами проводять у порядку, зафіксованому в договорі. Якщо ж сторони полінились прописати цей порядок, то доведеться керуватися ст. 741 ЦКУ. Вона говорить: у разі передання майна у власність платника ренти безоплатно одержувач ренти має право вимагати виплати йому річної суми ренти. Якщо ж майно було передано за плату, одержувач ренти вправі вимагати виплати річної ренти та вартості майна. Тож радимо не лінуватися, особливо платнику ренти, і прописувати в договорі такі умови, які влаштують обидві сторони.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати